Macedonian and English/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Noun phrases[edit]

Negatives[edit]

 • (mk) Она што ги влошува економските проблеми на младите луѓе е нивното не-учество во политиката. → What worsens the economic problems for young people is their non-participation in politics.

Definiteness[edit]

Indefinite
 • (mk) Ние имавме ресторан таму. → We had a restaurant there.
Definite
 • (mk) Двете држави. → The two states.
 • (mk) Од 11-те кандидати, Филип Вујановиќ беше очигледниот фаворит. → Out of the 11 candidates, Filip Vujanović was the clear favourite.

Ordinals[edit]

 • (mk) 20-тиот век. → The 20th century.
 • (mk) својата 10-та година. → Its 10th year.
 • (mk) 97-мото место. → 97th place.
 • (mk) 54-тото место. → 54th place.

Reordering[edit]

 • (mk) Сите 24 албански кратометражни филмови се долги една минута. → All 24 Albanian short films are one minute long.

Prepositions[edit]

 • (mk) Пушење во јавност? → Smoking in public?
 • (mk) Буш во Вашингтон. → Bush in Washington.
 • (mk) Maкедонија е на 100-тото место со Аргентина. → Macedonia is in 100th place with Argentina.
 • (mk) Русија има 650 мировници на Косово и 320 во Босна и Херцеговина. → Russia has 650 peacekeepers in Kosovo and 320 in Bosnia and Herzegovina.
 • (mk) Изложбата е дел од Годината на Турција во Јапонија. → The exhibition is part of the year of Turkey in Japan.
 • (mk) Изложбата вклучува 60 дела од 11 земји. → The exhibition includes 60 works from 11 countries.
 • (mk) Експресниот воз го скрати 180-минутното патување помеѓу Анкара и Ескишехир за 70 минути. → The express train has reduced the 180-minute travel time between Ankara and Eskišehir to 70 minutes.
 • (mk) Една од најдобрите инвестиции. → One of the best investments.

Verbs[edit]

Tenses[edit]

 • (mk) Српската полиција не треба да биде под контрола на КПС. → Serbian police should not be under control of KPS.
 • (mk) Тој ми ја покажа но јас веќе ја бев видел → He showed her to me, but I had already seen her.
 • (mk) Тој ми ја покажа но јас веќе ја имав видено → He showed her to me, but I had already seen her.
 • (mk) Таа спиеше еден час и почна да работи. → She slept one hour and began to work.
 • (mk) Има мечки во планините. → There are bears in the mountains.
 • (mk) Ги има многу. → There are many of them.
 • (mk) Ти си бил Ром. → You are Roma.
 • (mk) Не сум знаел. → I did not know.
 • (mk) Ако ми се јавите, ќе дојдам.
 • (mk) Ако ми се јавите, би дошол.
 • (mk) Ако ми се јавите, ќе дојдев.
 • (mk) Да може бебето да прозборува, би ти рекло...
 • (mk) Тој нареди да биде разбуден во два часот.
 • (mk) Тој беше разбуден од работникот.
 • (mk) Крајбрежната стража не може да ја пронајде. → The coastguard cutters could not find it.
 • (mk) Бингер рече дека Владата не треба само да се надева дека проблемот ќе исчезне сам од себе. → Binger said that the government should not just hope that the problem would disappear by itself.
 • (mk) Бројот на имигрантите нема да надмине 15 отсто од вкупното население на другата страна. → The number of migrants should not exceed 15 percent of the other side's population.
 • (mk) Екстрадицијата во Хрватска би можела да потрае неколку недели. → The extradition to Croatia could take several weeks.

Interrogatives[edit]

 • (mk) Тој ме праша колку догини имам. → He asked me how old I was.
 • (mk) Тој ме праша дали ќе дојдам. → He asked whether I would come.
 • (mk) Зар не сакаш да дојдеш? → Don't you want to come?
 • (mk) Нели дојдеш со мене? → Aren't you coming with me?
 • (mk) Не ли дојдеш со мене. → You're not coming with me?

Syntax[edit]

Comparison[edit]

 • (mk) Една третина од населението е помладо од 30 години. → One third of the population is younger than 30 years.

Coordination[edit]

 • (mk) Состојбата во Македонија во и непросредно по првата светска војна. → The situation in Macedonia during and directly after the First World War.