North Saami and Finnish/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Noun phrases[edit]

Compounds[edit]

 • (fin) Poliisiasema. → Politiijastašuvnna. :: Police station

Cases[edit]

Need more context for this next one
 • (fin) Autosta. → Biillas eret.


Nominative -> Accusative
Nominative goes to nominative by default.
In Finnish, sentences without a subject + finite verb agreement (i.e., sentences with oblique subjects) have their objects in nominative. This nominative shall be rendered as accusative.
 • (fin) Me ostetaan auto. → Mii oastit biilla. :: We buy a car. (with colloquial Pass for Pl1)
Accusative objects -> Nominative
 • (fin) Hänet nähdään. → Son oidnojuvvo. :: S/he is seen (object in fin, subject in sme, Finnish pronouns in Acc)
Instructive
 • (fin) Näin hänet omin silmin. → Oidnen su iežan čalmmiiguin. :: I saw her with my own eyes
Partitive
Par goes to Gen by default:
- as negated object of any verb
 • (fin) Minun ei tarvitse ostaa autoa. → Mun in darbbaša oastit biilla. :: I don't need to buy a car.
- as complement of numeral
 • (fin) Minä näin kaksi koiraa. → Mun oidnen guokte beatnaga.
Par goes to Nom as predicative, and as indefinite E-subject, and negated E-subject
 • (fin) Hiihtäminen on hauskaa → Čuoigen(?) lea hávski
 • (fin) Minulla on leipää. → Mus lea láibi.
 • (fin) Minulla ei ole autoa. → Mus ii leat biila.
 • (fin) Asukkaita on paljon. → Ássit lea ollu.
Translative->Essive
Tra should transfer to Ess by default.
 • (fin) Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. → Ja Ipmil sivdnidii olbmo iežas govvan.
Translative->Illative
Tra to Ill when talking about a language.
 • (fin) Minä käänsin sen saamenkieleksi. → Mun jorgalin dan sámegillii.
Translative->Essive
 • (fin) Tulin lääkäriksi. → Šadden doavttirin. :: I became a doctor.
Essive (remove number)
 • (fin) Merkkeinä. → Mearkan.
possessive construction, fin.
minulla on 'I have', sme.: mus lea 'I have'; loc. in sme.
'autolla on' could either mean 'the car has', or 'on the car', in sme this would be with gen+ postposition. biilla alde
'autolla' could also equate to a instructive/comitative sense: te menette kotiin autolla - dii mannabehtet biillain ruoktut

Case agreement[edit]

 • (fin) Tässä talossa. → Dán dálus.
 • (fin) Mitä koiraa. → Man beatnaga.
 • (fin) Mikä koira. → Mii beatnagiid.
 • (fin) Kaksi koiraa. → Guokte beatnaga.
 • (fin) Kahdella koiralla. → Guovtti beatnagas.
 • (fin) He ovat saamelaisia. → Sii leat sápmelaččat.
 • (fin) Ruotsissa mansikat ovat erilaisia. → Ruoŧas eananmuorjjit leat earálágánat.


tämä
 • (fin) Tämä kirja. → Dát girji.
 • (fin) Tämän kirjan. → Dán girjji.
 • (fin) Tämän kirjan. → Dán girjji.
 • (fin) Tähän kirjaan. → Dán girjái.
 • (fin) Tässä kirjassa. → Dán girjjis.
 • (fin) Tänä kirjana. → Dánin girjin.
nämä
 • (fin) Nämät kirjat. → Dát girjjit.
 • (fin) Näiden kirjojen. → Dáid girjjiid.
 • (fin) Näiden kirjojen. → Dáid girjjiid.
 • (fin) Näihin kirjoihin. → Dáidda girjjiide.
 • (fin) Näissä kirjoissa. → Dáin girjjiin.
 • (fin) Näinä kirjoina. → Dánin girjin.
Tough to make comitative tests since fin has different comitative distribution than sme, yet it would be nice in order to test that these paradigms work... What to do here?
Comitative
 • (fin) Sinisine silmineen. → Álit čalmmiineaset.
 • (fin) Vihreine silmineen. → Ruoná čalmmiineaset.
kaikki
 • (fin) Kaikilla ihmisillä on samat oikeudet. → Buohkain olbmuin leat seammát rievttit. :: All people have the same rights.


Hyvä/buorre agreement
 • (fin) Hyvä ajatus. → Buorre jurdda.
 • (fin) Hyvän ajatuksen. → Buori jurdaga.
 • (fin) Hyvään ajatukseen. → Buori jurdagii.
 • (fin) Hyvissä ajatuksissa. → Buriin jurdagiin.
 • (fin) Hyvänä ajatuksena. → Buorrin jurddan.
 • (fin) Hyviin ajatuksiin. → Buriide jurdagiidda.
 • (fin) Hyvällä tahdolla. → Buriin dáhtuin.


nubbi / juobbá-type agreement
sg
 • (fin) Toinen tyttö. → Nubbi nieida.
 • (fin) Toisen tytön. → Nuppi nieidda.
 • (fin) Toiseen tyttöön. → Nuppi niidii.
 • (fin) Toisessa tytössä. → Nuppi nieiddas.
 • (fin) Toisena tyttönä. → Nubbin nieidan.
pl
 • (fin) Toiset tytöt. → Nuppit nieiddat
 • (fin) Toisten tyttöjen. → Nuppiid nieiddaid.
 • (fin) Toisiin tyttöihin. → Nuppiide nieiddaide.
 • (fin) Toisilla tytöillä. → Nuppiin nieiddain.
 • (fin) Toisina tyttöinä. → Nubbin nieidan.

Numerals[edit]

Cardinals
 • (fin) 200 vuoden historia. → 200 jagi historjá.
 • (fin) Siellä on kolme ihmistä. → Dieppe lea golbma olbmo.
 • (fin) Siellä on kolme ihmistä. → Dieppe lea golbma olbmo.
Ordinals
 • (fin) Olette kolmas jonossa. → ???
 • (fin) Olette kolmannessa jonossa. → ???
 • (fin) Kolmas ihminen voitti. → ???
 • (fin) Kolmannella ihmisellä oli koira. → ???

Adjectives[edit]

Plural agreement in predicative, not attributive
 • (fin) Tärkeä asia. → Deaŧalaš ášši. :: Important matter
 • (fin) Tärkeät uutiset. → Dehálaš ođđasat. :: Important news(pl.)
 • (fin) Uutiset ovat tärkeitä. → Ođđasat leat dehálaččat. :: The news are/is important
Predicative vs. Attributive
 • (fin) Lumi on valkoinen. → Muohta lea vielgat. :: The snow is white
 • (fin) Valkoinen lumi. → Vilges muohta. :: White snow
Case agreement
 • (fin) Asun valkeassa talossa. → Mun orun vilges viesus :: I live in a white house

Complex DPs[edit]

Determiner plus non-agreeing adjective
 • (fin) Näissä vanhoissa taloissa. → Dáin boares dáluin.
 • (fin) Näissä hyvissä taloissa. → Dáin buriin dáluin.

Verbs[edit]

 • (fin) Kysyä. → Jearrat. :: to ask
 • (fin) Katsoa. → Geahččat. :: to watch
Second Infinitive
 • (fin) Herätessään Pekka oli sairas. → Lihkadettiin Pekka lei váiban.
 • (fin) Lapsi tuli itkien kotiin. → Mánná bođii čieru ruoktot.
Third Infinitive
 • (fin) Minä menen katsomaan. → Mun manan geahččat.
 • (fin) Minä tulen katsomasta. → Mun manan geahččamis.
 • (fin) Minä olen katsomassa. → Mun lean geahččamin.
Fourth Infinitive
 • (fin) Minä menen juomisen jälkeen. → Mun manan juhkame maŋŋil.


Imperative
 • (fin) Kysy. → Jeara.
 • (fin) Kysykää. → Jearrit.
 • (fin) Kysyköön. → Jerros.
 • (fin) Kysykööt. → Jerroset.
 • (fin) Kysykäämme. → Jerrot.
 • (fin) Kysykäämme. → Jearrut.
kysykää, kysyköön, kysykööt -
finnish only has sg., pl; northern sámi has sg., du., pl.
1st person plural imperatives exist, but they're not all that common (kysykäämme), as with the passive (kysyttäköön)
sg. jerron jeara jerros
du. jearru jearri jerroska
pl. jerrot jearrut jerret jearrit jerroset
Negative Imperative
 • (fin) Älä kysy. → Ale jeara.
 • (fin) Älä kysy minulta. → Ale jeara mus. :: Don't ask me


Present Potential
 • (fin) Kysynen. → Jearažan.
 • (fin) Kysynemme. → Jearažit.
Perfect Potential
 • (fin) Lienen auttanut. → Veahkehežžen.
Conditional
 • (fin) Auttaisin. → Veahkehivččen.
 • (fin) Auttaisimme. → Veahkehivččiimet.
 • (fin) Etkö auttaisi minua? → Itgo veahkehivčče mu?
 • (fin) Minä maksaisin, jos sinä haluaisit. → Mun mávssášin, jus don siđašit.
Passive (finite)
 • (fin) Tämä on kertomus miten taivas ja maa luotiin. → Dát lea muitalus mo albmi ja eanan sivdniduvvui.
Passive (participles)
 • (fin) Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä. → Go Jesus lei gásttašuvvon, čuožžilii son čuokkis čázis.
Present participle of to be — fi. oleva and sme leahkki
 • (fin) Ruoassa ja karamelleissä oleva alkoholi on hyvä. → Biepmus ja karameallas leahkki alkohola lea buorre.
 • (fin) Kaupungissa oleva alkoholi on hyvä. → Gávpogis leahkki alkohola lea buorre.
 • (fin) Tromssassa oleva alkoholi on hyvä. → Romssas leahkki alkohola lea buorre.
 • (fin) Voimassa oleva sopimus on hyvä. → Soahpamuš, mii lea gustovaš, lea buorre.
 • (fin) Haussa oleva paikka on hyvä. → Báiki, mii lea háhkamis, lea buorre.
 • (fin) Raskaana oleva nainen käveli luvatta Suomeen Vaalimaalta. → Nisson, gii lei ahpeheapmi, váccii lobi haga Supmii Vaalimaas.
Necessive construction
 • (fin) Minun täytyy mennä. → Mun ferten mannat.
 • (fin) Minun on mentävä. → Mun ferten mannat.
 • (fin) Hänen täytyy mennä. → Son ferte mannat.
 • (fin) Hänen on mentävä. → Son ferte mannat.

Questions[edit]

 • (fin) Etkö juo kahvia? → Itgo juga gáfe? :: Don't you drink coffee?
 • (fin) Onko totta? → Leago duohta?

Compound CSes[edit]

 • (fin) Ettei hän ole löytänyt sen. → Ahte son ii leat gávdnan dan.
 • (fin) Mikset viettää talvilomaa Finnmarkissa? → Manne it vásit dálveluomu Finnmárkkus?

Movement

 • (fin) Ettei matti ole kuullut. → Ahte máhtte ii leat gullan.
 • (fin) Ettei minun äidin ystävä ole tullut. → Ahte mu eatni ustit ii leat boahtán.

Postpositions and prepositions[edit]

 • (fin) Kylän keskellä. → Gili gaskas.
 • (fin) Keskellä kylää. → Gili gaskas.
 • (fin) Minun kanssani → Mu mielde.

Particles[edit]

 • (fin) En kysynyt kritisoinnin vuoksi, kuten voit lukea minun viime kirjoituksesta. → In jearran kritiserema dihtii, nugo sáhtat lohkat mu ovddit čállosis.
 • (fin) Minä kyllä luulen ... → Mun gal jáhkán ...

Focus particles[edit]

Sentences[edit]

 • (fin) Alussa loi Jumala taivaan ja maan. → Álggus sivdnidii Ipmil almmi ja eatnama.

Lexical selection[edit]

pitää
 • (fin) Minä pidän kirjan. → Mun doalan girjji.
 • (fin) Minun pitää mennä. → Mun berren mannat.
 • (fin) Minä pidän sinusta. → Mun liikon dutnje.
 • (fin) Sukset pitävät. → Sabehat cokcot.
naida