Batua eta bizkaiera/Pending tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Euskara batua -> Bizkaiera[edit]

 • (eu) Eskola apalak omen ziren, berak dioenez. → Eskola apalak omen ziran, berak dinoanez.
 • (eu) Etortzekoa zen, baina telefonoz deitu du → Etortekoa zan, baina telefonoz deitu dau
 • (eu) Sortuk dio Patxi Lopezen kontrako balizko atentatuaren aurka dagoela, eta kale erasoak ere errefusatu ditu.
 • (eu) Berretsi du ez dela "legez kanporaturiko alderdien jarraipen organizatibo eta funtzionala". → Berretsi dau ez dala "legez kanporaturiko alderdien jarraipen organizatibo eta funtzionala
 • (eu) Don Karmelo izan zen gerraostean Derioko Seminarioan apaizgai euskara irakasten hasi zen lehenengoetarikoa. → Don Karmelo izan zan gerraostean Derioko Seminarioan abadegeiai euskera irakasten hasi zan lehenengoetarikoa.
 • (eu) Hala izango zen, baina bestela ere ezin izan euskaraz orduko giro arrotzean, gizartean eta ikasketetan erdara baino entzun eta erabiltzen ez zenean, eta euskara lotsa eta beldurraren artean gerizpean zabuka zebilen orduan. → Halan izango zan, baina bestela be ezin izan euskeraz orduko giro arrotzean, gizartean eta ikasketetan erdera baino entzun eta erabilten ez zanean, eta euskerea lotsa eta bildurraren artean gerizpetan zabuka ebilen orduan.
 • (eu) Hiru bizitzako baserria zen gurea, Ertzilbengoa izenekoa, Bilbotik Donostiarako errepide nagusiaren ondoan dagoena, aldapa txiki baten erdian. → Hiru bizitzako baserria zan gurea, Ertzilbengoa izenekoa, Bilbotik Donostiarako kamino nausiaren ondoan dagoana, aldatz txiki baten erdian.
 • (eu) Gure "handiko" bi familiek, erdara kontuan, gure gurasoak baino askoz ere atzerago zeuden: euretariko gehienak gutxi eta gaizki egiten zuten erdara. → Gure "handiko" familia biak, erdera kontuan, gure gurasoak baino askozaz atzerago egozan: euretariko gehienak gitxi eta txarto egiten eben erdera.
 • (eu) Hori horrela dala, gure bizimodu osoa, gure harreman eta berriketa guztiak, bai etxean eta bai auzoan, euskal giro hutsean egin behar. → Hori holan dala, gure bizimodu osoa, gure hartuemon eta barriketa guztiak, bai etxean eta bai auzoan, euskal giro hutsean egin behar.
 • (eu) Noiz izan zenuen erdararekin lehen harremana? Ba esango dizut: gerratean, 1937. urtean, ni 5 urte eginberriko umemokoa nintzela. → Noiz izan zenduan erdereagazko lehenengo hartuemona? Ba esango deutsut: gerratean, 1937. urtean, ni 5 urte eginbarriko umemokoa nintzala.
 • (eu) Bizitza pertsonalari tarte bat egingo diot, eta horrek esan nahi du beste aldetik kendu behar dela → Bizitza pertsonalari tarte bat egingo deutsat, eta horrek esan nahi dau beste aldetik kendu behar dala
 • (eu) Momentu zailenetan indarrak edozein lekutatik iristen dira → Momentu gatxenetan (?) indarrak edozein lekutatik iristen dira
 • (eu) Pasabanek (Tolosa, 1973) liburu bat aurkeztu du Donostian gaur:  → Pasabanek (Tolosa, 1973) liburu bat aurkeztu dau Donostian gaur:
 • (eu) Irujok larunbatean jokatzea erabaki du. → Irujok zapatuan jokatzea erabagi dau.
 • (eu) Juan Martinez de Irujok ez du hutsik egingo larunbatean, eta Bizkaia pilotalekuaren inauguruazioan ariko da Merino II.arekin batera Binakako Pilota Txapelketako finalerdietan, Olaizola II.a eta Beginoren aurka. → Juan Martinez de Irujok ez dau hutsik egingo zapatuan, eta Bizkaia pelotalekuaren inaugurazioan ariko da Merino II.agaz batera Binakako Pelota Txapelketako finalerdietan, Olaizola II.a eta Beginoren aurka.


Aditzak[edit]

Iragana[edit]

 • (eu) zintzaizkidaten → zitxatazen
 • (eu) ninduen → ninduan
 • (eu) hidan → heustan
 • (eu) hizkidan → heustazan

Asteko egunak (eskuz sartuta)[edit]

 • (eu) larunbat, larunbata → zapatu, zapatua

Hilabeteak (eskuz sartuta)[edit]

 • (eu) urtarrila → urtarrila
 • (eu) uztaila → garagarrila

Hitz solteak (eskuz sartuta)[edit]

 • (eu) lan → behar


BAKO GABE[edit]

 • (eu) adimengabe → adimenbako
 • (eu) antzegabe → antzbako
 • (eu) damugabe → damubako
 • (eu) etxegabe → etxebako
 • (eu) lelegabe → legebako
 • (eu) zehazgabe → zehaztubako

Bizkaiera -> Euskara batua[edit]

 • (eu_bis) Etortea → Etortzea
 • (eu_bis) Horrek mutilorrek → Mutil horrek
 • (eu_bis) Horregaz gizonagaz → Gizon horrekin
 • (eu_bis) Horrek auto gorriak jo nau → Auto gorri horrek jo nau
 • (eu_bis) Ume honeek zoratu egin behar nabe → Ume hauek txoratu egin behar naute
 • (eu_bis) Eskola apalak ei ziran, berak dinoanez. → Eskola apalak omen ziren, berak dioenez.


Hilabeteak (eskuz sartuta)[edit]

 • (eu_bis) urtarrila → urtarrila

Asteko egunak (eskuz sartuta)[edit]

 • (eu_bis) martitzen, martitzena → astearte, asteartea
 • (eu_bis) zapatu, zapatua → larunbat, larunbata
 • (eu_bis) domekea → igandea

Hitz solteak (eskuz sartuta)[edit]

 • (eu_bis) abade → apaiz
 • (eu_bis) berba → hitz
 • (eu_bis) gaizki → txarto

Aditz-mota morfema[edit]

 • (eu_bis) adierazo → adierazi
 • (eu_bis) abiarazo → abiarazi
 • (eu_bis) aurreikusi → aurreikusita
 • (eu_bis) aurreikusi → aurreikusita
 • (eu_bis) esatea ibiltzea ibilten etortzen izetea → Esatea ibiltzea ibiltzen etortzen izatea
 • (eu_bis) adierazo abiarazo etorri etorriko → Adierazi abiarazi etorri etorriko

BAKO GABE[edit]

 • (eu_bis) oharkabe → adigabe
 • (eu_bis) adimenbako → adimengabe
 • (eu_bis) damubako → damugabe
 • (eu_bis) etxebako → etxegabe
 • (eu_bis) legebako → legegabe
 • (eu_bis) zehaztubako → zehazgabe