Norwegian Nynorsk and Norwegian Bokmål/Regression tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

To run these tests, run the script regression-tests.sh from the apertium-nn-nb language pair in SVN.


Miscellaneous, fragments (from transfer testvoc)[edit]

 • (nob) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi → Frå Wikipedia, det frie oppslagsverket
 • (nob) Jeg → Eg
 • (nno) minst så høgt over golvet som høgda på sjølve dunken → minst så høyt over gulvet som høyden på selve dunken
 • (nno) Noko å gjære safta i, med gjærlås → Noe å gjære saften i, med gjærlås
 • (nno) folk som kjem frå sjølve Aure → folk som kommer fra selve Aure
 • (nno) Ein går ofte ut frå → Man går ofte ut fra :: En går ofte ut fra
 • (nob) Jeg vil gå en tur → Eg vil gå ein tur
 • (nob) Mannen som er her → Mannen som er her
 • (nob) Jeg sykler → Eg syklar
 • (nob) Jeg syklet → Eg sykla
 • (nob) Jeg har syklet → Eg har sykla
 • (nob) Jeg leser dette → Eg les dette
 • (nob) Hun så på bordet som katten lå på → Ho såg på bordet som katten låg på
 • (nno) eit kl → et kl
 • (nob) Lindgren selv ment → Lindgren sjølv meint
 • (nob) Her finnes mange flere røde bilder → Her finst mange fleire raude bilete
 • (nob) mange kg → mange kg
 • (nob) den Haag → den Haag
 • (nob) en mange → ein mange
 • (nob) all sivil → all sivil
 • (nob) to hakket mat → to hakka mat
 • (nob) en bla. → ein m.a.
 • (nob) vår liten bok → den vesle boka vår
  • eh..feil.. berre der for å sjekke at transfer er komplett
 • (nob) til antatt bils → til anteken bil sin
 • (nob) en antatt bils → ein anteken bil sin
 • (nob) Det er ikke tillatt å røyke her → Det er ikkje tillate å røykja her
 • (nob) Det er ikke tillatt å røke her → Det er ikkje tillate å røykja her
 • (nob) røde its → raude it sine
 • (nob) fire rødt partis → fire raudt parti sitt
  • veit ikkje kva ein skal gjere med slike fragment, men dei skal no iallfall ikkje får # i transfer
betre omsetjing?
 • (nob) Du lille menneske → Du vesle menneske

Simple MWE-based WSD[edit]

 • (nob) Det var en gang → Det var ein gong
 • (nob) Vi setter i gang arbeidet → Vi set i gang arbeidet
 • (nob) De har noe på gang → Dei har noko på gang

Verb inflection[edit]

 • (nob) Jeg hviler → Eg kviler
 • (nob) Jeg hvilte → Eg kvilte
 • (nob) Jeg har hvilt → Eg har kvilt
 • (nob) Jeg spiste maten → Eg åt maten
 • (nob) Jeg har spist maten → Eg har ete maten
 • (nob) Jeg hadde spist maten → Eg hadde ete maten
 • (nob) Han svarte ikke → Han svara ikkje
 • (nob) Jeg snakket med ham i går → Eg snakka med han i går

Passive[edit]

 • (nob) Boken hans leses → Boka hans vert lesen
 • (nob) Boken kan leses → Boka kan lesast
 • (nob) Boken må leses → Boka må lesast
 • (nob) Boken må ikke leses → Boka må ikkje lesast
 • (nno) Boka kan lesast → Boken kan leses
 • (nno) Boka blir lese → Boken leses
 • (nob) Boken leses → Boka vert lesen
 • (nob) Boken leses ikke → Boka vert ikkje lesen
 • (nob) Boken leses heller ofte → Boka vert heller ofte lesen
 • (nob) Boken ble lest → Boka vart lesen
 • (nob) Boken ble ofte lest → Boka vart ofte lesen
 • (nob) Boken ble heller ofte lest → Boka vart heller ofte lesen
 • (nno) Boka blir ikkje lese → Boken leses ikke
 • (nno) Boka blir ikkje alltid lese → Boken leses ikke alltid
 • (nob) Kuene melkes tomme. → Kyrne vert mjølka tomme.
 • (nob) Kyrne skal melkes. → Kyrne skal mjølkast.
 • (nob) Melkes skal de. → Mjølkast skal dei.
 • (nob) Baldur er ennå liten nok til å kalles en valp → Baldur er enno liten nok til å verte kalla ein kvalp
  • Usikker på denne regelen.. burde jo heller vere: «til at ein kan kalle han ein kvalp» -- men då har me anafori og masse andre problem igjen...

Personal pronouns[edit]

 • (nob) Hva man kan se → Kva ein kan sjå
 • (nob) Vi gav det til dere → Vi gav det til dykk
 • (nob) Han slår ham → Han slår han
 • (nob) Han slår han → Han slår han
 • (nob) Han slår seg → Han slår seg
 • (nob) Jeg slo meg → Eg slo meg
 • (nob) Du slo deg → Du slo deg
 • (nob) Vi slo oss → Vi slo oss
 • (nno) Han slår honom → Han slår ham
 • (nob) Hva gjør De? → Kva gjer De?
 • (nno) Kva gjer De? → Hva gjør De?
 • (nob) Jeg sa det til Dem. → Eg sa det til Dykk.
 • (nno) Eg sa det til Dykk. → Jeg sa det til Dem.
CG-disambiguate, remove determiner reading
 • (nob) Selv om det dagen etter valget hersker politisk kaos i landet → Sjølv om det dagen etter valet herskar politisk kaos i landet

Determiners[edit]

 • (nob) en → ein
 • (nob) en kvinne → ei kvinne
 • (nob) en mann → ein mann
 • (nob) et barn → eit barn
 • (nob) egen bil → eigen bil
 • (nob) eget hus → eige hus
 • (nob) egne hus → eigne hus
 • (nob) samme år → same år
 • (nob) denne muligheten → dette høvet
 • (nob) Hun bruker selv ordet → Ho brukar sjølv ordet
 • (nob) Hun bruker selve ordet → Ho brukar sjølve ordet
 • (nno) no: som ein slags norsk Wikipedia-portal. → nå: som en slags norsk Wikipedia-portal.
 • (nob) Jeg sa det til hunden Deres. → Eg sa det til hunden Dykkar.
 • (nno) Eg sa det til hunden Dykkar. → Jeg sa det til hunden Deres.

Adjective forms[edit]

 • (nob) En høy kvinne → Ei høg kvinne
 • (nob) Den høye kvinnen → Den høge kvinna
 • (nob) Høye kvinner → Høge kvinner
 • (nob) En kvinne er høy → Ei kvinne er høg
 • (nob) Kvinnen er høy → Kvinna er høg
 • (nob) Kvinner er høye → Kvinner er høge
 • (nob) De høye kvinnene → Dei høge kvinnene
 • (nob) Kvinnene er høye → Kvinnene er høge
 • (nno) eit opi hus → et åpent hus
 • (nno) ein open gong → en åpen gang
 • (nno) eit ope hus → et åpent hus
 • (nno) eit opent hus → et åpent hus
 • (nob) et åpent hus → eit ope hus
 • (nob) flere åpne dører → fleire opne dører
 • (nno) fleire opne dører → flere åpne dører
 • (nob) den åpne døren → den opne døra
 • (nob) Et stort barn → Eit stort barn
 • (nob) Et barn er stort → Eit barn er stort
 • (nob) Det store barnet → Det store barnet
 • (nob) Barnet er stort → Barnet er stort
 • (nob) Barn er store → Born er store
 • (nob) De store barnene → Dei store borna
 • (nob) Store barn → Store born
 • (nob) Barnene er store → Borna er store
 • (nob) et helt sort hus → eit heilt svart hus
 • (nob) en helt svart katt → ein heilt svart katt
 • (nob) den gamle. → den gamle.
 • (nob) den gamle lille bilen. → den gamle vesle bilen.
 • (nob) den eldre mannen → den eldre mannen
 • (nob) det beste vilkåret. → det beste vilkåret.
 • (nob) mange tvibrent → mange tvibrent
 • (nno) Er det kanskje ein betre plass eg kan omsetja? → Er det kanskje en bedre plass jeg kan oversette?
 • (nno) var ei av dei leiande avisene i USA → var en av de leiende avisene i USA
 • (nno) Tida for jødisk filosofi fann stad i det noverande Irak → Tiden for jødisk filosofi fant sted i det nåværende Irak

Adjective participles[edit]

 • (nob) administrerende direktør → administrerande direktør
 • (nno) administrerande direktør → administrerende direktør

Agreement (adjectives, participles)[edit]

 • (nob) Barna ble funnet ved godt mot. → Borna vart funne ved godt mot.
 • (nob) Funnet ved godt mot ble barna. → Funne ved godt mot vart borna.
 • (nob) Ved godt mot ble barna funnet. → Ved godt mot vart borna funne.
 • (nob) de som forsøker en annen utvei er besatte → dei som freistar ein annan utveg er besette

vs relatives[edit]

 • (nob) Kvinnen så to måner som var tatt rett ut av boken. → Kvinna såg to månar som var tekne rett ut av boka.

Noun phrases[edit]

 • (nob) med indisk IT-industri → med indisk IT-industri
 • (nob) En sort katt → Ein svart katt
 • (nob) Den sorte katten → Den svarte katten
 • (nob) Min sorte katt → Den svarte katten min
 • (nob) Min sorte bok → Den svarte boka mi
 • (nob) Mitt sorte hus → Det svarte huset mitt
 • (nob) Mine sorte katter → Dei svarte kattane mine
 • (nob) Min sorte tekst → Den svarte teksta mi
 • (nob) Jeg fikk katten fra min mor → Eg fekk katten frå mora mi
 • (nob) en viktig dag. → ein viktig dag.
 • (nob) en liten dag. → ein liten dag.
 • (nob) en liten bok. → ei lita bok.
 • (nob) ei lita bok. → ei lita bok.
 • (nob) et lite hus. → eit lite hus.
 • (nob) hun spiste ei. → ho åt ei.
 • (nob) en bok. → ei bok.
 • (nob) grunnlovens 1 nye setning → den 1 nye setninga til grunnlova
what do we do with this?
detnonpos adj adj ngen nind
 • (nob) den nye lille Lamaens bil → bilen til den nye vesle Lamaen
 • (nob) en smart liten katts snute → snuten til ein smart liten katt
 • (nob) den gamle lille bilen → den gamle vesle bilen
 • (nob) en fin viktig dag → ein fin viktig dag
 • (nob) jenten min → jenta mi
 • (nno) neste bil → neste bil
 • (nno) neste store → neste store
 • (nno) same bilar → samme biler
 • (nno) alle Statkraft → alle Statkraft
 • (nno) hans Jenny → hans Jenny
 • (nob) Den Himmelske Freds Plass → Den Himmelske Freds Plass
 • (nob) hele dagens region → heile dagens region
 • (nob) den nye Lamaens bil → bilen til den nye Lamaen
 • (nob) den forrige Lamaens bil → bilen til den førre Lamaen
 • (nob) hver en Lamas bil → bilen til kvar ein Lama
  • bilane? (logisk tvitydig...)
 • (nob) en 3 stjernes farger → fargane til ei 3 stjerne
  • leif
 • (nob) forrige århundres største filosofer → dei største filosofane i førre århundre
 • (nob) Hans siste større prosess → Den siste større prosessen hans
 • (nno) den trygge staden → det trygge stedet
 • (nno) den litle kvinna → den lille kvinnen
 • (nno) alle andre muslimske herskarar → alle andre muslimske herskere
 • (nno) noko spesielt Noreg nyt godt av → noe spesielt Norge nyter godt av
 • (nno) Særlig utvandra mange til Amerika, på det meste ca 450 menneske på eit einaste år. → Særlig utvandret mange til Amerika, på det meste ca 450 mennesker på et eneste år.


 • (nno) ei open dør → en åpen dør
 • (nno) ei opi dør → en åpen dør
 • (nob) ei åpen dør → ei open dør
 • (nob) en åpen dør → ei open dør


 • (nob) en helt åpen dør → ei heilt open dør

Changing gender of noun[edit]

 • (nno) Det andre buslitet → Den andre konkursen
 • (nob) et forfatterskap → ein forfattarskap

Possessed noun phrases[edit]

 • (nob) Hans katt → Katten hans
 • (nob) Han spiser sin mat → Han et maten sin
 • (nob) Han spiser hans mat → Han et maten hans

Genitive vs periphrasis[edit]

 • (nob) Skipets kaptein → Kapteinen på skipet
 • (nob) Min gamle katts sorte snute → Den svarte snuten til den gamle katten min
 • (nob) Foreldrene mine er skilt → Foreldra mine er skilde
 • (nob) Mine foreldre er skilt → Foreldra mine er skilde
 • (nob) Naboens bil → Bilen til naboen
 • (nob) Avisens sider → Sidene til avisa
 • (nob) Hvilken katts snute? → Snuten til kva for ein katt?
 • (nob) Min katts snute → Snuten til katten min
 • (nob) Naboens katts snute → Snuten til katten til naboen
 • (nob) Min sorte katts snute → Snuten til den svarte katten min
 • (nob) Naboens katts gamle snute. → Den gamle snuten til katten til naboen.
 • (nob) En sort katts snute. → Snuten til ein svart katt.
 • (nob) En liten katts snute. → Snuten til ein liten katt.
 • (nob) En katts gamle snute. → Den gamle snuten til ein katt.
 • (nob) en uavhengig Sjursons → ein uavhengig Sjursons
 • (nob) en uavhengig Sjurson → ein uavhengig Sjurson
 • (nob) god lønns → god løn si
 • (nob) bedre lønns → betre løn si
 • (nob) en mannlig guddoms → ein mannleg guddom sin
 • (nob) Mannen i gata sin mening → Mannen i gata si meining
 • (nob) Mannen sin bil → Mannen sin bil

Exceptions[edit]

 • (nob) Et års tid → Eit års tid
 • (nob) 300 meters dyp → 300 meters djup
  • evt djupn
 • (nob) Noen års tid → Nokre års tid
 • (nob) neste års konkurranse → neste års konkurranse
 • (nob) Det tar sin tid → Det tek si tid


would test these but the wiki script strips unknowns
* (nob) asdlj sin måte å referere på → *asdlj sin måte å referere på
* (nob) asdlj sin ting → *asdlj sin ting

Other possessive prepositions[edit]

 • (nob) Verdens raskeste 17-åring → Den raskaste 17-åringen i verda
 • (nob) Byens lureste katt → Den luraste katten i byen
 • (nob) Byens katter → Kattane i byen
 • (nob) En øys minste hund → Den minste hunden på ei øy
 • (nob) Toppens mange hunder → Dei mange hundane på toppen

POSGEN måte å VBLEX construction[edit]

 • (nob) Min måte å sykle → Måten eg syklar
 • (nob) Din måte å sykle → Måten du syklar
 • (nob) Hennes måte å sykle → Måten ho syklar
 • (nob) Hans måte å sykle → Måten han syklar
 • (nob) Dets måte å sykle → Måten det syklar
Ahem. Anaphora resolution todo. Feminine as default for now
 • (nob) Han ser på karpen og liker dens måte å sykle på → Han ser på karpa og likar måten ho syklar på
 • (nob) Vår måte å sykle → Måten vi syklar
again, anaphora resolution todo (de vs dei)
 • (nob) De. Deres måte å sykle → Dei. Måten dei syklar
 • (nob) Dere. Deres måte å sykle → De. Måten de syklar
 • (nob) vil anmode om å endre Deres måte å sykle → vil be om å endra måten De syklar
 • (nob) Naboens måte å sykle → Måten naboen syklar

MWE verbs with adverbs[edit]

 • (nob) det påberopes ikke og man forkjøper aldri, man anbefaler heller ofte dette → det vert ikkje skulda på og ein kjøper aldri for mykje, ein rår heller ofte til dette

Perfect participle / adjectives[edit]

 • (nob) Et dømt vitne → Eit dømt vitne
 • (nob) En dømt mann → Ein dømd mann

adjective nbr/gen transfer[edit]

 • (nob) forbudt → forbode
 • (nob) en forbudt → ein forboden
 • (nob) en forbudt bil → ein forboden bil
 • (nob) en forbudt bok → ei forboden bok

Question words & nbr/gen transfer[edit]

 • (nob) hvilken mann → kva for ein mann
 • (nob) hvilken kvinne → kva for ei kvinne
 • (nob) hvilket ønske → kva for eit ønske
 • (nob) hvilke biler → kva for bilar
 • (nob) hvilken → kva for ein
 • (nob) hvilket → kva for eit
 • (nno) kva for jenter → hvilke jenter
 • (nno) kva jenter → hvilke jenter
 • (nno) kva bilar → hvilke biler
 • (nno) kva for ei jente → hvilken jente
 • (nno) kva for eit ynske → hvilket ønske
 • (nno) kva for ein mann → hvilken mann

Make sure Nynorsk uses double definite[edit]

 • (nob) disse viktige mennesker → desse viktige menneska
 • (nob) disse mennesker → desse menneska
 • (nob) de viktige mennesker → dei viktige menneska
 • (nob) de mennesker → dei menneska
 • (nob) viktige mennesker → viktige menneske
 • (nob) lite menneske → lite menneske
not sure what to do about this fragment
 • (nob) lille menneske → vesle menneske
 • (nob) Den norske regjering → Den norske regjeringa
 • (nob) DEN NORSKE REGJERING → DEN NORSKE REGJERINGA

Capitalisation[edit]

 • (nob) JEG. JeG. jeG. Jeg. jeg. → EG. EG. eg. Eg. eg.
 • (nob) bcg-vaksine. BCG-vaksine. BCG-VAKSINE. Bcg-vaksine. → BCG-vaksine. BCG-vaksine. BCG-VAKSINE. BCG-vaksine.
 • (nob) MIDT-NORGE. Midt-Norge. → MIDT-NOREG. Midt-Noreg.
 • (nob) BCG-vaksinens virkning. → Verknaden til BCG-vaksinen.
 • (nob) bcg-vaksinens virkning. → verknaden til BCG-vaksinen.

Interrogatives[edit]

 • (nob) Hvor stor er du? → Kor stor er du?
 • (nob) Hvor langt skal du gå? → Kor langt skal du gå?
  • men:
 • (nob) Hjemme, hvor du er, vil jeg være. → Heime, der du er, vil eg vera.
 • (nob) han gjentok at han ikke visste hvor høy farten var. → han gjentok at han ikkje visste kor høg farten var.
 • (nob) han gjentok at han ikke anbefalte hvor høy farten skulle være. → han gjentok at han ikkje rådde til kor høg farten skulle vera.
 • (nob) hvor høy farten var. → kor høg farten var.
 • (nob) Han ville ikke si hvor stor styrken skal bli → Han ville ikkje seia kor stor styrken skal verte
 • (nob) De fleste vet ikke hvor pene de er → Dei fleste veit ikkje kor pene dei er

Compounding (don't add these words to dix!)[edit]

 • (nob) kaffeytelse karaffelkjærlighet hastighetskake → kaffiyting karaffelkjærleik fartskake
 • (nob) kaffeytelsens gamle luktende hastighetskake ødelegges av rød karaffelkjærlighet → den gamle luktande fartskaka til kaffiytinga vert øydelagd av raud karaffelkjærleik

nokon vs nokre[edit]

 • (nob) Læreren sa jeg hadde noen gode poeng i oppgaven min → Læraren sa eg hadde nokre gode poeng i oppgåva mi
 • (nob) Sa læreren at jeg hadde noen gode poeng i oppgaven min? → Sa læraren at eg hadde nokon gode poeng i oppgåva mi?
 • (nob) Jeg hadde ikke noen gode poeng der. → Eg hadde ikkje nokon gode poeng der.
 • (nob) å finne noen han kan leke med → å finna nokon han kan leika med
 • (nob) Har du sett noen studenter i dag? → Har du sett nokon studentar i dag?

CG disambiguation[edit]

 • (nob) Sjekk været der du bor → Sjekk vêret der du bur
 • (nob) Katten satt der, mens jeg satt her → Katten sat der, medan eg sat her
 • (nob) jeg så den → eg såg han
 • (nob) den store bilen → den store bilen
 • (nob) Den store bilen → Den store bilen
(Mannen jeg så => Mannen eg såg -- removed for now, så/såg is too difficult with so little context)
 • (nob) Dere slo dere → De slo dykk
 • (nob) den sorte katten min → den svarte katten min
 • (nob) Hun planlegger å sette i gang arbeidet → Ho planlegg å setje i gang arbeidet
 • (nob) Hun satte i gang og arbeidet → Ho sette i gang og arbeidde
 • (nob) De ble hentet i sine hjem midt på natten → Dei vart henta i heimane sine midt på natta
 • (nob) Han spiser hans mat → Han et maten hans
 • (nno) Han gav det til meg → Han gav det til meg
 • (nob) Les også: → Les òg:
 • (nob) LES OGSÅ: → LES ÒG:
 • (nno) Les òg: → Les også:
 • (nob) Falt i elva → Fall i elva
 • (nob) og de grunnleggende friheter → og dei grunnleggjande fridomane
 • (nob) de grunnleggende friheter → dei grunnleggjande fridomane
 • (nno) Eg gav det til han → Jeg gav det til ham
 • (nob) Satte ny rekord → Sette ny rekord
 • (nob) Satte ny rekord med tallet pi → Sette ny rekord med talet pi
 • (nob) Satte fyr på huset sitt → Sette fyr på huset sitt
 • (nno) eit klede med → et klede med
 • (nno) kvar einaste ting → hver eneste ting
 • (nno) Kvar bur du? → Hvor bor du?
 • (nno) kvar bur du? → hvor bor du?
 • (nob) men sier de vil vente → men seier dei vil venta
 • (nob) Av disse skal 50 legges ned → Av desse skal 50 leggjast ned
 • (nob) For mange ansatte betyr det nye sjefer → For mange tilsette tyder det nye sjefar
 • (nno) no vil dei kunne føra inn sin eigen drikk og selja den i kopp → nå vil de kunne føre inn sin egen drikk og selge den i kopp
 • (nob) Båten, som vi maler, lekker → Båten, som vi målar, lek
 • (nob) Per sto på stolen, men den knakk. → Per stod på stolen, men han knakk.
 • (nno) den viktige, vesle fargen blå → den viktige, lille fargen blå
 • (nno) den viktige, vesle fargen raud → den viktige, lille fargen rød
 • (nno) kva tyding uttrykkjer det grammatiske trekket imperativ? → hvilken betydning uttrykker det grammatiske trekket imperativ?
 • (nno) Kva tyding uttrykkjer det grammatiske trekket imperativ? → Hvilken betydning uttrykker det grammatiske trekket imperativ?
 • (nob) NRK Troms og Finnmark → NRK Troms og Finnmark
 • (nob) God morgen, Troms 06.03 → God morgon, Troms 06.03


så vs såg[edit]

 • (nob) Alt for mange henger seg så opp i å rette feil. → Alt for mange hengjer seg så opp i å retta feil.
 • (nob) Hun tok seg så nær av det → Ho tok seg så nær av det
 • (nob) Det måtte være slik bukkene så ut på dommedag → Det måtte vera slik bukkane såg ut på dommedag
 • (nob) De andre som kjøpte vafler så ut til å like seg. → Dei andre som kjøpte vaflar såg ut til å lika seg.
 • (nob) Det var likevel fedrene barna så opp til. → Det var likevel fedrane borna såg opp til.
 • (nob) Se, så søte → Sjå, så søte
 • (nob) da blir det uansett sånn, så det er ikke anbefalt → då vert det uansett sånn, så det er ikkje tilrådt
  • betre omsetjing for anbefalt.PP?
 • (nob) Han dro avsted, først Venezuela og så til USA → Han drog avstad, først Venezuela og så til USA

tyder[edit]

ikkje fjern verblesinga på «tyder» her (trass i alle dei finitte verba…)
 • (nno) og om det er enkelt tyder ikkje det at det er opplagt. → og om det er enkelt betyr ikke det at det er opplagt.
 • (nno) om det er enkelt tyder ikkje det at det er opplagt. → om det er enkelt betyr ikke det at det er opplagt.
 • (nno) trass i at det er enkelt tyder ikkje det at det er opplagt. → trass i at det er enkelt betyr ikke det at det er opplagt.
 • (nno) sjølv om det er enkelt tyder ikkje det at det er opplagt. → selv om det er enkelt betyr ikke det at det er opplagt.

nå vs no[edit]

 • (nob) Skal nå ungdommen → Skal nå ungdomen
 • (nob) Skal nå ungdommen. → Skal nå ungdomen.
 • (nob) Skal nå ungdommen dette? → Skal no ungdomen dette?

misc[edit]

fjern pret frå «hefta»
 • (nno) Han kjøpte mange hefta bøker. → Han kjøpte mange heftete bøker.
fjern pret frå «tro»
 • (nob) Det har iallfall jeg tro på. → Det har iallfall eg tru på.


we get way too many false genitive analyses
 • (nob) dine glass. → glasa dine.
 • (nob) liten ca → liten ca
 • (nob) Det vi holder på med kommer. → Det vi held på med kjem.