Comptar amb quelcom

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Compta amb prou capital. Disposa de prou capital.

Disponer de