Haitian Creole and English/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Noun phrases[edit]

 • (ht) Yon kouto → A knife
 • (ht) Yon kravat → A tie
 • (ht) Kravat la → The tie
 • (ht) Liv la → The book
 • (ht) Kay la → The house
 • (ht) Lanp lan → The lamp
 • (ht) Bank lan → The bank
 • (ht) Kouto a → The knife
 • (ht) Peyi a → The country
 • (ht) Fanmi an → The family
 • (ht) Mi an → The wall
 • (ht) Chien an → The dog
 • (ht) Pon an → The bridge
 • (ht) Machin nan → The car
 • (ht) Telefòn nan → The telephone
 • (ht) Madanm nan → The woman
 • (ht) Liv yo → The books
 • (ht) Machin yo → The cars
 • (ht) Divès lang → Various languages
"np a" needs to be disambiguated as "np postdet", not "np part"...
 • (ht) Ayiti a → Haiti
 • (ht) 12 janvye a → January 12th

Possession[edit]

 • (ht) chat Pyè a → Pyè's cat
 • (ht) chèz Mari a → Mari's chair
 • (ht) zanmi papa Jan → Jan's father's friend
 • (ht) papa vwazen zanmi nou → our friend's neighbour's father

Verbs[edit]

 • (ht) mwen te travay → I worked
 • (ht) ou te travay → you worked
 • (ht) li te travay → he/she worked
 • (ht) nou te travay → we worked
 • (ht) yo te travay → they worked
 • (ht) mwen t ap travay → I was working
 • (ht) ou t ap travay → you were working
 • (ht) li t ap travay → he/she was working
 • (ht) nou t ap travay → we were working
 • (ht) yo t ap travay → they were working
 • (ht) m ap travay → I am working
 • (ht) w ap travay → you are working
 • (ht) l ap travay → he/she is working
 • (ht) n ap travay → we are working
 • (ht) y ap travay → they are working
 • (ht) M ap travay kounye a → I am working right now
 • (ht) mwen pral travay → I am going to work
 • (ht) ou pral travay → you are going to work
 • (ht) li pral travay → he/she is going to work
 • (ht) nou pral travay → we are going to work
 • (ht) yo pral travay → they are going to work
 • (ht) Mwen fèk sòt antre kay la → I just entered the house
 • (ht) Yo ta renmen jwe → They would like to play
 • (ht) Mwen ta vini si mwen te gen yon machin → I would come if I had a car
 • (ht) Ann mande yon moun → Let's ask someone
stative vs action influence on tense
 • (ht) ou travay → you worked
 • (ht) ou adore → you love

Negatives[edit]

 • (ht) Woz pa vle ale → Woz doesn't want to go
 • (ht) Woz pa t vle ale → Woz didn't want to go
 • (ht) Menm bèt pa ka viv konsa → Even animals can't live like that