Difference between revisions of "Template:LangStats"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
   
 
{{#var | temp | @= | ^[#lst:Apertium-{{#var | lang }}/stats^!quran-coverage^]}}
 
{{#var | temp | @= | ^[#lst:Apertium-{{#var | lang }}/stats^!quran-coverage^]}}
<nowinter>{{#var | temp }}</nowinter>
+
{{##noeval | {{#var | temp }}}}
 
<nowinter>
 
<nowinter>
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Revision as of 20:32, 7 January 2013

{{#var | lang | @= | "kaz" }} {{#var | corpora | @= | "Әуезов,bible,azattyq2010,wp2011,quran" }} {{#explode | "," | {{#var | corpora}} | {{#var | corporaArr}} }}

{{#foreach | {{#var | corporaArr }} || value || {{#var | _value}} }}

{{#var | temp | @= | ^[#lst:Apertium-{{#var | lang }}/stats^!quran-coverage^]}} {{##noeval | {{#var | temp }}}} <nowinter>

</nowinter> <nowinter>
corpus words coverage

</nowinter>