English and Esperanto/Regression tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Jen pagxo kun ekzemploj de frazoj kiujn la sistemo gxuste tradukas.

Post ĉiu ŝanĝo de la sistemo ni denove kaj denove kontrolas ĉu la ekzemploj sur tiu ĉi paĝo daŭxre funkcias, do bonvolu ne redakti la liston se vi ne estas homo, kiu fakte samtempe ŝanĝas la sistemon!

Se vi trovas problemojn, vi notu ilin sub la ekzemplo, kaj sendu mesaĝon al: jacob.nordfalk@gmail.com.

Se vi trovas ion vere korektendan, vi metu ekzemplon en English and Esperanto/Outstanding tests.

Se vi volas simple proponi aferon, kiun ni estonte prilaboru, vi metu ekzemplon en English and Esperanto/Proposed future tests.

Kelkaj aferoj estas nesolveblaj sen tre profunda ŝanĝo de la sistemo. Tiajn ekzemplojn ni metas ĉe English and Esperanto/Rejected tests, kaj ni konsideros ilin nur kiam tiuj profundaj ŝanĝoj estis faritaj. Legu pli sur la paĝo mem.

Esperantistoj, bonvolu ankaŭ vidi Peto al esperantistoj.

This is for the test that are all supposed to work against with the current SVN version. Put new examples in English and Esperanto/Outstanding tests.


Contents

Solvitaj, sed ne publikitaj[edit]

do+verbo -> ja+verbo[edit]

 • (en) I love cats. I do love cats → mi amas katojn. Mi ja amas katojn

o-vortoj, landoj kaj kelkaj personaj nomoj povas fleksii al adjektiva formo (nom nom -> adj nom ktp) - 2009-03-10 nordfalk[edit]

 • (en) Since 1998, women volunteers have been allowed to become professional soldiers. → Ekde 1998, virinaj volontuloj estis permesita fariĝi profesiaj soldatoj.
 • (en) along the Tennessee Valley → laŭ la Tenesia Valo
 • (en) in the Linux meeting hall → en la Linuksa renkontiĝa halo

have funkcias kiel indikilo de pasinteco - 2009-03-10 nordfalk[edit]

 • (en) I saw. I have seen. I had seen. → mi vidis. Mi vidis. Mi vidis.
 • (en) Some politicians have called for a prolongation of this mission. → Kelkaj politikistoj petis plilongigon de ĉi tiu misio.

Senambiguado de n/adj[edit]

 • (en) She is a communist. → Ŝi estas komunisto.
 • (en) She is a communist writer. → Ŝi estas komunisma verkisto.
 • (en) She is a communist vegetarian. → Ŝi estas komunisma vegetarano.
 • (en) She is a big communist. → Ŝi estas granda komunisto.
 • (en) She is a vegetarian communist. → Ŝi estas vegetarana komunisto.
 • (en) She is a communist and a mother. → Ŝi estas komunisto kaj patrino.
 • (en) She is a mother and a communist. → Ŝi estas patrino kaj komunisto.
 • (en) She is a big communist and a vegetarian. → Ŝi estas granda komunisto kaj vegetarano.
 • (en) She is vegetarian, communist and a mother. → Ŝi estas vegetarana, komunisma kaj patrino.
 • (en) She is a mother, a vegetarian and a communist. → Ŝi estas patrino, vegetarano kaj komunisto.
 • (en) She is a vegetarian, a mother and a communist. → Ŝi estas vegetarano, patrino kaj komunisto.
 • (en) She is a vegetarian, a communist and a mother. → Ŝi estas vegetarano, komunisto kaj patrino.

Datoj[edit]

 • (en) 2 July is her birthday. → La 2a de julio estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) 2 July, 1990 is her birthday. → La 2a de julio de 1990 estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) 2nd July is her birthday. → La 2a de julio estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) 2nd July, 1990 is her birthday. → La 2a de julio de 1990 estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) July 2 is her birthday. → La 2a de julio estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) July 2, 1990 is her birthday. → La 2a de julio de 1990 estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) July 2nd is her birthday. → La 2a de julio estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) July 2nd, 1990 is her birthday. → La 2a de julio de 1990 estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) July the 2nd is her birthday. → La 2a de julio estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) July the 2nd, 1990 is her birthday. → La 2a de julio de 1990 estas ŝia naskiĝtago.
 • (en) She was born on 2 July. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio.
 • (en) She was born on 2 July, 1990. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio de 1990.
 • (en) She was born on 2nd July. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio.
 • (en) She was born on 2nd July, 1990. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio de 1990.
 • (en) She was born on July 2. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio.
 • (en) She was born on July 2, 1990. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio de 1990.
 • (en) She was born on July 2nd. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio.
 • (en) She was born on July 2nd, 1990. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio de 1990.
 • (en) She was born on July the 2nd. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio.
 • (en) She was born on July the 2nd, 1990. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio de 1990.
 • (en) She was born on the 2nd of July. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio.
 • (en) She was born on the 2nd of July, 1990. → Ŝi naskiĝis la 2an de julio de 1990.
 • (en) February 2, 1857 – June 11, 1941 → la 2a de februaro de 1857 – la 11a de junio de 1941
 • (en) 30 November 1874 – 24 January 1965 → la 30a de novembro de 1874 – la 24a de januaro de 1965
 • (en) c. 570 – c. 8 June 632 → ĉ. 570 – ĉ. la 8a de junio de 632
 • (en) c. 495 – 429 BC → ĉ. 495 – 429 aK
 • (en) 3 January 106 BC – 7 December 43 BC → la 3a de januaro de 106 aK – la 7a de decembro de 43 aK
 • (en) 304–232 BCE → 304–232 aKE
 • (en) in 1805 → en 1805
 • (en) Nelson had to wait until 15 September. → Nelson devis atendi ĝis la 15a de septembro.

Finiaj verboj[edit]

 • (en) I begin eating the salad. → mi komencas manĝi la salaton.
 • (en) I began eating the salad. → mi komencis manĝi la salaton.
 • (en) I will begin eating the salad. → mi komencos manĝi la salaton.
 • (en) I can begin eating the salad. → mi povas komenci manĝi la salaton.
 • (en) I wash my hands before eating. → mi lavas miajn manojn antaŭ manĝi.

Solvita antaux publika versio 0.9.5 la 9a de marto 2009[edit]

Negativaj frazoj, akuzativo --Jacob Nordfalk 05:08, 23 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) We don't translate well negative sentences → Ni ne tradukas bone negativajn propoziciojn

Plenaj formoj[edit]

 • (en) He is not a doctor. → Li ne estas doktoro.
 • (en) He was not a doctor. → Li ne estis doktoro.
 • (en) He will not be a doctor → Li ne estos doktoro
 • (en) He would not be a doctor → Li ne estus doktoro
 • (en) He shall not be a doctor → Li ne devos esti doktoro
 • (en) I do not smoke → Mi ne fumas
 • (en) He does not smoke → Li ne fumas
 • (en) He did not smoke → Li ne fumis
 • (en) He can not smoke → Li ne povas fumi
 • (en) Dogs do not think. → Hundoj ne pensas.
 • (en) He cannot smoke → Li ne povas fumi

Fanditaj formoj[edit]

 • (en) He isn't a doctor → Li ne estas doktoro
 • (en) He wasn't a doctor → Li ne estis doktoro
 • (en) He won't be a doctor → Li ne estos doktoro
 • (en) He wouldn't be a doctor → Li ne estus doktoro
 • (en) I don't smoke → Mi ne fumas
 • (en) He doesn't smoke → Li ne fumas
 • (en) He didn't smoke → Li ne fumis
 • (en) He can't smoke → Li ne povas fumi

senambiguigaj plibonigoj, days' XXX → tagoj da XXX --Jacob Nordfalk 09:43, 19 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) Twelve months' imprisonment. → Dek du monatoj da malliberigo.
 • (en) Pronoun: That is good. I saw those. → Pronomo: Tio estas bone. Mi vidis tiujn.
 • (en) Determiner: That dog is brown. I saw those dogs. → *Determiner: Tiu hundo estas bruna. Mi vidis tiujn hundojn.
 • (en) Conjugation: I hear that you speak Esperanto. → Konjugacio: mi aŭdas ke vi parolas Esperanton.

is not, acr --Jacob Nordfalk 03:02, 13 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) This is not a test. I am not a man. I'm not a man. He isn't a dog. → Tio ĉi ne estas testo. Mi ne estas viro. Mi ne estas viro. Li ne estas hundo.
 • (en) CD. The CDs. He saw the CDs. → KD. La KD-oj. Li vidis la KD-ojn.

please + verbo -> bonvolu + verbo en infinitivo --Hèctor Alòs i Font 15:22, 12 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) Please come. → Bonvolu veni.
 • (en) Please listen. → Bonvolu aŭskulti.

kalkulado, verb + over, NUM time(s) --Jacob Nordfalk 05:29, 12 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) 25 times 4 is 5. 25 plus 4. 25 minus 4. 25 divided by 4. → 25 oble 4 estas 5. 25 plus 4. 25 minus 4. 25 dividita per 4.
 • (en) to hand over. He handed over a house. → Transdoni. Li transdonis domon.
 • (en) He handed him over to them. → Li transdonis lin al ili.
 • (en) He took over the house. He took it over. She took him over again and again. → Li transprenis la domon. Li transprenis ĝin. Ŝi transprenis lin denove kaj denove.
 • (en) The good times. A bad time. 5th time. He woke him up 5 times. → La bonaj tempoj. malbona tempo. 5a fojo. Li vekis lin 5 fojoj.

on Monday, Thuesday --Hèctor Alòs i Font 16:28, 10 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) I'll arrive on Monday. → Mi alvenos lunde.
 • (en) On Tuesday we will have a big meeting → Marde ni havos grandan renkontiĝon
 • (en) On Sundays we go to the church. → Dimanĉe ni iras al la preĝejo.

all of us --Jacob Nordfalk 03:09, 8 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) all of you. all of them. → Vi ĉiuj. Ili ĉiuj.
 • (en) all of us → ni ĉiuj
 • (en) the dog bit all of us. → La hundo mordis nin ĉiujn.
 • (en) all of us loves the dogs → ni ĉiuj amas la hundojn
 • (en) dogs love all of us → hundoj amas nin ĉiujn

right & left --Jacob Nordfalk 11:03, 6 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) my rights to go. I am left with a dog. → Miaj rajtoj iri. Mi estas lasita kun hundo.
 • (en) on the right. on the left. to the right. to the left. → Dekstre. Maldekstre. Dekstre. Maldekstre.
 • (en) I am right. I am left. → Mi estas ĝuste. Mi estas lasita.
 • (en) He'll come right away. → Li venos tuj.

Datoj - --Jacob Nordfalk 11:03, 5 February 2009 (UTC)[edit]

 • (en) 31th of January → 31a de januaro
 • (en) 31st of March → 31a de marto
 • (en) 1st of April → 1a de aprilo
 • (en) 2nd of May → 2a de majo
 • (en) 3rd of June → 3a de junio
 • (en) 4th of June → 4a de junio
 • (en) 4th of July → 4a de julio
 • (en) 10th of August → 10a de aŭgusto
 • (en) 11th of September → 11a de septembro
 • (en) 20th of October → 20a de oktobro


Solvita antaux publika versio 0.9 la 3a de februaro 2009[edit]

 • (en) This line has an intentional error → Ĉi tiu linio havas intencan eraron
 • (en) I am happy. → Mi estas feliĉa.
 • (en) The dog bit you. → La hundo mordis vin.
 • (en) arm stockpile → armilaro
 • (en) I have everything apart from money → Mi havas ĉion krom mono
 • (en) You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. → Vi povas aldoni multoblajn profilojn, kun malsamaj listoj de tabuloj, kaj malsamaj lingvoj.

Would, should etc[edit]

 • (en) We should look at transfer. → Ni devus rigardi translokigon.
 • (en) We will look at transfer. → Ni rigardos translokigon.
 • (en) We shall look at transfer. → Ni devos rigardi translokigon.
 • (en) We must look at transfer. → Ni devas rigardi translokigon.

Tests of chunks[edit]

 • (en) very good; better; best → tre bona; pli bona; plej bone.
 • (en) good dogs. better dogs. best dogs. → bonaj hundoj. pli bonaj hundoj. plej bonaj hundoj.
 • (en) a good dog. a better dog. a best dog. → bona hundo. pli bona hundo. plej bona hundo.
 • (en) the good dogs. the better dogs. the best dogs. → la bonaj hundoj. la pli bonaj hundoj. la plej bonaj hundoj.
 • (en) normally. → normale.
 • (en) dog dogs. a dog dog. the dog dogs. → Hundaj hundoj. hunda hundo. La hundaj hundoj.
 • (en) the dogs. for the dogs. → la hundoj. por la hundoj.
 • (en) More. More washed. Washed. → Pli da. Pli lavita. Lavita.

da is a preposition, so no <acc> on the following noun[edit]

 • (en) I want more tea → mi deziras pli da teo

Genitive tests[edit]

 • (en) Jekyll's dog. Jekyll's dog saw Jekyll's dog. → hundo de Jekyll. hundo de Jekyll vidis hundon de Jekyll.
 • (en) Jexmaxykl's dog. Jexmaxykll's dog saw Jexmaxykl's dog. → Hundo de *Jexmaxykl. Hundo de *Jexmaxykll vidis hundon de *Jexmaxykl.
 • (en) He liked their Jexmaxykl's dogs. → Li ŝatis la hundojn de ilia *Jexmaxykl.
 • (en) He liked a Jexmaxykl's dogs. → Li ŝatis hundojn de *Jexmaxykl.
 • (en) He liked this Jexmaxykl's dogs. → Li ŝatis la hundojn de ĉi tiu *Jexmaxykl.
 • (en) His grandfather's activities. → La aktivecoj de lia avo.
 • (en) Jacob's dog. Jacob's dog saw Jacob's dog. → hundo de Jacob. hundo de Jacob vidis hundon de Jacob.
 • (en) Miss Marple's dog. Miss Marple's dog saw Miss Marple's dog. → hundo de f-ino Marple. hundo de f-ino Marple vidis hundon de f-ino Marple.
 • (en) House's dog. A house's dog. The houses's dogs. The house's dog saw a house's dogs. → Hundo de domo. Hundo de domo. La hundoj de la domoj. La hundo de la domo vidis hundojn de domo.
 • (en) gardeners's dog. His gardener's dogs. The gardener's dogs. Her gardeners's dog saw his gardener's dogs. → hundo de ĝardenistoj. La hundoj de lia ĝardenisto. La hundoj de la ĝardenisto. La hundo de ŝiaj ĝardenistoj vidis la hundojn de lia ĝardenisto.

Two nouns where one is with gender and one is without gender.[edit]

 • (en) defence; minister; defence minister. → defendo; ministro; defenda ministro.
 • (en) war leaders → militaj gvidantoj
 • (en) god god; river river; river god; god river → dia dio; rivera rivero; rivera dio; dia rivero
 • (en) The house dog saw the dog houses. → La doma hundo vidis la hundajn domojn.

Tenses etc[edit]

 • (en) be applying → esti aplikanta
 • (en) he may have been applying. → li eble estis aplikanta.
 • (en) dog may have been bitten → hundo eble estis mordita
 • (en) He was singing → Li estis kantanta

Tenses and would, should, does, etc[edit]

 • (en) We will look at transfer. → Ni rigardos translokigon.
 • (en) I will have washed → Mi estos lavinta
 • (en) I would have washed → Mi estus lavinta
 • (en) I will have washed my hands → Mi estos lavinta miajn manojn
 • (en) I would have washed my hands → Mi estus lavinta miajn manojn

Sentences which are NOT yes/no-questions, but which might be mis-detected as such[edit]

 • (en) today is payment date → hodiaŭ estas paga dato
 • (en) My name is Robert Stevenson → Mia nomo estas Robert Stevenson
 • (en) The resulting Civil War did serious damage. The resulting big Civil War did serious damage. → La rezultinta Civila Milito faris gravan difekton. La rezultinta granda Civila Milito faris gravan difekton.
 • (en) the house is blue everywhere → la domo estas blua ĉie

some Verb + not -> ne verb) --Jacob Nordfalk 18:55, 1 October 2008 (UTC)[edit]

 • (en) I can't eat → mi ne povas manĝi
 • (en) I can not eat → mi ne povas manĝi

Modal/auxiliary verbs[edit]

 • (en) I would like a glass of water → mi ŝatus glason de akvo
 • (en) It would seem to be true → Ĝi ŝajnus al esti vera

Prepositions[edit]

 • (en) he washed him → li lavis lin
 • (en) he ate his bread → li manĝis lian panon

Accusative on the second object[edit]

 • (en) You can add users and classes. → Vi povas aldoni uzantojn kaj klasojn.
 • (en) You can add users and also classes. → Vi povas aldoni uzantojn kaj ankaŭ klasojn.

Personal pronouns not working if accusative (Fran fixed, in rev 6398)[edit]

 • (en) The dog bit me. → La hundo mordis min.
 • (en) The dog bit him. → La hundo mordis lin.
 • (en) The dog bit them. → La hundo mordis ilin.

Missing ACC on other types of words than nouns (Fran fixed, in rev 6398)[edit]

 • (en) Jacob hit me → Jacob frapis min
 • (en) Jacob hits who? → Jacob frapas kiun?
 • (en) Jacob hits what? → Jacob frapas kion?

Accusative was wrongly put on 'estas' (Fran fixed, in rev 6397)[edit]

 • (en) A small head is a sign of stress → malgranda kapo estas signo de streĉiteco
 • (en) I am a cat → Mi estas kato

Combinations for noun phrases[edit]

 • (en) perhaps a big cat → eble granda kato

noun noun -> noun-noun[edit]

 • (en) humidity levels; work level; work force → humidecaj niveloj; labora nivelo; labora forto

"more" didnt work[edit]

 • (en) The cat is more blue than the dog → La kato estas pli blua ol la hundo

Conservation of special chars[edit]

 • (en) "Profile" → "Profilo"
 • (en) 'Profile' → 'Profilo'
 • (en) The 'Profile' → La 'Profilo'

Numbers[edit]

 • (en) thirteen → dek tri
 • (en) eighteen → dek ok
 • (en) eighty → okdek
 • (en) hundred twenty five → cent dudek kvin
 • (en) hundred twenty-five → cent dudek kvin
 • (en) fourteen millions → dek kvar milionoj
 • (en) eighty-five cats → okdek kvin katoj
 • (en) 1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 18th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 10001st → 1a, 2a, 3a, 4a, 10a, 18a, 20a, 21a, 22a, 23a, 10001a

Numeroj - diskutindaj - discussworthy[edit]

 • (en) more than seven → pli da ol sep
-- Tio malĝustas: devas esti "pli ol sep" --Hèctor Alòs i Font 08:21, 27 January 2009 (UTC)
 • (en) more than one → pli da ol unu
-- Tio malĝustas: devas esti "pli ol unu" --Hèctor Alòs i Font 08:21, 27 January 2009 (UTC)
 • (en) more than expected → pli da ol atendata
-- Tio malĝustas: devas esti "pli ol atendita (aŭ: pli ol atendite)" --Hèctor Alòs i Font 08:21, 27 January 2009 (UTC)
 • (en) more than hundred → pli da ol cent
-- Tio malĝustas: devas esti "pli ol cent" --Hèctor Alòs i Font 08:21, 27 January 2009 (UTC)

Years and time[edit]

 • (en) the 1940s → la 1940aj jaroj
 • (en) the 20s → la 20aj jaroj
 • (en) the 90s → la 90aj jaroj
 • (en) the 750s → la 750aj jaroj
 • (en) the 5s → la 5*s
 • (en) the 55s → la 55*s
 • (en) the 755s → la 755*s
 • (en) the 1755s → la 1755*s
 • (en) the 11150s → la 11150*s
 • (en) the RoboCleaner2000s → la *RoboCleaner2000s
 • (en) Atari 1520ST → *Atari 1520ST

Combinations for noun phrases[edit]

 • (en) the unintentionally big cats → la pretervole grandaj katoj
 • (en) the perhaps big dog → la eble granda hundo

Accusative[edit]

 • (en) The man bit the dog. Barcelona bit the dog. The man bit Barcelona. → La viro mordis la hundon. Barcelono mordis la hundon. La viro mordis Barcelonon.

Basic combinations for noun phrases[edit]

 • (en) cat → kato
 • (en) a cat → kato
 • (en) the cat → la kato
 • (en) cats → katoj
 • (en) the cats → la katoj
 • (en) the big black cat → la granda nigra kato
 • (en) some cats → kelkaj katoj
 • (en) the very big cats → la tre grandaj katoj
 • (en) a perhaps big cat → eble granda kato
 • (en) the perhaps big cat → la eble granda kato
 • (en) perhaps the big cat → eble la granda kato

Possesive prononoms[edit]

 • (en) My dog → Mia hundo
 • (en) My big dogs → Miaj grandaj hundoj
 • (en) Your big dogs → Viaj grandaj hundoj
 • (en) Her cat → Ŝia kato
 • (en) Her small cats → Ŝiaj malgrandaj katoj
 • (en) Its skin → Ĝia haŭto
 • (en) His fingers → Liaj fingroj
 • (en) Their small heads → Iliaj malgrandaj kapoj

adjectives inflection[edit]

 • (en) A faster car → Pli rapida aŭto
 • (en) The faster cars → La pli rapidaj aŭtoj
 • (en) The fastest cars → La plej rapidaj aŭtoj
 • (en) 5 fast horses → 5 rapidaj ĉevaloj
 • (en) A faster horse → Pli rapida ĉevalo
 • (en) The slower tigers → La pli malrapidaj tigroj
 • (en) The fastest snails → La plej rapidaj helikoj

Tenses en→eo[edit]

 • (en) to wash → lavi
 • (en) I wash my hands → Mi lavas miajn manojn
 • (en) I washed my hands → Mi lavis miajn manojn
 • (en) I will wash my hands → Mi lavos miajn manojn
 • (en) I will be washing my hands → Mi estos lavanta miajn manojn
 • (en) I would be washing my hands → Mi estus lavanta miajn manojn
 • (en) I am washing a dog → Mi estas lavanta hundon
 • (en) I was washing the dog → Mi estis lavanta la hundon
 • (en) It was washed → Ĝi estis lavita
Hm, im in doubt ('jam' means already)
 • (en) It's already washed → Ĝi estas jam lavita
 • (en) It will be already washed → Ĝi estos jam lavita
 • (en) It would be already washed → Ĝi estus jam lavita
perhaps just:
 • (en) It's washed → Ĝi estas lavita
 • (en) It will be washed → Ĝi estos lavita
 • (en) It would be washed → Ĝi estus lavita
 • (en) I am washing my hands → Mi estas lavanta miajn manojn
 • (en) I was washing my hands → Mi estis lavanta miajn manojn

Possesive pronouns[edit]

 • (en) My dog → Mia hundo
 • (en) His dog → Lia hundo
 • (en) Our dog → Nia hundo
 • (en) Their dog → Ilia hundo

Future necation: "Will work" = laboros (future), and "will not work" = ne laboros[edit]

 • (en) The dog will bark. → La hundo bojos.
 • (en) The dog will not bark. → La hundo ne bojos.
 • (en) These data will work. → Ĉi tiu datumo laboros.
 • (en) These data will not work. → Ĉi tiu datumo ne laboros.
 • (en) These data will probably not work more often than not. → Ĉi tiu datumo verŝajne ne laboros pli ofte ol ne.

Misc phrases[edit]

 • (en) a dog is an animal, but not vice versa. → hundo estas besto, sed ne inverse.
 • (en) Being able to identify individual children in GCompris implies that we can provide individual reports. → Estanta kapabla identigi individuajn infanojn en GCompris implicas ke ni povas provizi individuajn raportojn.
 • (en) Big, bigger, biggest. Great, greater, greatest. A good dog, a better dog, the best dog. Bad, worse, worst. → Granda, pli granda, plej granda. Granda, pli granda, plej granda. bona hundo, pli bona hundo, la plej bona hundo. Malbona, pli malbona, plej malbona.
 • (en) I will clean up unless I can find a cat → Mi purigos krom se mi povas trovi katon
 • (en) In the 'Boards' section you can change the list of activities. → En la 'Tabuloj' sekcio vi povas ŝanĝi la liston de aktivecoj.
 • (en) Often the data are woefully incomplete and they are not supported in any way. → Ofte la datumo estas lamentinde nekompleta kaj ili ne estas subtenita iel ajn.
 • (en) He sees the Nigerian Norwegian → Li vidas la niĝerian norvegon
 • (en) I hate the film Resident Evil → mi malamas la filmon Loĝanta Malbono
 • (en) You can also choose a profile from the command line. → Vi ankaŭ povas elekti profilon de la komanda linio.
 • (en) It also recognises the children as individuals → Ĝi ankaŭ rekonas la infanojn kiel individuoj
 • (en) they can recognise usernames → ili povas rekoni salutnomojn
 • (en) I become acquainted with Jacob → mi konatiĝas kun Jacob
 • (en) login is configurable → ensaluto estas agordebla
 • (en) who is Manuel? → kiu estas Manuel?
 • (en) Everything is big → Ĉio estas granda
 • (en) Each has its own house → Ĉiu havas ĝian propran domon
 • (en) Each dog has its own house → Ĉiu hundo havas ĝian propran domon
 • (en) I sing because I'm happy → mi kantas ĉar mi estas feliĉa
 • (en) I see that you are happy → mi vidas ke vi estas feliĉa
 • (en) any house → ajna domo
 • (en) All houses → Ĉiuj domoj
 • (en) so much blood → tiom da sango
 • (en) he works at the hospital → li laboras ĉe la hospitalo
 • (en) He fell off his chair → Li falis de lia seĝo
 • (en) since 1910 → ekde 1910