Norwegian Nynorsk and Norwegian Bokmål/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

To run these tests, run the script pending-tests.sh from the apertium-nn-nb language pair in SVN.


Miscellaneous[edit]

 • (nob) Mannen som jeg så → Mannen som eg såg
 • (nob) Den gang da → Den gong då

Non-cognate lexical differences[edit]

 • (nob) Denne kan lese ethvert antall mellomrom → Denne kan lesa ei vilkårleg mengd mellomrom

Genitive vs periphrasis[edit]

 • (nob) Mannen i gatas mening → Meininga til mannen i gata
 • (nob) Kristoffers katt → Katten til Kristoffer
 • (nob) Den rare naboens måte å sykle → Måten den rare naboen syklar

Possessives[edit]

 • (nob) Foreldrene mine er skilte → Foreldra mine er skilte
adj pprs (ein av desse to)
 • (nob) Toppens mange besøkende → Dei mange vitjande på toppen
 • (nob) Toppens mange besøkende → Dei mange som vitjar toppen

Multiwords[edit]

motta-ta mot, anbefale-rå til,
 • (nob) hun bekjempet ofte fiender → ho kjempa ofte mot fiendar
 • (nno) Geografisk høyrer ikkje Jurafjella til Alpane → Geografisk tilhører ikke Jurafjellene Alpene
 • (nob) Alt for mange henger seg så opp i å tilfredstille publikum at musikk nesten blir en annenrangs greie → Alt for mange hengjer seg så opp i å gjera publikum tilfreds at musikk nestan blir ein annanrangs greie
 • (nob) Idag anses dette ikke lenger som noe reelt mål → I dag blir ikkje dette lenger sett på som noko reelt mål
pass prn negadv adv → aux negadv prn adv perf part

Capitalisation[edit]

 • (nob) BCG-Vaksine → BCG-Vaksine

Agreement (adjectives, participles)[edit]

 • (nob) Kråkene fløy skremt bort. → Kråkene flaug skremde bort.
 • (nob) Skremt fløy kråkene bort. → Skremde flaug kråkene bort.
 • (nob) Bort fløy kråkene skremt. → Bort flaug kråkene skremde.
 • (nob) Han kaller dem verdenskjent. → Han kallar dei verdskjende.
 • (nob) Verdenskjent kaller han dem. → Verdskjende kallar han dei.

vs coordination[edit]

 • (nob) En gutt og en jente var stukket av vepsen. → Ein gut og ei jente var stukne av kvefsen.

Passive[edit]

 • (nob) De to kuene skal ha blitt slått helseløse. → Dei to kyrne skal ha vorte slått helselause.
 • (nob) Tomme melkes kyrne. → Tomme blir kyrne mjølka.
 • (nob) På fredag selges nok kuene. → På fredag blir nok kyrne selde.
 • (nob) Om vinteren selges nok kuene. → Om vinteren blir nok nok kyrne selde.

Past passive (infrequent? not in dix yet)[edit]

 • (nob) Boken lestes → Boka vart lese
 • (nob) Boken hans lestes → Boka hans vart lese

Idioms[edit]

 • (nob) for min del → for min del

Interrogatives[edit]

 • (nob) Hvor bor du? → Kvar bur du?
 • (nob) Det er byen hvor jeg er best kjent. → Det er byen der eg er best kjend.

nokon vs nokre[edit]

 • (nob) Vil du låne noen penger av meg? → Vil du låna nokre pengar av meg?
hard one

Riksmål relatives[edit]

 • (nob) Damen, hvis hund het Bella, eide en villa. → Dama, med ein hund som heitte

Bella, åtte ein villa.

  • eh... betre omsetjing? «som hadde ein»?
 • (nob) Damen, hvems hund het Bella, eide en villa. → Dama, med ein hund som heitte Bella, åtte ein villa.
 • (nob) Alle parti hvis ledere er representert på Stortinget, er mot direktivet. → Alle parti med leiarar som er representert på Stortinget, er mot direktivet

Bracketing problems[edit]

TODO use jimregan's new exception t1x feature to avoid bracketing eg. "adj.ind n.def"
 • (nob) Ledelsen liker dårlig fokuset på utøvere som Tommy Ingebrigtsen → Leiinga likar dårleg fokuset på utøvarar som Tommy Ingebrigtsen

CG disambiguation[edit]

 • (nno) Eg gav han til dykk → Jeg gav den til dere
 • (nob) En lærer lærer bort like mye som elevene kan. → Ein lærar lærer bort like mykje som elevane kan.
 • (nob) vis hvilke lenker → vis kva for lenkjer
 • (nob) det er et ønske vi deler → det er eit ønske vi deler
 • (nob) Båten som vi maler lekker → Båten som vi målar lekker
 • (nob) Båten som vi maler lekker. → Båten som vi målar lekker.