Macedonian and Bulgarian/Regression tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Noun phrases[edit]

Bare nouns
 • (mk) аеродром → летище
 • (mk) аеродромот → летището
 • (mk) аеродромов → летището
 • (mk) аеродромон → летището
 • (mk) аеродроми → летища
 • (mk) аеродромите → летищата
 • (mk) аеродромиве → летищата
 • (mk) аеродромине → летищата
Bare adjectives
 • (mk) тежок. → тежък.
 • (mk) потежок. → по-тежък.
 • (mk) најтежок. → най-тежък.
 • (mk) нов. → нов.
 • (mk) понов. → по-нов.
 • (mk) најнов. → най-нов.
 • (mk) многу. → много.
 • (mk) повеќе. → повече.

Pronouns[edit]

Possessive
 • (mk) Од денес, кризата е моја. → От днес, кризата е моя.
 • (mk) Од денес, кризата е твоја. → От днес, кризата е твоя.
 • (mk) Од денес, кризата е своја. → От днес, кризата е своя.
 • (mk) Од денес, кризата е нејзина. → От днес, кризата е нейна.
 • (mk) Од денес, кризата е негова. → От днес, кризата е негова.
 • (mk) Од денес, кризата е наша. → От днес, кризата е наша.
 • (mk) Од денес, кризата е ваша. → От днес, кризата е ваша.
 • (mk) Од денес, кризата е нивна. → От днес, кризата е тяхна.