Norwegian and English/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Nouns[edit]

General[edit]

 • (nob) Bord → Table
 • (nob) Fugl → Bird
 • (nob) Hus → House
 • (nob) Epler → Apples
 • (nob) Kopp → Cup
 • (nob) Vegger → Walls
 • (nob) Lys → Light
 • (nob) Bilder → Pictures
 • (nob) Kake → Cake

Indefinite and Definite[edit]

 • (nob) Et hus → A house
 • (nob) Huset → The house
 • (nob) En mann → A man
 • (nob) Mannen → The man
 • (nob) Ei avis → A newspaper
 • (nob) Avisa → The newspaper

Pronouns[edit]

Personal pronouns[edit]

 • (nob) Jeg er sulten → I am hungry
 • (nob) Du er sulten → You are hungry
 • (nob) Han er sulten → He is hungry
 • (nob) Hun er sulten → She is hungry
 • (nob) Den er sulten → It is hungry
 • (nob) Dere er sultne → You are hungry :: (plural)
 • (nob) Vi er sultne → We are hungry

Definiteness[edit]

 • (nob) Et hus ved sjøen. → A house by the sea.
 • (nob) Huset er ved sjøen. → The house is by the sea.
 • (nob) Husene er ved sjøen. → The houses are by the sea.
 • (nob) Store hus er ved sjøen. → Big houses are by the sea.
 • (nob) Regnbuen har mange farger. → The rainbow has many colours.
 • (nob) Nahuatl er i dag det nest mest brukte språket i Mexico etter spansk. → Nahuatl is today the next most used language in Mexico after Spanish.
 • (nob) De fire største norske hjelpeorganisasjonene. → The four biggest Norwegian aid organisations.

Relative[edit]

 • (nob) Her er stolen, som jeg sitter på → Here is the chair I sit on
 • (nob) Hun spiser kaken, som jeg kjøpte → She is eating the cake I bought

Demonstratives[edit]

 • (nob) Den er stor → It's big
 • (nob) Disse kakene er store → These cakes are big

Possesive[edit]

 • (nob) Huset mitt → My house
 • (nob) Huset ditt → Your house
 • (nob) Huset hans → His house
 • (nob) Huset hennes → Her house
 • (nob) Huset deres → Their house
 • (nob) Huset vårt → Our house

Reflexive[edit]

 • (nob) Han vasker seg → He washes himself
 • (nob) De vasker seg → They wash themselves
 • (nob) Vask deg selv! → Wash yourself!

Interrogative[edit]

 • (nob) Hvem spiste kaken min? → Who ate my cake?
 • (nob) Hva slaks kake er det? → What kind of cake is that?
 • (nob) Hvem sin kake er det? → Whose cake is that?
 • (nob) Hvor mange kaker spiste du i går? → How many cakes did you eat yesterday?
 • (nob) Hvor fant du kaken min? → Where did you find my cake?
 • (nob) Når fant du kaken min? → When did you find my cake?
 • (nob) Hvordan fant du kaken min? → How did you find my cake?
 • (nob) Hvorfor spiste du kaken min? → Why did you eat my cake?

Numerals[edit]

 • (nob) En → One
 • (nob) To → Two
 • (nob) Tre → Three
 • (nob) Tri → Three
 • (nob) Fire → Four
 • (nob) Fem → Five
 • (nob) Seks → Six
 • (nob) Sju → Seven
 • (nob) Syv → Seven
 • (nob) Åtte → Eight
 • (nob) Ni → Nine
 • (nob) Ti → Ten
 • (nob) Tjue → Twenty
 • (nob) Tyve → Twenty
 • (nob) Tredve → Thirty
 • (nob) Tretti → Thirty
 • (nob) Sytti → Seventy
 • (nob) Nitti → Ninety
 • (nob) Hundre → Hundred
 • (nob) Første → First
 • (nob) Andre → Second
 • (nob) Tredje → Third

Adjectives[edit]

 • (nob) Grønn bil → Green car
 • (nob) Dumme ape → Stupid monkey
 • (nob) Stor fisk → Big fish
 • (nob) Gammel mann → Old man
 • (nob) Kloke damer → Wise ladies

Comparative[edit]

 • (nob) John er like smart som Mary. → John is as smart as Mary.

Superlative[edit]

 • (nob) Jeg er den høyeste guten i klassen min. → I am the highest boy in my class.

Adverbs[edit]

 • (nob) Av og til → Sometimes
 • (nob) Aldri → Never
 • (nob) Alltid → Always

Verb constructs[edit]

Non-finite clauses[edit]

 • (nob) Det skulle få motoren til å virke. → That should get the engine working.
 • (nob) Det skulle få motoren til å virke. → That should make the engine work.

Phrases[edit]

 • (nob) Hva heter han? → What is he called?
 • (nob) Aztekerne snakka en variant av språket som nå er kjent som klassisk nahuatl. → The Aztecs spoke a variety of the language that is now known as classic nahuatl.
 • (nob) Er du arbeidssøkende i Norge skal du melde deg hos politiet innen tre måneder fra innreise. → If you are seeking work in Norway, you should announce yourself to the police within three months of entry.

Normal and negative[edit]

 • (nob) Merete kan snakke norsk. → Merete can speak Norwegian.
 • (nob) Lars arbeider ikke i dag. → Lars does not work today.
 • (nob) Lars arbeider ikke i dag. → Lars is not working today.
 • (nob) Camilla vil ikke gå på kino. → Camilla does not want to go to the cinema.

V2[edit]

 • (nob) Om sommeren svømmer jeg ofte. → In summer I swim often.
 • (nob) I Norge kan jeg gå på ski. → In Norway I can go skiing.

Subordinate clauses[edit]

 • (nob) Jeg må gjøre leksene nå for jeg må arbeide i kveld → I have to do the homework now because I have to work tonight
 • (nob) Jeg skal spille tennis hvis det blir fint vær → I will play tennis if it is nice weather
if the wheather turns out nice...
 • (nob) Jeg lærer norsk fordi jeg har familie i Norge. → I am learning Norwegian because I have family in Norway.
 • (nob) Vi gikk på kino siden det var så kaldt ute. → We went to the cinema as it was so cold out.
 • (nob) Jeg gikk en tur selv om det regnet ute → I went for a walk even though it was raining out
 • (nob) Jeg skal gå ut når jeg er ferdig med leksene → I will go out when I am finished with the homework
 • (nob) Jeg dro hjem da jeg var ferdig på skolen → I went home when I was finished at school
 • (nob) Jeg ser på TV mens jeg gjør leksene mine → I watch TV while I do my homework
 • (nob) Jeg drikker et glass vin før jeg legger meg → I drink a glass of wine before I go to bed
mwe legge seg = go to bed
also very likely to mean future 'will drink', could even mean 'am drinking'
 • (nob) Jeg skal gå på kino etter at jeg har gjort leksene → I will go to the cinema after I have done the homework

Inversion[edit]

 • (nob) Hvis det blir fint vær, skal jeg spille tennis → If it is nice weather, I will play tennis
"if the weather gets nice" maybe, ie not chunking A+N after "bli" -- does it generalise?
 • (nob) Fordi jeg har familie i Norge, lærer jeg norsk. → Because I have family in Norway, I am learning Norwegian.
 • (nob) Siden det var så kaldt ute, gikk vi på kino → Since it was so cold out, we went to the cinema
 • (nob) Selv om det regnet ute, gikk jeg en tur → Even though it rained out, I went for a walk
 • (nob) Når jeg er ferdig med leksene, skal jeg gå ut → When I am done with the homework, I will go out
 • (nob) Da jeg var ferdig på skolen, dro jeg hjem → When I was done at school, I went home
 • (nob) Mens jeg gjør leksene mine, ser jeg på TV → While I do my homework, I watch TV
 • (nob) Før jeg legger meg, drikker jeg et glass vin → Before I go to bed, I drink a glass of wine
 • (nob) Etter at jeg har gjort leksene, skal jeg gå på kino → After I have done my homework, I will go to the cinema

Adverbs in dependent clauses[edit]

 • (nob) Jeg skal spille tennis hvis det ikke blir fint vær → I will play tennis if it is not nice weather
if the weather does not turn out nice... ugh, how do we do this?
 • (nob) Hvis det ikke blir fint vær, skal jeg spille tennis → If it is not nice weather, I will play tennis
 • (nob) Jeg må skifte jobb fordi jeg ikke tjener nok penger nå. → I need to change job because I do not earn enough money now.
 • (nob) Fordi jeg ikke tjener nok penger nå, må jeg skifte jobb. → Because I do not earn enough money now, I need to change job.
 • (nob) Vi trener i idrettsbygningen siden det alltid er så kaldt her. → We train in the sports centre as it is always so cold here.
 • (nob) Siden det alltid er så kaldt her, trener vi i idrettsbygningen. → As it is always so cold here, we train in the sports centre.
 • (nob) Jeg blir inne selv om det ikke regner nå. → I will go in even though it is not raining out.
 • (nob) Selv om det ikke regner nå, blir jeg inne. → Even though it is not raining out, I will go in.
 • (nob) Jeg blir i dårlig humør når jeg ikke gjør leksene mine → I get in a bad mood when I don't do my homework
 • (nob) Når jeg ikke gjør leksene mine, blir jeg i dårlig humør → When I don't do my homework, I get in a bad mood
"I become in a bad mood"..