Castellano e italiano

From Apertium
Jump to navigation Jump to search


Inconsistències[edit]

  • apertium-spa (que originalment ve de apertium-es-ca) té cognoms com np.ant i sense número i gènere, mentre apertium-ita (de apertium-es-it) té cognoms com np.cog.G.N amb número i gènere.
  • A apertium-ita le falta molts pronoms enclítics a les formes imperatives, mira abbacin/are__vblex, la majoria d'errors (>99%) de testvoc son d'aquest tipus.
    • TODO: De moment he fet un paradigma "temps" al bidix que fa que no s'inclouen les formes imperatives.
  • A apertium-spa le falta entrades de determinants/pronoms de paraules que a apertium-es-ca son adjectius (tipus 'tal', 'mucho', etc.)
  • La manera de tractar números llargs (tipus "ottocentoquarantotto" = "ochocientos cuarenta y ocho") es diferent. Probablement serà necessari copiar tots els paradigmes de números del apertium-es-it.es.dix a apertium-spa.spa.dix. En principi amb la intersecció no hi haurà problema amb els parelles que no tenen aquest sistema.

Codi[edit]

svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-spa
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-ita
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium-spa-ita

Testvoc track[edit]

Date spa→ita ita→spa
12:17, 26 April 2016 (CEST) 251304 9729
14:29, 26 April 2016 (CEST) 255264 4872
14:44, 26 April 2016 (CEST) - 4254
14:49, 26 April 2016 (CEST) - 3575
14:56, 26 April 2016 (CEST) - 3288
15:02, 26 April 2016 (CEST) 255589 2514
17:04, 26 April 2016 (CEST) 16478 2514