Spanish and Esperanto/Outstanding tests

From Apertium
< Spanish and Esperanto
Revision as of 20:41, 29 September 2011 by Hectoralos (talk | contribs) (→‎sobregeneración del subjeto)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jen ĉi-sube vi povas aldoni plenajn frazojn, kiuj ne estas bone tradukitaj, kun iliaj ĝustaj tradukoj por la projekto Maŝintradukado al Esperanto. La frazoj estu realaj aŭ almenaŭ realecaj (t.e. ne tro strangaj aŭ elpensitaj). Eventuale, eblas aldoni nur tradukon de termino aŭ konkreta vorto, sed prefere tion en frazo.

La celo estas orienti la evoluigantojn de la projekto pri korektindaĵoj, ĉefe pri gramatikaj strukturoj, sed eventuale ankaŭ pri leksikaj eraroj (atentu pri vortoj dusencaj, ĉefe nomoj kaj adjektivoj: nuntempe la tradukilo ne permesas distingi ĉu ekz. "iglesia" estas "preĝejo" aŭ "eklezio"; sed eblas aldoni frazeologion, ekz. "iglesia católica", "iglesia anglicana" ktp).

La modelo estas la jena:

 • (es) Puede ser construido → Povas esti konstruita

Bonvolu konservi la kapon "* (es)" kaj la simbolon "→" inter la originala frazo kaj la proponata traduko.

Vi povas uzi la nune evoluigatan version de la tradukilo (atentu, ĝi nuntempe ne funkcias) aŭ la aktualan oficialan version.

Vi povas ankaŭ traduki tutan Vikipedian artikolon el la hispana (aŭ el aliaj Apertium-bazitaj tradukiloj, t.e. nuntempe el la angla kaj el la kataluna) ĉe http://ftp2.image2work.dk:8080/vikitraduko/parametroj.jsp?de=es&al=eo (Atentu: estas cimo -eble jam korektita kiam vi legas cxi tion- kaj ĝi akceptas artikolojn nur kun bazaj askiaj literoj, t.e. a-z, A-Z, 0-9 ktp, sen super- aŭ subsignitaj literoj).

Se vi rimarkas, ke korektindaĵo estas jam bone tradukita, bonvolu movi ĝin al Spanish and Esperanto/Regression tests.

Notu: Vi ne nepre devas registriĝi, sed estas bona ideo; Post ĉiu redakto ne-registrito devas entajpi elkalkulaĵon por povi registri la ŝanĝojn.


Klaku sur [Edit] dekstre, kopiu ĉi tiujn du liniojn, kaj modifu la kopion, skribante vian nomon, la misfunkciantan frazon kaj ĝustan tradukon (atentu usklecon en la ekzemploj!)[edit]

 • (es) Puede ser construido → Povas esti konstruita

Hèctor Alòs i Font[edit]

 • (es) Puede ser construido → Povas esti konstruita
 • (es) 11 de septiembre de 1714 → 11an de septembro 1714
 • (es) Einstein no pudo encontrar un trabajo en la Universidad → Einstein ne povis trovi laboron en la Universitato
 • (es) no se espera que haya firmas → ne atendas ke estas subskriboj
 • (es) son más frecuentes que las que sólo permiten la monogamia → estas pli oftaj ol kiuj nur permesas la monogamion
 • (es) el condado cuenta con 35.910 habitantes, 12.593 hogares y 9.016 familias residentes → la graflando havas 35.910 loĝantojn, 12.593 hejmojn kaj 9.016 loĝantajn familiojn
 • (es) todas las conclusiones posibles que haya contenidas → ĉiuj eblaj konkludoj kiuj estos inkluzivitaj

nombre+adjetivo[edit]

 • (es) vaqueros rojos → ruĝa ĝinzo
 • (es) unos bonitos vaqueros rojos → bela ruĝa ĝinzo
 • (es) medallas de plata → arĝentaj medaloj
 • (es) trabajadores inmigrantes europeos → eŭropaj migraj laboristoj
 • (es) una casa de muebles centenaria → centjara domo de mebloj
 • (es) ministro de Exteriores turco → turka ministro pri eksteraj
 • (es) arte marcial japonés → japana milita arto
 • (es) la nota de emisores de deuda dudosos → la nota de malcertaj emisiantoj de ŝuldo
 • (es) llegaron a la costa oeste pocas horas después → alvenis al la okcidenta marbordo malmultajn horojn poste

hace tiempo[edit]

 • (es) desde hace años → de antaŭ jaroj
 • (es) desde hace unos años → de antaŭ kelkaj jaroj
 • (es) hace varias décadas → antaŭ pluraj jardekoj
 • (es) hace unos minutos → antaŭ kelkaj minutoj
 • (es) hace tres minutos → antaŭ tri minutoj
 • (es) hace unos tres minutos → antaŭ ĉirkaŭ tri minutoj
 • (es) hace millones de años → antaŭ milionoj da jaroj
 • (es) hace unos millones de años → antaŭ kelkaj milionoj da jaroj
 • (es) hace tres millones de años → antaŭ tri milionoj da jaroj
 • (es) hace unos tres millones de años → antaŭ ĉirkaŭ tri milionoj da jaroj

da[edit]

 • (es) tantos días → tiom da tagoj
 • (es) tantas veces → tiom da fojoj
 • (es) bastante tiempo → sufiĉe da tempo
 • (es) demasiado tiempo → tro da tempo
 • (es) demasiado poco tiempo → tro malmulte da tempo
 • (es) 3.000.000 de cabezas → 3.000.000 da kapoj
 • (es) más posibilidades → pli da ebloj

una vez pp[edit]

 • (es) una vez ocupada por los nacionalistas. → post la okupo fare de la naciistoj
 • (es) una vez ocupada la ciudad por los nacionalistas. → post la okupo de la urbo fare de la naciistoj

acusativos[edit]

 • (es) provocó más de 2.000 víctimas. → provokis pli ol 2.000 viktimoj.
 • (es) . Estudió a Magallanes. → Li studis Magelanon.
 • (es) no suelen necesitar más de 16 bits → ne kutimas bezoni pli ol 16 bitojn
 • (es) Estos exigieron a Pedro casi el triple → Ĉi tiuj postulis al Pedro preskaŭ la trioblon

predicativos[edit]

 • (es) cree unidos → kredas kunigitaj
 • (es) mantiene unidos → teni kunigitaj
 • (es) acaban derrotados → finas disvenkitaj

estructuras verbales[edit]

 • (es) han estado formando → estis formantaj
 • (es) habían estado formando → estis formantaj
 • (es) Cabe destacar → Indas elstarigi
 • (es) . Al entrar en contradicción → . Enirinte en kontraŭdiron
 • (es) nada más aterrizar → surteriĝinte
 • (es) Este método consiste en encontrar el punto → Tiu metodo konsistas en la trovo de la punkto

se[edit]

 • (es) se encuentra el único monumento → situas la sola monumento
 • (es) donde se encuentra en este momento el LHC → kie situas en tiu momento la LHC
 • (es) . Se encuentra en Madrid → . Ĝi situas en Madrido
 • (es) Croacia se encontraba libre del control turco → Kroatio estis libera de la turka kontrolo
 • (es) él se volvió a casar → li denove geedziĝis
 • (es) él se iba a casar → li estis geedziĝonta
 • (es) él se fue a vivir → li iris vivi

dobles negaciones[edit]

 • (es) nunca mató a nadie → neniam mortigis iun ajn
 • (es) nunca ha matado a nadie → neniam mortigis iun ajn
 • (es) no mató nunca a nadie → neniam mortigis iun ajn
 • (es) no ha matado nunca a nadie → neniam mortigis iun ajn
 • (es) nunca quiso matar a nadie → neniam volis mortigi iun ajn
 • (es) nunca ha querido matar a nadie → neniam volis mortigi iun ajn
 • (es) no quiso matar nunca a nadie → neniam volis mortigi iun ajn
 • (es) no ha querido matar nunca a nadie → neniam volis mortigi iun ajn
 • (es) no quiso matar a nadie → volis mortigi neniun
 • (es) no ha querido matar a nadie → volis mortigi neniun
 • (es) no tiene ningún propietario → havas neniun posedanton

relativos[edit]

 • (es) dos versiones de la novela que son completamente distintas → du versioj de la romano kiuj estas tute malsamaj
 • (es) el virus que causa el sida → La viruso kiu kaŭzas la aidoson
 • (es) los virus que causan el sida → La virusoj kiuj kaŭzas la aidoson
 • (es) los virus que se conocen → La virusoj kiujn oni konas

sobregeneración del subjeto[edit]

 • (es) y darles el nombre → kaj doni al ili la nomon
 • (es) Nos hablan las crónicas → Parolas al ni la kronikoj
 • (es) Nos roban las crónicas → Oni ŝtelas al ni la kronikojn
 • (es) Le corresponde dirigir un informe → Apartenas al li direkti informon
 • (es) Crecen las críticas. → Kreskas la kritikoj.

eraroj t2x[edit]

nom_conj_nom[edit]

 • (es) Ella y la ninfa intentan → Ŝi kaj la nimfo provas

tagger[edit]

 • (es) detonar explosivos → explodigi explodigilojn
 • (es) asignaba a Armenia territorios → atribuis al Armenio teritoriojn
 • (es) menores encapuchadas → neplenaĝuloj kapuĉitaj
 • (es) La revuelta social sacude Gran Bretaña → La socia ribelo skuas Brition
 • (es) es reconocida solo por los católicos, y no así por los cristianos no católicos → estas rekonita nur de la katolikoj, kaj ne tiel por la ne katolikaj kristanoj
 • (es) su carrera como científico y filósofo → lia kariero kiel scienculo kaj filozofo
 • (es) Las lenguas de las minorías étnicas, como el uigur → La lingvoj de la etnaj minoritatoj, kiel la ujgura
 • (es) Como en aquellos casos, la mecha que ha prendido el fuego → Kiel en tiuj kazoj, la meĉo kiu kaptis la fajron
 • (es) se emplean como estabilizantes de plásticos como el PVC. → uzas sin kiel *estabilizantes de plastoj kiel la *PVC.
 • (es) se lo conoce como final o desenlace → ĝi konas lin al li kiel fino aŭ elnodiĝo
 • (es) tanque principal alemán hasta el final → ĉefa germana tanko ĝis la fino
 • (es) es considerada la “reina de las ciencias” → estas konsiderita la “reĝino de la sciencoj”
 • (es) rehenes → ostaĝoj