Difference between revisions of "User:Sushain/DixTableTesting"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 198: Line 198:
 
|-
 
|-
 
| '''fas''' || || || ''[[Apertium-ur-fa|ur-fa]]''<br>0 || || || ||
 
| '''fas''' || || || ''[[Apertium-ur-fa|ur-fa]]''<br>0 || || || ||
  +
|}
  +
  +
{|class=wikitable
  +
! Language !! Text
  +
|-
  +
|| Welsh || Genir pawb yn rhydd ac yn gydradd â'i gilydd mewn urddas a hawliau. Fe'u cynysgaeddir â rheswm a chydwybod, a dylai pawb ymddwyn y naill at y llall mewn ysbryd cymodlon.
  +
|-
  +
|| Breton || Dieub ha par en o dellezegezh hag o gwirioù eo ganet an holl dud. Poell ha skiant zo dezho ha dleout a reont bevañ an eil gant egile en ur spered a genvreudeuriezh.
  +
|-
  +
|| Gaelic, Irish || Saoláitear na daoine uile saor agus comhionann ina ndínit agus ina gcearta. Tá bauidh an réasúin agus an choinsiasa acu agus dlíd iad féin d'iompar de mheon bhrthreachais i leith a chéile.
  +
|-
  +
|| Gaelic, Scots || Tha gach uile dhuine air a bhreth saor agus co-ionnan ann an urram 's ann an còirichean. Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu chòir dhaibh a bhith beò nam measg fhein ann an spiorad bràthaireil,
 
|}
 
|}

Revision as of 08:19, 31 December 2013

tur aze tuk uzb kir kaz tat chv bak uig kum nog kaa

tur aze tuk uzb kir kaz tat chv bak uig kum nog kaa
tur - tur-aze: 8,194 tuk-tur: 3,387 tur-uzb: 2,416 tur-kir: 7,161 tur-tat: 213 cv-tr: 8,172
aze tur-aze: 8,194 -
tuk tuk-tur: 3,387 -
uzb tur-uzb: 2,416 - kir-uzb: 17
kir tur-kir: 7,161 kir-uzb: 17 - kaz-kir: 7,556 tat-kir: 10
kaz kaz-kir: 7,556 - kaz-tat: 9,174 nog-kaz: 9 kaz-kaa: 1,576
tat tur-tat: 213 tat-kir: 10 kaz-tat: 9,174 - cv-tt: 65 tat-bak: 2,941
chv cv-tr: 8,172 cv-tt: 65 -
bak tat-bak: 2,941 -
uig -
kum -
nog nog-kaz: 9 -
kaa kaz-kaa: 1,576 -
eng tr-en: 171 ky-en: 0 eng-kaz: 2,445
epo eo-tr: 1,500
khk khk-kaz: 134
rus tt-ru: 83 cv-ru: 75
tur aze tuk uzb kir kaz tat chv bak uig kum nog kaa
tur - tur-aze
8,194
tuk-tur
3,387
tur-uzb
2,416
tur-kir
7,161
tur-tat
213
cv-tr
8,172
aze tur-aze
8,194
-
tuk tuk-tur
3,387
-
uzb tur-uzb
2,416
- kir-uzb
17
kir tur-kir
7,161
kir-uzb
17
- kaz-kir
7,556
tat-kir
10
kaz kaz-kir
7,556
- kaz-tat
9,174
nog-kaz
9
kaz-kaa
1,576
tat tur-tat
213
tat-kir
10
kaz-tat
9,174
- cv-tt
65
tat-bak
2,941
chv cv-tr
8,172
cv-tt
65
-
bak tat-bak
2,941
-
uig -
kum -
nog nog-kaz
9
-
kaa kaz-kaa
1,576
-
eng tr-en
171
ky-en
0
eng-kaz
2,445
epo eo-tr
1,500
khk khk-kaz
134
rus tt-ru
83
cv-ru
75

bul mkd ron rup sqi ell hbs slv tur

bul mkd ron rup sqi ell hbs slv tur
bul - mk-bg: 8,783 bg-el: 638
mkd mk-bg: 8,783 - mk-sq: 0 sh-mk: 10,452 sl-mk: 25,579
ron - ron-rup: 402
rup ron-rup: 402 -
sqi mk-sq: 0 -
ell bg-el: 638 -
hbs sh-mk: 10,452 - hbs-slv: 22,863
slv sl-mk: 25,579 hbs-slv: 22,863 -
tur -
aze tur-aze: 8,194
cat ca-ro: 16,431
ces ces-hbs: 167 cs-sl: 570
chv cv-tr: 8,172
eng bg-en: 10,242 mk-en: 33,350 en-sq: 580 ell-eng: 0 sh-en: 140 tr-en: 171
epo eo-bg: 0 eo-el: 1,150 eo-tr: 1,500
fra fr-ro: 12,727
ita ro-it: 10,093 sl-it: 1,485
kir tur-kir: 7,161
pol pol-hbs: 0 slv-pol: 354
rus bg-ru: 3,292 hbs-rus: 5,008
spa es-ro: 24,457 slv-spa: 10,619
tat tur-tat: 213
tuk tuk-tur: 3,387
uzb tur-uzb: 2,416

hin ben urd san nep mar pan

hin ben urd san nep mar pan
hin - bn-hi: 219 ur-hi: 341 mr-hi: 15,832
ben bn-hi: 219 -
urd ur-hi: 341 - ur-pa: 0
san -
nep -
mar mr-hi: 15,832 -
pan ur-pa: 0 -
asm as-hi: 833
eng eng-hin: 38,212 bn-en: 7,497 ne-en: 163 mar-eng: 102
epo eo-ne: 9,306
fas ur-fa: 0
hin ben urd san nep mar pan
hin - bn-hi
219
ur-hi
341
mr-hi
15,832
ben bn-hi
219
-
urd ur-hi
341
- ur-pa
0
san -
nep -
mar mr-hi
15,832
-
pan ur-pa
0
-
asm as-hi
833
eng eng-hin
38,212
bn-en
7,497
ne-en
163
mar-eng
102
epo eo-ne
9,306
fas ur-fa
0
Language Text
Welsh Genir pawb yn rhydd ac yn gydradd â'i gilydd mewn urddas a hawliau. Fe'u cynysgaeddir â rheswm a chydwybod, a dylai pawb ymddwyn y naill at y llall mewn ysbryd cymodlon.
Breton Dieub ha par en o dellezegezh hag o gwirioù eo ganet an holl dud. Poell ha skiant zo dezho ha dleout a reont bevañ an eil gant egile en ur spered a genvreudeuriezh.
Gaelic, Irish Saoláitear na daoine uile saor agus comhionann ina ndínit agus ina gcearta. Tá bauidh an réasúin agus an choinsiasa acu agus dlíd iad féin d'iompar de mheon bhrthreachais i leith a chéile.
Gaelic, Scots Tha gach uile dhuine air a bhreth saor agus co-ionnan ann an urram 's ann an còirichean. Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu chòir dhaibh a bhith beò nam measg fhein ann an spiorad bràthaireil,