Français et espéranto/Scénarios de test

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

La substentivoj[edit]

La definita artikolo[edit]

France Esperante Notoj
le chien la hundo n m sg
les chiens la hundoj n m pl
la chienne la hundino n f sg
les chiennes la hundinoj n f pl
la maison la domo n f sg
les maisons la domoj n f pl
l'arbre la arbo n m sg
les arbres la arboj n m pl
l'abeille la abelo n f sg
les abeilles la abeloj n f pl

La nedefinita artikolo[edit]

France Esperante Notoj
un chien hundo n m sg
des chiens hundoj n m pl
une chienne hundino n f sg
des chiennes hundinoj n f pl
une maison domo n f sg
des maisons domoj n f pl
un arbre arbo n m sg
des arbres arboj n m pl
une abeille abelo n f sg
des abeilles abeloj n f pl

La adjektivoj[edit]

Notu bone : En la franca, 16 adjektivoj povus esti antaŭ la substantivo. Jen la listo :
vira ina vira ina vira ina vira ina
autre autre beau/bel belle bon bonne dernier dernière
grand grande gros grosse jeune jeune joli jolie
large large long longue même même mauvais mauvaise
nouveau nouvelle petit petite prochain prochaine vieux vieille
France Esperante Notoj
un chien noir nigra hundo n m sg
des chiens noirs nigraj hundoj n m pl
une chienne noire nigra hundino n f sg
des chiennes noires nigrja hundinoj n f pl
une grande maison granda domo n f sg
des grandes maisons grandaj domoj n f pl
un bel arbre bela arbo n m sg
des beaux arbres belaj arboj n m pl
une belle abeille bela abelo n f sg
des belles abeilles belaj abeloj n f pl

La verboj[edit]

être - esti[edit]

France Esperante Notoj
être esti

le présent - la prezenco[edit]

France Esperante Notoj
je suis mi estas povus esti ankaŭ mi sekvas !
tu es vi estas eblas traduki ankaŭ ci estas (ne tre uzata)
il est li estas
elle est ŝi estas
on est oni estas
nous sommes ni estas
vous êtes vi estas
ils sont ili estas
elles sont ili estas

avoir - havi[edit]

France Esperante Notoj
avoir havi

le présent - la prezenco[edit]

France Esperante Notoj
j'ai mi havas
tu as vi havas
il a li havas
elle a li havas
on a oni havas
nous avons ni havas
vous avez vi havas
ils ont ili havas
elles ont ili havas

Expressions avec avoir - esprimoj per la verbo avoir[edit]

France Esperante Notoj
j'ai 18 ans mi estas 18-jaraĝa
Ce bâtiment a 10 m de haut Tiu konstruaĵo estas 10 metroj alta
j'ai faim mi malsatas
j'ai soif mi soifas
j'ai peur mi timas
j'ai envie de quelque-chose mi emas iun à vérifier /!\
il y a un chien estas hundo

Phrases - Frazoj[edit]

La négation - la negado[edit]

France Esperante Notoj
Il n'est pas docteur. Li ne estas doktoro.
Il n'était pas docteur. Li ne estis doktoro.
Il ne sera pas docteur. Li ne estos doktoro
Il ne serait pas un docteur, Li ne estus doktoro,
Il ne devra pas être docteur Li ne devos esti doktoro
Il ne devrait pas être docteur Li ne devus esti doktoro
Je ne fume pas Mi ne fumas
Tu ne fumes pas Vi ne fumas
Il ne fumait pas Li ne fumis
Il ne peut pas fumer Li ne povas fumi
Il n'est pas interdit de fumer Ne estas malpermesita fumi
Les chiens ne pensent pas. Hundoj ne pensas. Ne : la hundoj
Je ne me trompe pas Mi ne eraras
Je ne me suis pas trompé Mi ne eraris