Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

Dutch

From Apertium
Jump to: navigation, search

Contents

Daniel Huang, Google Code In 2012
Here are some resources for the Dutch language:

[edit] General

[edit] Dictionaries

Monolingual

Multilingual

Wordlists

Spell Checkers

  • Online spell checker: utilizes Google's Toolbar Document Spell Checker Web service
  • Spell checker for Dutch The online version is free (the offline version isn't)
  • (nl) De Omspeller is een eenvoudig hulpmiddel en zoekt alleen op woorden die in beide edities van de Woordenlijst (1995 en 2005) voorkomen maar anders worden gespeld.

Other

[edit] Grammar

Wikipedia (en)

Wikipedia (nl)

Wikipedia (de)

[edit] Dutch Dialects

Flemish

Ostendais

Limburgish

Surinamese Dutch

Other

  • (nl) D. Smakman, R. van Bezooijen, "Een verkenning van populaire ideeën over de standaardtaal van Nederland", Taal en Tongval, themanummer 10, 1997
  • (nl) Nederlandse dialectkunde, 1966 , A.A. Weijnen
  • (nl) C.B. van Haeringen, Nederlands tussen Duits en Engels 1956.

[edit] Other

[edit] Corpora

Literature

[edit] Morphological analysers/Dutch morphology

[edit] Dutch News Websites/Search Engines

  • Taalblad: news in Dutch with English and French translations

The Netherlands

Belgium

[edit] History of the Dutch language

Personal tools