Turkish Article Test

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
"<22>"
	"22" num 
"<yaşındaki>"
	"yaş" n p3s loc ki 

"<Çavuş>"
	"Çavuş" n 

"<Sandra>"
	"Sandra" np
	
"<Radovanoviç>"

	"Radovanoviç" np 

"<,>"
	"," pnct 

"<Sırp Ordusu'nun>"
	"Sırp Ordusu" np apos gen 

"<Super Galep>"
	"Super Galep" np 

"<G4'ünü>"
	"G4" np apos acc p3s
"<uçuran>"
	"uç" v caus part_yan 
"<ilk>"
	"ilk" adj 
"<kadın>"
	"kadın" n 

"<oldu>"
	"ol" v t_past 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Yaşıtları>"
	"Yaşıt" n pl p3s 

"<daha>"
	"daha" adv 

"<araba>"
	"araba" n 

"<kullanmayı>"
	"kullan" v vn_mak acc 

"<yeni>"
	"yeni" adv 

"<öğrenirken>"
	"öğren" v t_aor 3s cpl_ken 
"<,>"
	"," pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<Radovanoviç>"
	"Radovanoviç" np 
"<bir>"
	"bir" det SELECT:327 

"<savaş>"
	"savaş" n 
;	"savaş" v t_imp 2s REMOVE:171 
;	"savaş" n 3s REMOVE:449 
"<uçağına>"
	"uçak" n p3s dat 

"<4>"
	"4" ukjent 
"<irtifada>"
	"irtifa" n loc 
"<,>"
	"," pnct 
"<700km>"
	"700km" num 
"<sa>"
	"sa" abbr 
"<hızla>"
	"hız" n ins 
"<manevra yaptırıyor>"
	"manevra yap" v caus t_cont 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Radovanoviç>"
	"Radovanoviç" np 
"<,>"
	"," pnct 
"<Sırbistan'ın>"
	"Sırbistan" np apos gen 

"<ilk>"
	"ilk" adj 
	"ilk" adv 
"<kadın>"
	"kadın" adj SELECT:333 
### NOUN ??

"<pilotu>"
	"pilot" n acc 

"<olarak>"
	"olarak" cnjsub 
"<tarihe>"
	"tarih" n dat 
"<geçti>"
	"geç" v t_past 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Pilot>"
	"Pilot" n 
"<,>"
	"," pnct 
"<Belgrad'daki>"
	"Belgrad" np apos loc ki 
"<harp>"
	"harp" n 
"<okulu>"
	"okul" n p3s 

"<Havacılık Okulu'nda>"
	"Havacılık Okulu" np loc 

"<son>"
	"son" adj SELECT:333 

"<sınıf>"
	"sınıf" n 
"<öğrencisi>"
	"öğrenci" n p3s 
"<olarak>"
	"olarak" cnjsub 
"<okuyor>"
	"oku" v t_cont 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Üç>"
	"Üç" num 
"<yıl>"
	"yıl" n

"<önce>"
	"önce" adv 
"<,>"
	"," pnct 
"<hayatında>"
	"hayat" n p3s loc 
"<ilk>"
	"ilk" adj 
"<defa>"
	"defa" n 
"<bir>"
	"bir" det SELECT:327 

"<uçağa>"
	"uçak" n dat 

"<bindi>"
	"bin" v t_past 3s SELECT:284 

"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Radovanoviç>"
	"Radovanoviç" np 
"<gülümseyerek>"
	"gülümse" v cv_erek 
"<,>"
	"," pnct 
"<">"
	""" pnct 
"<Giriş>"
	"Giriş" n 

"<sınavına>"
	"sınav" n p3s dat 

"<kadar>"
	"kadar" postp 
"<,>"
	"," pnct 
"<hayatımda>"
	"hayat" n p1s loc 
"<uçağa>"
	"uçak" n dat 
"<binmemiştim>"
	"bin" v neg t_narr cpl_di 1s 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<diyerek>"
	"de" v cv_erek 
"<şöyle>"
	"şöyle" adv 
"<devam ediyor>"
	"devam et" v t_cont 3s 
"<:>"
	":" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<İlk>"
	"İlk" adj 
"<uçağa>"
	"uçak" n dat 
"<binişim>"
	"bin" n 1s 

"<,>"
	"," pnct 
"<okula>"
	"okul" n dat 
"<kabul edilip>"
	"kabul et" v pass cv_ip 
"<edilmeyeceğim>"
	"et" v pass neg part_acak 1s 
	"et" v pass neg t_fut 1s 
	"et" v pass neg vn_acak 1s 
;	"et" v pass neg part_acak p1s 3s REMOVE:449 
;	"et" v pass neg vn_acak p1s 3s REMOVE:449 
;	"et" v pass neg part_acak p1s REMOVE:459 
;	"et" v pass neg vn_acak p1s REMOVE:459 
"<konusunda>"
	"konu" n p3s loc 
"<belirleyiciydi>"
	"belirleyici" n cpl_di 3s 
"<;>"
	";" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<ben>"
	"ben" prn pers 
"<sadece>"
	"sadece" adv 

"<uçmakla>"
	"uç" v vn_mak ins 

"<kalmadım>"
	"kal" v neg t_past 1s 
"<,>"
	"," pnct 
"<paraşütle>"
	"paraşüt" n ins 
"<atladım>"
	"atla" v t_past 1s 
"<da>"
	"da" cnjadv 
"<!>"
	"!" pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<Radovanoviç'in>"
	"Radovanoviç" np apos gen 

"<dışında>"
	"dış" n p3s loc 

"<,>"
	"," pnct 
"<Sırp Ordusu'nda>"
	"Sırp Ordusu" np apos p2s loc 
"<iki>"
	"iki" num 
"<kadın>"
	"kadın" adj SELECT:333 

"<pilot>"
	"pilot" n 
"<daha>"
	"daha" adv 

"<bulunuyor>"
	"bul" v pass t_cont 3s 

"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<22>"
	"22" num 
"<yaşındaki>"
	"yaş" n p3s loc ki 

"<Ana>"
	"Ana" np 
"<Tadiç>"
	"Tadiç" np 
"<de>"
	"de" cnjadv 

"<Super>"
	"Super" np 
"<Galeb>"
	"Galeb" np 
"<G4>"
	"G4" np 
"<,>"
	"," pnct 
"<Anja>"
	"Anja" np 
"<Krneta>"
	"Krneta" np 
"<ise>"
	"ise" cnjcoo 

"<taarruz>"
	"taarruz" n 
"<helikopteri>"
	"helikopter" n p3s 

"<Gazela'yı>"
	"Gazela" np apos acc 
"<uçuruyor>"
	"uç" v caus t_cont 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Üç>"
	"Üç" num 
"<kadın>"
	"kadın" n
"<,>"
	"," pnct 
"<Havacılık>"
	"Havacılık" n 

"<Okulunun>"
	"Okul" n p3s gen 

"<kapılarını>"
	"kapı" n pl p3s acc 

"<kadınlara>"
	"kadın" n pl dat 
"<ilk>"
	"ilk" adj 
"<kez>"
	"kez" n 
"<açtığı>"
	"aç" v cv_dik p3s 
	"aç" v part_dik p3s 

"<2007>"
	"2007" num 
"<yılında>"
	"yıl" n p3s loc 

"<okula>"
	"okul" n dat 
"<kabul edilmişlerdi>"
	"kabul et" v pass t_narr 3p cpl_di 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<Pistten>"
	"Pist" n abl 
"<ilk>"
	"ilk" adv 
;	"ilk" adj REMOVE:490 
"<kalktığım>"
	"kalk" v part_dik p1s 

"<anı>"
	"an" n acc 

"<asla>"
	"asla" adv SELECT:537 

"<unutmayacağım>"
	"unut" v neg t_fut 1s SELECT:520 

"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<diyen>"
	"de" v part_yan 
"<Tadiç>"
	"Tadiç" np 
"<şöyle>"
	"şöyle" adv 

"<devam ediyor>"
	"devam et" v t_cont 3s 
"<:>"
	":" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<Uçakta>"
	"Uçak" n loc 
"<benim>"
	"ben" prn pers 1s 
"<dışımda>"
	"dış" n p1s loc 
"<öğretmenim>"

	"öğretmen" n p1s 

"<olmasına>"
	"ol" v cv_ma p3s dat 
"<karşın>"
	"karşın" postp SELECT:349 

"<,>"
	"," pnct 
"<bu>"
	"bu" det 
 
"<güçlü>"
	"güçlü" adj 
"<,>"
	"," pnct 
"<büyük>"
	"büyük" adj 
"<'>"
	"'" pnct 
"<kuşa>"
	"kuş" n dat 
"<'>"
	"'" pnct 
"<manevra yaptırmak>"
	"manevra yap" v caus cv_mak 
	"manevra yap" v caus vn_mak 

"<bana>"
	
	"ben" prn pers dat 
"<kalmıştı>"
	"kal" v t_narr cpl_di 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Bu>"
	"Bu" prn dem 

"<,>"
	"," pnct 
"<hiçbir>"
	"hiçbir" det 
"<şeyle>"
	"şey" n ins 
"<karşılaştıramayacağım>"
	"karşılaş" v caus abil neg part_acak 1s 	

"<harika>"
	"harika" adj 
"<bir>"
	"bir" det SELECT:323 

"<his>"
	"his" n 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<Üç>"
	"Üç" num 
"<kadının>"
	"kadın" n gen SELECT:542 

"<dışında>"
	"dış" n p3s loc
	## SHOULD BE POSTP probably??

"<,>"
	"," pnct 
"<havacılık>"
	"havacılık" n 
"<okulunun>"
	"okul" n p3s gen 

"<dördüncü>"
	"dört" num D_IncI adj 
"<sınıfında>"
	"sınıf" n p3s loc 

"<altı>"
	"altı" num SELECT:544 

"<da>"
	"da" cnjadv 
"<erkek>"
	"erkek" n 

"<var>"
	"var" exist 3s SELECT:284 

"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Çalışma>"
	"Çalışma" n 
 
"<arkadaşları>"
	"arkadaş" n pl p3s 

"<Nemanja>"
	"Nemanja" np 
"<Ruziç>"
	"Ruziç" np 
"<okuldaki>"
	"okul" n loc ki 
"<üçüncü>"
	"üç" num D_IncI adj 
"<yılında>"
	"yıl" n p3s loc 
"<uçuş>"
	"uç" v vn_yis 
	"uçuş" n 

"<testini>"
	"test" n p3s acc 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<geçmeyi>"
	"geç" v vn_mak acc 
"<başaramadı>"
	"başar" v abil neg t_past 3s 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<diğer>"
	"diğer" adj 
	"diğer" det 
"<beş>"
	"beş" num 
"<akademik>"
	"akademik" n 
"<programdan>"
	"program" n abl 
"<birisine>"
	"biri" n p3s dat 

"<geçecek>"
	"geç" v t_fut 3s SELECT:520 

"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<Tabii ki>"
	"Tabii ki" ij 
"<zordu>"
	"zor" n cpl_di 3s 
"<,>"
	"," pnct 
"<çünkü>"
	"çünkü" cnjadv 
	"çünkü" cnjcoo 
"<başaramadım>"
	"başar" v abil neg t_past 1s 
"<.>"
	"." pnct 

"<Ama>"
	"Ama" cnjadv 
	"Ama" cnjcoo 

"<annem>"
	"anne" n p1s 
"<sevindi>"
	"sev" v ref t_past 3s SELECT:284 

"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<diyen>"
	"de" v part_yan 
"<Ruziç>"
	"Ruziç" np 
"<şöyle>"
	"şöyle" adv 

"<devam ediyor>"
	"devam et" v t_cont 3s 
"<:>"
	":" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<Pasta>"

	"Pasta" n 

"<yaptı>"
	"yap" v t_past 3s 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<akrabaları>"
	"akraba" n pl acc 
 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<arkadaşlarını>"
	"arkadaş" n pl p3s acc 

"<kutlamaya>"
	"kutlama" n dat 

"<çağırdı>"
	"çağır" v t_past 3s 
"<->"
	"-" pnct 
"<tehlikeli>"
	"tehlikeli" adj 
"<bulduğu>"
	"bul" v vn_dik acc 

"<bir>"
	"bir" det SELECT:327 

"<işi>"
	"iş" n acc 
 
"<yapmayacağım>"

	"yap" v neg vn_acak 1s 

"<için>"

  "için" postp REMOVE:555
  
"<mutluydu>"
	"mutlu" n cpl_di 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<Tadiç>"
	"Tadiç" np 
"<,>"
	"," pnct 
"<">"
	""" pnct 
"<Ailem>"
	"Aile" n p1s 
"<,>"
	"," pnct 
"<giriş>"
	"giriş" n 

"<sınavını>"
	"sınav" n p3s acc 

"<bile>"

	"bile" postp 

"<geçemememi>"
	"geçememe" n p1s acc 

"<umut etmişti>"
	"umut et" v t_narr cpl_di 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<dedi>"
	"de" v t_past 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Radovanoviç>"
	"Radovanoviç" np 
"<,>"
	"," pnct 
"<">"
	""" pnct 
"<Anne>"
	"Anne" n 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<babalar>"
	"baba" n pl SELECT:551 

"<her>"
	"her" det 
"<zaman>"
	"zaman" n 
"<bizim>"
	"biz" prn pers poss 

"<için>"
	"için" postp 

"<endişelenirler>"
	"endişelen" v t_aor 3p 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<biz>"
	"biz" prn pers 
"<de>"
	"de" cnjadv 
"<onlara>"
	"onlar" prn pers dat 

"<asla>"
	"asla" adv 

"<uçtuğumuzu>"
	"uç" v part_dik p1p acc 
"<söylemeyiz>"
	"söyle" v neg t_aor 1p 

"<,>"
	"," pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<ancak>"
	"ancak" adv 

"<sonra>"
	"sonra" adv 

"<söyleriz>"
	"söyle" v t_aor 1p 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<diyerek>"
	"de" v cv_erek 
"<gülüyor>"
	"gül" v t_cont 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Ancak>"
	"Ancak" adv 
	
"<genç>"
	"genç" adj SELECT:333 
 
"<pilot>"
	"pilot" n 
"<,>"
	"," pnct 
"<kendisinin>"
	"kendi" n p3s gen 
	"kendi" prn p3s gen 
;	"kendi" n p3s gen 3s REMOVE:449 
;	"kendi" prn p3s gen 3s REMOVE:449 
"<de>"
	"de" cnjadv 
;	"de" v t_imp 2s REMOVE:549 
"<gerildiğini>"
	"ger" v pass part_dik p3s acc 
	"ger" v pass vn_dik p3s acc 

"<itiraf ediyor>"
	"itiraf et" v t_cont 3s 
;	"itiraf et" v cv_iyor REMOVE:292 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<Kabine>"
	"Kabin" n dat 

"<girdiğimde>"

	"gir" v vn_dik p1s loc 
"<,>"
	"," pnct 
"<düşündüğüm>"
	
	"düşün" v vn_dik 1s 

"<tek>"
	"tek" det 
"<şey>"
	"şey" n 
"<elimden>"
	"el" n p1s abl 
"<gelenin>"
	"gel" v part_yan gen 

"<en>"
	"en" adv 

"<iyisini>"
	"iyi" n p3s acc 
"<yapmaktır>"
	"yap" v vn_mak 3s dir 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Gerginlik>"
	"Gerginlik" n 
"<biter>"
	"bit" v t_aor 3s 
"<;>"
	";" pnct 
"<Super Galeb>"
	"Super Galeb" np 

"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<ben>"
	"ben" prn pers 
"<uçarız>"
	"uç" v t_aor 1p SELECT:284 
"<.>"
	"." pnct 

"<Manevralar>"
	"Manevra" n pl 
;	"Manevra" n pl 3s REMOVE:449 
"<üzerinde>"
	"üzer" n p3s loc 


"<çalışırım>"
	"çalış" v t_aor 1s 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<inişi>"

	"iniş" n acc 

"<düşünürüm>"
	"düşün" v t_aor 1s SELECT:284 

"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<.>"
	"." pnct 

"<Yüzbaşı>"
	"Yüzbaşı" n 
"<Nikola>"
	"Nikola" np 
"<Stankoviç>"
	"Stankoviç" np 
"<bu>"
	"bu" det 

"<dokuz>"
	"dokuz" num SELECT:379 

"<genç>"
	"genç" adj SELECT:333 

"<pilotun>"
	"pilot" n gen 

"<yanından>"
	"yan" n p3s abl 

"<ayrılmıyor>"
	"ayrıl" v neg t_cont 3s 
;	"ayrıl" v neg cv_iyor REMOVE:292 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Stankoviç>"
	"Stankoviç" np 
"<,>"
	"," pnct 
"<">"
	""" pnct 
"<Hepsi>"
	"Hepsi" prn 
"<de>"
	"de" cnjadv 
"<çalışkan>"
	"çalışkan" adj 
"<,>"
	"," pnct 
"<motivasyonlu>"
	"motivasyonlu" adj 
"<,>"
	"," pnct 
"<öğrenmek>"
	"öğren" v vn_mak SELECT:361 

"<için>"
	"için" postp SELECT:360 

"<zorlanmaları>"
	"zorlanma" n pl acc 

"<gerekmiyor>"
	"gerek" v neg cv_iyor 
	"gerek" v neg t_cont 3s 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<hazırlıklı>"
	"hazırlıklı" adj 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<iyi>"
	"iyi" adj 
"<eğitimliler>"
	"eğitimli" n 3p 
	"eğitimli" n pl 
	"eğitimli" n pl 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Yaptıkları>"
	"Yap" v part_dik pl p3s 
"<her>"
	"her" det 
"<şeyi>"
	"şey" n acc 

"<not>"
	"not" n 
"<ediyorum>"
	"et" v t_cont 1s 
"<;>"
	";" pnct 
"<bir>"
	"bir" det SELECT:327 

"<arkadaşlık>"
	"arkadaşlık" n 
"<ilişkimiz>"
	"ilişki" n p1p 

"<var>"
	"var" exist 3s SELECT:412 

"<,>"
	"," pnct 
"<onlar>"

	"onlar" prn pers 

"<benim>"
	"ben" prn pers poss

"<gelecekteki>"

	"gel" v vn_acak loc ki 
	"gelecek" n loc ki 
"<çalışma>"
	"çalışma" n 

"<arkadaşlarım>"

	"arkadaş" n pl p1s 
"<.>"
	"." pnct 

"<">"
	""" pnct 
"<diyor>"
	"de" v t_cont 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Harp>"
	"Harp" n 

"<okulu>"
	"okul" n p3s 

"<160>"
	"160" num 
"<yıllık>"
	"yıllık" n 
"<bir>"
	"bir" det SELECT:327 

"<geçmişe>"
	"geçmiş" n dat 
;	"geçmiş" n dat 3s REMOVE:449 
"<sahip>"
	"sahip" n 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<adaylardan>"
	"aday" n pl abl 
"<kaydolmak>"
	"kaydol" v vn_mak SELECT:361 

"<için>"
	"için" postp SELECT:360 

"<büyük>"
	"büyük" adj 
"<ilgi>"
	"ilgi" n 
"<görüyor>"
	"gör" v t_cont 3s 
;	"gör" v cv_iyor REMOVE:292 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Geçen>"
	"Geçen" adj SELECT:515 

"<yıl>"
	"yıl" n 

"<,>"
	"," pnct 
"<244>"
	"244" num 
"<kişilik>"
	"kişilik" n 
"<kontenjan>"
	"kontenjan" n 
"<için>"
	"için" postp SELECT:355 

"<1.259>"
	"1.259" num 
"<aday>"
	"aday" n 
"<başvurdu>"
	"başvur" v t_past 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct 

"<Sandra>"
	"Sandra" np 
"<,>"
	"," pnct 
"<Ana>"
	"Ana" np SELECT:528 

"<ve>"
	"ve" cnjadv 
	"ve" cnjcoo 
"<Anja'nın>"
	"Anja" np apos gen 
 
"<okula>"
	"okul" n dat 
;	"okul" n dat 3s REMOVE:449 
"<kabul edildiği>"
	"kabul et" v pass vn_dik acc 

"<2007>"
	"2007" num 
"<yılından>"
	"yıl" n p3s abl 

"<bu yana>"
	"bu yana" postp 


"<,>"
	"," pnct 
"<başka>"
	"başka" adj 

"<hiçbir>"
	"hiçbir" det 
"<kadın>"
	"kadın" n 

"<okula>"
	"okul" n dat 
"<girmeyi>"
	"gir" v vn_mak acc 
"<başaramadı>"
	"başar" v abil neg t_past 3s 
"<.>"
	"." pnct 

"<.>"
	"." pnct