Norwegian Nynorsk and Norwegian Bokmål/Installasjon

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Denne sida viser korleis ein installerer nyaste utgåve av apertium-nno-nob på GNU/Linux-system.

Viss du berre vil omsetja, så kan du få den blodferske SVN-utgåva for Debian eller andre Debian-baserte system som Ubuntu ved å køyra følgjande

wget http://apertium.projectjj.com/apt/install-nightly.sh
sudo bash install-nightly.sh
sudo apt-get update
sudo apt-get install apertium-nno-nob

For Arch Linux finst nyaste utgåve i AUR (sei frå om pakkene der ikkje fungerer).


Les vidare for å sjå korleis du henter og installerer pakkene for andre system, eller viss du vil kompilera sjølv.

Viss du har rottilgang[edit]

Installer kravde pakker[edit]

Du må ha visse pakker installert på førehand, sjå Installation og vel ditt system for å sjå korleis du installerer pakkekrav.

Last ned kjeldekode[edit]

Hent ned apertium-nno-nob og relaterte pakker med:

svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/lttoolbox
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nno
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nob
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium-nno-nob
svn co --username anonymous --password anonymous http://beta.visl.sdu.dk/svn/visl/tools/vislcg3/trunk vislcg3

Kompiler og installer[edit]

Du kan kompilera og installera med kommandoane nedanfor. Lim inn ei og ei linje i terminalen så du ser om noko går gale undervegs.

cd lttoolbox
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..

cd apertium
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..

cd vislcg3
./get-boost.sh
./cmake.sh
make
sudo make install
cd ..

cd apertium-nno
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..

cd apertium-nob
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..

cd apertium-nno-nob
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..

Send ein epost viss det er noko som ikkje fungerer :-)

Omset![edit]

Alt skal no vera installert :-) Du kan testa at det fungerer ved å prøva desse kommandoane:

echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno
echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno_e


Utan rottilgang: installer i heimemappa[edit]

Viss du ikkje har rottilgang (t.d. om du bruker ein skule-/universitetsmaskin), så kan du likevel installera i brukarkontoen din. Dette kan vera litt meir styrete, så ta Kontakt om du får problem! IRC gir oftast raskast svar.

Me lager ei mappe som skal innehalda alt me installerer:

mkdir ~/local

Sørg for at program installert her blir gjenkjent av andre program:

PKG_CONFIG_PATH=$HOME/local/lib/pkgconfig 
export PKG_CONFIG_PATH
LD_LIBRARY_PATH=$HOME/local/lib
export LD_LIBRARY_PATH
PATH=$HOME/local/bin:$PATH
export PATH

(Legg dei fire linjene over inn i ~/.bashrc òg, sånn at dei køyrer kvar gong du logger inn.)

Installer kravde pakker[edit]

Desse pakkene må vera installerte, anten av administrator, eller i heimemappa di.

subversion 
g++ 
pkg-config 
libxml2 
libxml2-dev
libxml2-utils 
xsltproc 
flex
automake
autoconf 
libtool 
libpcre3-dev
libicu-dev

Sjå Installation og vel ditt system for å sjå kva pakkene heiter på ditt system.

Uheldigvis varierer det frå system til system kva for pakker som manglar, og som dermed må installerast i heimemappa. Viss ei pakke ikkje er installert, vil du få ei åtvaring når du køyrer autogen.sh eller cmake.sh seinare. Då kan du installera den pakka du manglar i heimemappa di.

T.d. har UiO-brukarar rapportert at dei må lasta ned nyaste pcre frå http://www.pcre.org/ (bruk ./configure --prefix=$HOME/local --enable-utf8) og http://site.icu-project.org/ (bruk ./configure --prefix=$HOME/local).


Last ned kjeldekode[edit]

Hent ned apertium-nno-nob og relaterte pakker med:

svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/lttoolbox
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nno
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nob
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium-nno-nob
svn co --username anonymous --password anonymous http://beta.visl.sdu.dk/svn/visl/tools/vislcg3/trunk vislcg3

Kompiler og installer[edit]

No kan du kan kompilera og installera med kommandoane nedanfor. Lim inn ei og ei linje i terminalen så du ser om noko går gale undervegs. Viss du manglar kravde pakker, så bør cmake- eller autogen-steget klaga.

cd lttoolbox
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
ldconfig -n $HOME/local
cd ..

cd apertium
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
ldconfig -n $HOME/local
cd ..

cd vislcg3
./get-boost.sh
./cmake.sh -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/local
make
make install
ldconfig -n $HOME/local
cd ..

cd apertium-nno
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
cd ..

cd apertium-nob
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
cd ..

cd apertium-nno-nob
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
cd ..

Omset![edit]

Alt skal no vera installert :-) Du kan testa at det fungerer ved å prøva desse kommandoane:

echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno
echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno_e