Swedish and Danish/Regression tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

To run these tests, run the script regression-tests.sh from the apertium-sv-da language pair in SVN.


Personal subject pronouns
 • (swe) Jag vill gå en tur → Jeg vil gå en tur
 • (swe) Du vill gå en tur → Du vil gå en tur
 • (swe) Han vill gå en tur → Han vil gå en tur
 • (swe) Hon vill gå en tur → Hun vil gå en tur
 • (swe) Vi vill gå en tur → Vi vil gå en tur
 • (swe) Ni vill gå en tur → I vil gå en tur
 • (swe) De vill gå en tur → De vil gå en tur
Personal object pronouns
 • (swe) Han berättade mig det → Han fortalte mig det
 • (swe) Han berättade dig det → Han fortalte dig det
 • (swe) Han berättade sig det → Han fortalte sig det
 • (swe) Han berättade oss det → Han fortalte os det
 • (swe) Han berättade er det → Han fortalte jer det
 • (swe) Han berättade dem det → Han fortalte dem det
Possessive pronouns
 • (swe) Hans bil är smutsig → Hans bil er snavset
Possessive determiners
 • (swe) Mitt hus bränner → Mit hus brænder
 • (swe) Ditt hus bränner → Dit hus brænder
 • (swe) Min vän löper → Min ven løber
 • (swe) Din vän löper → Din ven løber
 • (swe) Mina barn skriker → Mine børn skriger
 • (swe) Dina barn skriker → Dine børn skriger
Past participles
 • (swe) Maten är äten → Maden er spist
 • (swe) Äpplet är ätet → Æblet er spist
 • (swe) Äpplena är ätna → Æblerne er spist


Miscellaneous
 • (swe) Man får inte röka här → Man må ikke ryge her
 • (swe) Mannen som är här → Manden som er her
 • (swe) Mannen som jag såg → Manden som jeg så
 • (swe) Det betyder att inget våld behöver ha förekommit vid samlag med barn → Det betyder at ingen vold behøver have forekommet ved samleje med barn
Noun phrases
 • (swe) En elefant → En elefant
 • (swe) Ett lejon → En løve
 • (swe) En stor elefant → En stor elefant
 • (swe) Ett stort lejon → En stor løve


Adjective forms
 • (swe) diskret → diskret
 • (swe) diskrete → diskrete
 • (swe) diskreta → diskrete
 • (swe) diskreta → diskrete
 • (swe) diskretare → mere diskret
 • (swe) diskretast → mest diskret
 • (swe) diskretaste → mest diskrete
 • (swe) amerikansk → amerikansk
 • (swe) amerikanskt → amerikansk
 • (swe) amerikanske → amerikanske
 • (swe) amerikanska → amerikanske
 • (swe) amerikanska → amerikanske
 • (swe) amerikanskare → mere amerikansk
 • (swe) amerikanskast → mest amerikansk
 • (swe) amerikanskaste → mest amerikanske


 • (swe) Ett stort barn → Et stort barn
 • (swe) Ett barn är stort → Et barn er stort
 • (swe) Det stora barnet → Det store barn
 • (swe) Barnet är stort → Barnet er stort
 • (swe) Stora barn → Store børn


 • (swe) En svart katt → En sort kat
 • (swe) Min svarta katt → Min sorte kat
 • (swe) Min mors svarta katt → Min mors sorte kat
 • (swe) Ett stort ord → Et stort ord
 • (swe) Stora ord → Store ord
 • (swe) Den stilige mannen → Den stilige mand
 • (swe) De stiliga männen → De stilige mænd


Personal pronouns
 • (swe) Han spisar sin mat → Han spiser sin mad
 • (swe) Han spisar hans mat → Han spiser hans mad
 • (swe) Hon såg på bordet, som katten låg på → Hun så på bordet, som katten lå på
 • (swe) Han slår honom → Han slår ham
 • (swe) Han slår sig → Han slår sig
 • (swe) Vad man kan se → Hvad man kan se


Passive constructions
 • (swe) Dörren skall öppnas → Døren skal åbnes
 • (swe) Dörren blir målad → Døren bliver malet
 • (swe) Dörren är målad → Døren er maletdan→swe
Adjecitves
 • (dan) vestligere → mer västra