Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

German and Esperanto/Pending tests

From Apertium
Jump to: navigation, search

Contents

[edit] Alphabet

deutsch: a, ä, b, c, d, e, ë, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, q, r, s, ß, t, u, ü, v, w, x, y, z
esperanto: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z


[edit] Personalpronomen

 • (de) Ich bin dem Mensch. → Mi estas la viro.
 • (de) Du bist dem Mensch. → Vi estas la viro.
 • (de) Er ist dem Mensch. → Li estas la viro.
 • (de) Sie ist dem Mensch. → Ŝi estas la viro.
 • (de) Es ist dem Mensch. → Ĝi estas la viro.
 • (de) Wir sind der Menschen. → Ni estas la viroj.
 • (de) Ihr seid der Menschen. → Vi estas la viroj.
 • (de) Sie sind der Menschen. → Ili estas la viroj.


[edit] Possessivpronomen

 • (de) Mein Wagen → Mia aŭto
 • (de) Dein Wagen → Via aŭto
 • (de) Sein Wagen → Lia aŭto
 • (de) Ihr Wagen → Ŝia aŭto
 • (de) Sein Wagen → Ĝia aŭto
 • (de) Unser Wagen → Nia aŭto
 • (de) Euer Wagen → Via aŭto
 • (de) Ihr Wagen → Ilia aŭto


[edit] Verwandtschaftpronomen

[edit] Nominativ

 • (de) Das ist der Mann, der schreibt. → Tio estas la viro, kiu skribas.
 • (de) Das ist die Frau, die schreibt. → Tio estas la virino, kiu skribas.
 • (de) Das ist das Kind, das schreibt. → Tio estas la infano, kiu skribas.
 • (de) Das ist die Menschen, die schreiben. → Tio estas la homoj, kiuj skribas.

[edit] Genitiv

 • (de) Das ist der Mann, dessen ich nicht gestern gesehen habe. → Tio estas la viro, de kiu mi ne vidis hieraux.
 • (de) Das ist die Frau, deren ich nicht gestern gesehen habe. → Tio estas la virino, de kiu mi ne vidis hieraux.
 • (de) Das ist das Kind, dessen ich nicht gestern gesehen habe. → Tio estas la infano, de kiu mi ne vidis hieraux.
 • (de) Das ist die Menschen, deren ich nicht gestern gesehen habe. → Tio estas la homoj, de kiuj mi ne vidis hieraux.

[edit] Dativ

 • (de) Das ist der Mann, dem Bob stahl Geldbörse. → Tio estas la viro, al kiu Bob ŝtelis monujon.
 • (de) Das ist die Frau, der Bob stahl Geldbörse. → Tio estas la virino, al kiu Bob ŝtelis monujon.
 • (de) Das ist das Kind, dem Bob stahl Geldbörse. → Tio estas la infano, al kiu Bob ŝtelis monujon.
 • (de) Das ist die Menschen, denen Bob stahl Geldbörsen. → Tio estas la homoj, al kiuj Bob ŝtelis monujojn.

[edit] Akkusativ

 • (de) Das ist der Mann, den ich brauchte. → Tio estas la viro, kiun mi bezonis.
 • (de) Das ist die Frau, die ich brauchte. → Tio estas la virino, kiun mi bezonis.
 • (de) Das ist das Kind, das ich brauchte. → Tio estas la infano, kiun mi bezonis.
 • (de) Das ist die Menschen, die ich brauchte. → Tio estas la homoj, kiujn mi bezonis.


[edit] Konjugation von Verben

 • (de) arbeiten → labori
 • (de) Ich arbeite → Mi laboras
 • (de) Du arbeitest → Vi laboras
 • (de) Er arbeitet → Li laboras
 • (de) Sie arbeitet → Ŝi laboras
 • (de) Es arbeitet → Ĝi laboras
 • (de) Wir arbeiten → Ni laboras
 • (de) Ihr arbeitet → Vi laboras
 • (de) Sie arbeiten → Ili laboras


[edit] Zeitform

[edit] Präteritum/Imperfekt

 • (de) Adam aß ein Mittag. → Adam manĝis ĉefmanĝon.
 • (de) Aß Adam ein Mittag? → Ĉu Adam manĝis ĉefmanĝon?
 • (de) Adam aß nicht ein Mittag. → Adam ne manĝis ĉefmanĝon.

[edit] Perfekt

 • (de) Adam hat ein Mittag gegessen. → Adam estis manĝinta ĉefmanĝon.
 • (de) Hat Adam ein Mittag gegessen? → Ĉu Adam estis manĝinta ĉefmanĝon?
 • (de) Adam hat nicht ein Mittag gegessen. → Adam ne estis manĝinta ĉefmanĝon.

[edit] Plusquamperfekt

In Esperanto benutzt man Vergangenheit Zeitform / En esperanto oni uzas preteriton.

 • (de) Adam hatte ein Mittag gegessen. → Adam manĝis ĉefmanĝon .
 • (de) Hatte Adam ein Mittag gegessen? → Ĉu Adam manĝis ĉefmanĝon?
 • (de) Adam hatte nicht ein Mittag gegessen. → Adam ne manĝis ĉefmanĝon.

[edit] Präsens

 • (de) Adam isst ein Mittag. → Adam manĝas ĉefmanĝon.
 • (de) Isst Adam ein Mittag? → Ĉu Adam manĝas ĉefmanĝon?
 • (de) Adam isst nicht Mittag. → Adam ne manĝas ĉefmanĝon.

[edit] Futur I

 • (de) Adam wird ein Mittag essen. → Adam manĝos ĉefmanĝon.
 • (de) Wird Adam ein Mittag essen? → Ĉu Adam manĝos ĉefmanĝon?
 • (de) Adam wird nicht ein Mittag essen. → Adam ne manĝos ĉefmanĝon.

[edit] Futur II

 • (de) Adam wird ein Mittag gegessen haben. → Adam verŝajne manĝis ĉefmanĝon.
 • (de) Wird Adam ein Mittag gegessen haben? → Ĉu Adam verŝajne manĝis ĉefmanĝon?
 • (de) Adam wird nicht ein Mittag gegessen haben. → Adam verŝajne ne manĝis ĉefmanĝon.


[edit] Form

[edit] Indikativ

 • (de) Er geht. → Li iras.
 • (de) Ihr geht. → Vi iras.

[edit] Imperativ

 • (de) Geh! → Iru!
 • (de) Geht! → Iru!

[edit] Konjunktiv

 • (de) Er gehte. → Li irus.
 • (de) Ihr gehtet. → Vi irus.


[edit] Modalverben

 • (de) Ich will eine Katze kaufen. → Mi volas aĉeti katon.
 • (de) Ich kann eine Katze kaufen. → Mi povas aĉeti katon.
 • (de) Ich muss eine Katze kaufen. → Mi devas aĉeti katon.
 • (de) Ich soll eine Katze kaufen. → Mi devus aĉeti katon.
 • (de) Ich mag eine Katze kaufen. → Mi ŝatas aĉeti katon.


[edit] Fallen

[edit] Nominativ

 • (de) Das ist der Hund. → Tio estas la hundo. :: Singular
 • (de) Das sind die Hunde. → Tio estas la hundoj. :: Plural
 • (de) Das ist ein Hund. → Tio estas hundo. :: Singular
 • (de) Das sind Hunde. → Tio estas hundoj. :: Plural

[edit] Genitiv

 • (de) Das ist die Hütte des Hund. → Tio estas budo de la hundo. :: Singular
 • (de) Das ist die Hütte der Hunde. → Tio estas budo de la hundoj. :: Plural
 • (de) Das ist die Hütte eines Hund. → Tio estas budo de hundo. :: Singular
 • (de) Das ist die Hütte Hunde. → Tio estas budo de hundoj. :: Plural

[edit] Dativ

 • (de) Er hilft dem Hund. → Li helpas al la hundo. :: Singular
 • (de) Er hilft den Hunden. → Li helpas al la hundoj. :: Plural
 • (de) Er hilft einem Hund. → Li helpas al hundo. :: Singular
 • (de) Er hilft Hunden. → Li helpas al hundoj. :: Plural

[edit] Akkusativ

 • (de) Ich brauche den Hund. → Mi bezonas la hundon. :: Singular
 • (de) Ich brauche die Hunde. → Mi bezonas la hundojn. :: Plural
 • (de) Ich brauche einen Hund. → Mi bezonas hundon. :: Singular
 • (de) Ich brauche Hunde. → Mi bezonas hundojn. :: Plural

[edit] Numeral

 • (de) Ein Tasse → Unu taso :: 1
 • (de) Zwei Tassen → Du tasoj :: 2
 • (de) Drei Tassen → Tri tasoj :: 3
 • (de) Vier Tassen → Kvar tasoj :: 4
 • (de) Fünf Tassen → Kvin tasoj :: 5
 • (de) Sechs Tassen → Ses tasoj :: 6
 • (de) Sieben Tassen → Sep tasoj :: 7
 • (de) Acht Tassen → Ok tasoj :: 8
 • (de) Neun Tassen → Naŭ tasoj :: 9
 • (de) Zehn Tassen → Dek tasoj :: 10
 • (de) Elf Tassen → Dek unu tasoj :: 11
 • (de) Zwölf Tassen → Dek du tasoj :: 12
 • (de) Fünfzehn Tassen → Dek kvin tasoj :: 15
 • (de) Zwanzig Tassen → Dudek tasoj :: 20
 • (de) Fünfzig → Kvindek tasoj :: 50
 • (de) Hundert Tassen → Cent tasoj :: 100
 • (de) Tausend Tassen → Mil tasoj :: 1000

 • (de) Erste Spieler → Unua ludisto :: 1
 • (de) Zwitte Spieler → Dua ludisto :: 2
 • (de) Dritte Spieler → Tria ludisto :: 3
 • (de) Fünfte Spieler → Kvina ludisto :: 5
 • (de) Zehnte Spieler → Deka ludisto :: 10

 • (de) Hälfte des Apfel → Duono de pomo :: 1/2
 • (de) Viertel des Apfel → Kvarono de pomo :: 1/4
 • (de) Zwei drittel des Apfel → Du trionoj de pomo :: 2/3


[edit] Gradation des Adjektivs

[edit] Regulär

 • (de) Schnell → Rapida
 • (de) Schneller → Pli rapida
 • (de) Am schnellsten → Plej rapida :: unveränderlich
 • (de) Schnellste → Plej rapida :: verschieden

[edit] Irregulär

 • (de) Gut → Bona
 • (de) Besser → Pli bona
 • (de) Am besten → Plej bona :: unveränderlich
 • (de) Beste → Plej bona :: verschieden
 • (de) Viel → Granda
 • (de) Mehr → Pli granda
 • (de) Am meisten → Plej granda :: unveränderlich
 • (de) Meiste → Plej granda :: verschieden
 • (de) Hoch → Alta
 • (de) Höher → Pli alta
 • (de) Am höhsten → Plej alta :: unveränderlich
 • (de) Höhste → Plej alta :: verschieden
 • (de) Nah → Proksima
 • (de) Näher → Pli proksima
 • (de) Am nächsten → Plej proksima
 • (de) Nächste → Plej proksima :: verschieden
 • (de) Gern → Volonte
 • (de) Lieber → Pli volonte
 • (de) Am liebsten → Plej volonte :: unveränderlich
 • (de) Liebste → Plej volonte :: verschieden

[edit] Passiv

 • (de) Das Haus wurde vom Vater gebaut. → Domo estos konstruadata de patro .
 • (de) Das Haus ist von dem Vater gebaut. → Domo estas konstruadita de patro.


[edit] Reflexiv

 • (de) Ich interessiere mich. → Mi interesas min.
 • (de) Du interessierst dich. → Vi interesas vin.
 • (de) Er interessiert sich. → Li interesas sin.
 • (de) Sie interessiert sich. → Ŝi interesas sin.
 • (de) Es interessiert sich. → Ĝi interesas sin.
 • (de) Wir interessieren uns. → Ni interesas nin.
 • (de) Ihr interessiert euch. → Vi interesas vin.
 • (de) Sie interessieren sich → Ili interesas sin.

[edit] Wortbildung

 • (de) 30 Febuar 1996 ist meinem Geburtsdatum. → 30 februaro 1996 estas mia dato de naskiĝo.
 • (de) Er hat eine Wohnung in einem Wohnblock. → Li havas loĝejon en apartamentaro.
 • (de) Angela hat ein Klassenarbeit im Freitag. → Angela akiros ekstemporalon en vendredo


[edit] Indirekte Rede

 • (de) Er sagt dass er das Wettbewerb gewonen hat. → Li paroladas, ke li venkis konkuron.


[edit] Wortfolge

[edit] Direkt

 • (de) Ich ging zum Kino und ich betrachte ein Film. → Mi iris al kinejo kaj mi rigardis filmo.
 • (de) Markus mag italienische Küche aber er mag nicht ein Spaghetti. → Markus ŝatas italan kuirejon.
 • (de) Wir gehen nicht in der Disko, sondern wir bleiben zu Hause. → Ni neon iras sur dancejo, sed ni restas hejme.

[edit] Invertiert

 • (de) Wir műssen scneller gehen, sonst kommen wir zu spät. → Ni devas iri pli rapide, alie ni malfruiĝos.
 • (de) Ich schreibe einen Brief, dann gehe ich zur Post. → Mi skribas listoj, kial mi iras sur poŝto.
 • (de) Ich war müde, deswegen ging ich früher schlafen. → Mi estis laca, sekve mi iris pli frue dormi.

[edit] Nebensatze

 • (de) Es ist bekannt, dass Polinnen am schönsten sind. → Ĝi estas konata, ke polaj virinoj estas la plej belaj.
 • (de) Wir wissen noch nicht, wann der Kongreß statt findet. → Ni ne scias, kiam estas kongreso.
 • (de) Ich gebe ihm das Buch, damit er liest. → Mi donis al li libron, por li legis.


[edit] Wichtigsten Begriffe

 • (de) Hallo → Saluton
 • (de) Guten Morgen → Bonan matenon
 • (de) Guten Tag → Bonan tagon
 • (de) Guten Abend → Bonan vesperon
 • (de) Auf wiedersehen → Ĝis revido
 • (de) Ja → Jes
 • (de) Nein → Ne
 • (de) Danke → Dankon

[edit] Beispielhaften Satzen

 • (de) Geh zum Laden. → Vi iru al butiko.
 • (de) Wirst du das Fernsehen ausgeschalt? → Ĉu vi fermos televidilo?
 • (de) Liehst du mir den Kuli? → Ĉu vi pruntendos mi plumon?
 • (de) Ich fahre mit der Bahn → Mi iras per trajno.
Personal tools