Dutch

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Daniel Huang, Google Code In 2012
Here are some resources for the Dutch language:

General[edit]

Dictionaries[edit]

Monolingual

Multilingual

Wordlists

Spell Checkers

  • Online spell checker: utilizes Google's Toolbar Document Spell Checker Web service
  • Spell checker for Dutch The online version is free (the offline version isn't)
  • (nl) De Omspeller is een eenvoudig hulpmiddel en zoekt alleen op woorden die in beide edities van de Woordenlijst (1995 en 2005) voorkomen maar anders worden gespeld.

Other

Grammar[edit]

Wikipedia (en)

Wikipedia (nl)

Wikipedia (de)

Dutch Dialects[edit]

Flemish

Ostendais

Limburgish

Surinamese Dutch

Other

  • (nl) D. Smakman, R. van Bezooijen, "Een verkenning van populaire ideeën over de standaardtaal van Nederland", Taal en Tongval, themanummer 10, 1997
  • (nl) Nederlandse dialectkunde, 1966 , A.A. Weijnen
  • (nl) C.B. van Haeringen, Nederlands tussen Duits en Engels 1956.

Other[edit]

Corpora[edit]

Literature

Morphological analysers/Dutch morphology[edit]

Dutch News Websites/Search Engines[edit]

  • Taalblad: news in Dutch with English and French translations

The Netherlands

Belgium

History of the Dutch language[edit]