Difference between revisions of "Romanian and Catalan/Transfer Rules"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 34: Line 34:
 
|f_concord1
 
|f_concord1
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
|Realitza la concordança d'un element i desa els valors a les variables
+
|Realitza la concordança d'un element i desa els valors a les variables del chunk
 
|-
 
|-
 
!6
 
!6
 
|f_concord2
 
|f_concord2
 
| style="text-align:center" |2
 
| style="text-align:center" |2
|Realitza la concordança de dos elements i desa els valors a les variables
+
|Realitza la concordança de dos elements i desa els valors a les variables del chunk
 
|-
 
|-
 
!7
 
!7
  +
|f_concord3
  +
| style="text-align:center" |3
  +
|Realitza la concordança de tres elements i desa els valors a les variables del chunk
  +
|-
  +
!8
  +
|f_concord4
  +
| style="text-align:center" |4
  +
|Realitza la concordança de quatre elements i desa els valors a les variables del chunk
  +
|-
  +
!9
  +
|f_concord5
  +
| style="text-align:center" |5
  +
|Realitza la concordança de cinc elements i desa els valors a les variables del chunk
  +
|-
  +
!10
  +
|f_concord1_i
  +
| style="text-align:center" |1
  +
|Realitza la concordança d'un element intern i desa els valors a les variables internes
  +
|-
  +
!11
  +
|f_concord2_i
  +
| style="text-align:center" |2
  +
|Realitza la concordança de dos elements interns i desa els valors a les variables internes
  +
|-
  +
!12
  +
|f_concord3_i
  +
| style="text-align:center" |3
  +
|Realitza la concordança de tres elements interns i desa els valors a les variables internes
  +
|-
  +
!13
  +
|f_concord4_i
  +
| style="text-align:center" |4
  +
|Realitza la concordança de quatre elements interns i desa els valors a les variables internes
  +
|-
  +
!14
  +
|f_concord5_i
  +
| style="text-align:center" |5
  +
|Realitza la concordança de cinc elements interns i desa els valors a les variables internes
  +
|-
  +
!15
  +
|n_gen_nbr
  +
| style="text-align:center" |0
  +
|Neteja les variables de gènere i nombre
  +
|-
  +
!16
 
|f_bcond
 
|f_bcond
 
| style="text-align:center" |2
 
| style="text-align:center" |2
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!8
+
!17
 
|f_outverb2
 
|f_outverb2
 
| style="text-align:center" |2
 
| style="text-align:center" |2
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!9
+
!18
 
|f_outverb3
 
|f_outverb3
 
| style="text-align:center" |3
 
| style="text-align:center" |3
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!10
+
!19
 
|prn_verb
 
|prn_verb
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!11
+
!20
 
|prn_verbp
 
|prn_verbp
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!12
+
!21
 
|prn_verbenc
 
|prn_verbenc
 
| style="text-align:center" |2
 
| style="text-align:center" |2
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!13
+
!22
 
|f_modgen
 
|f_modgen
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!14
+
!23
|f_concord3
 
| style="text-align:center" |3
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
!15
 
|f_concord4
 
| style="text-align:center" |4
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
!16
 
 
|f_lexicAdj
 
|f_lexicAdj
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
Line 99: Line 134:
 
!1
 
!1
 
|nom
 
|nom
  +
|NOM: casă → casa
|NOM
 
 
|-
 
|-
 
!2
 
!2
 
|num nom
 
|num nom
|NUM + NOM
+
|NUM + NOM: 3 case → 3 cases
 
|-
 
|-
 
!3
 
!3
 
|num prepde nom
 
|num prepde nom
|NUM + de + NOM
+
|NUM + de + NOM: 20 de case → 20 cases
 
|-
 
|-
 
!4
 
!4
Line 118: Line 153:
 
|-
 
|-
 
!6
 
!6
|num
+
|num nom adjnorm
  +
|NUM + NOM + ADJECTIU
|NUMERAL
 
 
|-
 
|-
 
!7
 
!7
  +
|num prepde nom adjnorm
|adj
 
  +
|NUM + de + NOM + ADJECTIU
|ADJ
 
 
|-
 
|-
 
!8
 
!8
  +
|nom adjnorm adjnorm
|pp
 
  +
|NOM + ADJECTIU + ADJECTIU
|REGLA: PP
 
 
|-
 
|-
 
!9
 
!9
|vbcnj
+
|adj nom
  +
|ADJECTIU + NOM
|REGLA: VERB CONJUGAT
 
 
|-
 
|-
 
!10
 
!10
|advnu vbcnj
+
|det nom
  +
|DETERMINANT + NOM
|REGLA: NU + VERB CONJUGAT
 
 
|-
 
|-
 
!11
 
!11
  +
|predet nom
|vbcnj_doble1 vbcnj_doble2
 
  +
|tot + NOM
|REGLA: VERB CONJUGAT DOBLE
 
 
|-
 
|-
 
!12
 
!12
  +
|nom nom_dgdef adjpos
|advnu vbcnj_doble1 vbcnj_doble2
 
  +
|NOM + NOM GENITIU + ADJECTIU POSSESSIU
|REGLA: NU + VERB CONJUGAT DOBLE
 
 
|-
 
|-
 
!13
 
!13
  +
|nom np_dg
|vbcnj_triple1 vbcnj_triple2 vbcnj_triple3
 
  +
|NOM + NOM PROPI GENITIU
|REGLA: VERB CONJUGAT TRIPLE
 
 
|-
 
|-
 
!14
 
!14
  +
|nom adj_lui np
|advnu vbcnj_triple1 vbcnj_triple2 vbcnj_triple3
 
  +
|NOM + lui + NOM PROPI
|REGLA: NU + VERB CONJUGAT DOBLE
 
 
|-
 
|-
 
!15
 
!15
  +
|nom adjnorm det_al np_dg
|sent
 
  +
|NOM + ADJECTIU + al + NOM PROPI GENITIU
|Reinicialitza les variables
 
 
|-
 
|-
 
!16
 
!16
  +
|nom adjnorm det_al adj_lui np
|vbaveapri pp prnenc
 
  +
|NOM + ADJECTIU + al + lui + NOM PROPI
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!17
 
!17
|det nom nom
+
|det_cel num nom
  +
|cel + NUMERAL + NOM
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!18
 
!18
|advnu catverb advdecât nom
+
|det_cel adv_mai adjnorm nom
  +
|cel + mai + ADJECTIU + NOM
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!19
 
!19
  +
|det_cel adv_mai adjnorm nom adjnorm
|advnu catverb advdecât detind nom
 
  +
|cel + mai + ADJECTIU + NOM + ADJECTIU
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!20
 
!20
  +
|det_cel adv_mai adjnorm nom adjnorm adjnorm
|nom nom adjpos
 
  +
|cel + mai + ADJECTIU + NOM + ADJECTIU + ADJECTIU
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!21
 
!21
  +
|np
|prepîn nom xifra
 
  +
|NOM PROPI
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!22
 
!22
|num mesos
+
|num
  +
|NUMERAL
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!23
 
!23
  +
|prn_tnitg
|nom verbfi adj
 
  +
|PRONOM
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!24
 
!24
  +
|prnpro
|nom verbfi pp
 
  +
|CLÍTIC
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!25
 
!25
  +
|det_al nom_dg
|deta nom
 
  +
|al + NOM GENITIU
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!26
 
!26
  +
|det_al nom_dg adjnorm
|deta nom adj
 
  +
|al + NOM GENITIU + ADJECTIU
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!27
 
!27
  +
|det_al nom_dg adjnorm adjnorm
|deta nom adj adj
 
  +
|al + NOM GENITIU + ADJECTIU + ADJECTIU
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!28
 
!28
  +
|adj
|nom deta np
 
  +
|ADJ
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!29
 
!29
  +
|pp
|nom adj adj
 
  +
|REGLA: PP
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!30
 
!30
  +
|pp prnenc
|nom adj deta np
 
  +
|REGLA: PP + ENC (per si no ho reconeix cap altra regla)
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!31
 
!31
  +
|prepnum num_xifra
|nom deta relcărui nom
 
  +
|prep + NUMERAL (any)
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!32
 
!32
  +
|prepnum nom_any num_xifra
|prepîn nptop
 
  +
|prep + NOM (any) + NUMERAL (any)
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!33
 
!33
|prep nom adjpos
+
|prep num_xifra mesos num_xifra
  +
|prep + NUMERAL (dia) + NOM (mes) + NUMERAL (any)
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!34
 
!34
  +
|vbcnj
|catverb nom adjpos
 
  +
|REGLA: VERB CONJUGAT
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!35
 
!35
  +
|advnu vbcnj
|verbtrebui conjsub catverb
 
  +
|REGLA: NU + VERB CONJUGAT
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!36
 
!36
  +
|prnproref vbcnj
|num mesos num
 
  +
|REGLA: CLÍTIC + VERB CONJUGAT
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!37
 
!37
  +
|advnu prnproref vbcnj
|prep nom adj
 
  +
|REGLA: NU + CLÍTIC + VERB CONJUGAT
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!38
 
!38
  +
|vbcnj_doble1 vbcnj_doble2
|prep nom adj adj
 
  +
|REGLA: VERB CONJUGAT DOBLE
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!39
 
!39
  +
|advnu vbcnj_doble1 vbcnj_doble2
|prep nom nom adj adj
 
  +
|REGLA: NU + VERB CONJUGAT DOBLE
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!40
 
!40
  +
|vbcnj_doble1 vbcnj_doble2 prnenc
|catverb nom adj
 
  +
|REGLA: VERB CONJUGAT DOBLE + CLÍTIC (-o)
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!41
 
!41
  +
|advnu vbcnj_doble1 vbcnj_doble2 prnenc
|catverb nom det nom
 
  +
|REGLA: NU + VERB CONJUGAT DOBLE + CLÍTIC (-o)
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!42
 
!42
  +
|vbcnj_triple1 vbcnj_triple2 vbcnj_triple3
|np
 
  +
|REGLA: VERB CONJUGAT TRIPLE
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!43
 
!43
  +
|advnu vbcnj_triple1 vbcnj_triple2 vbcnj_triple3
|preppe npant
 
  +
|REGLA: NU + VERB CONJUGAT TRIPLE
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!44
 
!44
  +
|inf
|preppe prn
 
  +
|REGLA: INF
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!45
 
!45
  +
|ger
|preppe det
 
  +
|REGLA: GER
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!46
 
!46
  +
|cnjcoo
|catverb prep nom nom
 
  +
|REGLA: CNJCOO
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!47
 
!47
  +
|sent
|prep nom nom
 
  +
|Reinicialitza les variables
|Undocumented rule!
 
 
|-
 
|-
 
!48
 
!48
|prep nom
+
|advnu vbcnj advdecât nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!49
 
!49
  +
|advnu vbcnj advdecât detind nom
|prep nom adj
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!50
 
!50
  +
|num mesos
|prep nom adj adj
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!51
 
!51
|prep nom adj adj adj
+
|nom verbfi adj
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!52
 
!52
  +
|nom verbfi pp
|det
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!53
 
!53
  +
|nom det_al relcărui nom
|prn
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!54
 
!54
  +
|prep_în nptop
|adjtot nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!55
 
!55
  +
|prep nom adjpos
|catverb dettuturor
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!56
 
!56
|nom dettuturor
+
|vbcnj nom adjpos
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!57
 
!57
  +
|verbtrebui conjsub vbcnj
|nom adjlui np
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!58
 
!58
  +
|num mesos num
|relat
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!59
 
!59
  +
|prep nom adj
|adjpos
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!60
 
!60
|catverb nom nom
+
|prep nom adj adj
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!61
 
!61
|adj nom
+
|prep nom nom adj adj
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!62
 
!62
|adj nom deta nom
+
|vbcnj nom adj
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!63
 
!63
|nom adj deta nom
+
|vbcnj nom det nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!64
 
!64
  +
|preppe npant
|prep nom adj deta np
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!65
 
!65
  +
|preppe prn
|prep nom adj deta nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!66
 
!66
  +
|preppe det
|catverb nom adj deta nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!67
 
!67
|nom deta nom
+
|vbcnj prep nom nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!68
 
!68
|nom det nom
+
|prep nom nom_dg
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!69
 
!69
|nom deta detind nom
+
|prep nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!70
 
!70
|det nom deta nom
+
|prep nom adj adj adj
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!71
 
!71
  +
|det_predet
|det adj nom deta nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!72
 
!72
|nom adv adj
+
|adjtot nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!73
 
!73
  +
|vbcnj dettuturor
|detcel advmai adj
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!74
 
!74
  +
|nom dettuturor
|advnespus prepde adj
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!75
 
!75
  +
|relat
|prep prepa prnpro catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!76
 
!76
  +
|vbcnj nom nom
|prep prepa catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!77
 
!77
|nom detcel adj
+
|adj nom det_al nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!78
 
!78
|det nom adj
+
|nom adj det_al nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!79
 
!79
|det adj nom
+
|prep nom adj det_al np
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!80
 
!80
|det nom
+
|prep nom adj det_al nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!81
 
!81
|nom nom
+
|nom det_al nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!82
 
!82
  +
|nom det nom
|advnu advmai catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!83
 
!83
  +
|nom det_al detind nom
|vrea verbtrebui conjsub catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!84
 
!84
  +
|det nom det_al nom
|conjnici advnu catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!85
 
!85
  +
|det adj nom det_al nom
|advnici- advnu catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!86
 
!86
  +
|nom adv adj
|advnu catverb advdecât
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!87
 
!87
  +
|det_cel adv_mai adj
|vbaveacni verbtrebui conjsub catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!88
 
!88
  +
|advnespus prepde adj
|vbaveapri verbtrebui conjsub catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!89
 
!89
  +
|prep prepa prnpro inf
|catverb nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!90
 
!90
|catverb nom adj
+
|prep prepa inf
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!91
 
!91
  +
|nom det_cel adj
|catverb conjsub catverb
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!92
 
!92
|adv adj nom
+
|det nom adj
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!93
 
!93
|num adj nom
+
|det adj nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!94
 
!94
|num nom adj
+
|nom nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!95
 
!95
  +
|advnu adv_mai vbcnj
|catverb detcel num nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!96
 
!96
  +
|vrea verbtrebui conjsub vbcnj
|detcel num nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!97
 
!97
  +
|conjnici advnu vbcnj
|det nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!98
 
!98
  +
|advnici- advnu vbcnj
|vbaveacni catverb pp
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!99
 
!99
  +
|advnu vbcnj advdecât
|catverb prep nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!100
 
!100
  +
|vbaveacni verbtrebui conjsub vbcnj
|vrea catverb prep prn
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!101
 
!101
  +
|vbaveapri verbtrebui conjsub vbcnj
|vrea catverb prep nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!102
 
!102
|vbaveacni catverb prep nom
+
|vbcnj nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!103
 
!103
  +
|vbcnj conjsub vbcnj
|prepde pp
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!104
 
!104
  +
|adv adj nom
|catverb prnenc
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!105
 
!105
  +
|num adj nom
|catverb prnenc prnenc
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!106
 
!106
  +
|vbcnj det_cel num nom
|prnproref verbospron
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!107
 
!107
|advca nom
+
|vbcnj prep nom
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!108
 
!108
  +
|vrea vbcnj prep prn
|advca det nom
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!109
 
!109
  +
|vrea vbcnj prep nom
|adv adj advca
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!110
 
!110
  +
|vbaveacni vbcnj prep nom
|nom nptop
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!111
 
!111
  +
|prepde pp
|prep nom nptop
 
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!
 
|-
 
|-
 
!112
 
!112
  +
|catverb prnenc
  +
|Undocumented rule!
  +
|-
  +
!113
  +
|catverb prnenc prnenc
  +
|Undocumented rule!
  +
|-
  +
!114
  +
|advca nom
  +
|Undocumented rule!
  +
|-
  +
!115
  +
|advca det nom
  +
|Undocumented rule!
  +
|-
  +
!116
  +
|adv adj advca
  +
|Undocumented rule!
  +
|-
  +
!117
  +
|prep nom nptop
  +
|Undocumented rule!
  +
|-
  +
!118
 
|prepdintr- detind
 
|prepdintr- detind
 
|Undocumented rule!
 
|Undocumented rule!

Revision as of 10:01, 28 November 2018

This page provides general documentation on the transfer rules used in the Romanian-Catalan pair. The tables are generated from the data and comments found within the rule files using an automated script (transfer_documentation.sh, available here).

Romanian → Catalan

Chunk (T1X)

# Macro name Arguments Description
1 mod_maj 1 Canvia la majúscula inicial d'un lema a minúscula
2 conj_verb1 1 Conjuga un verb simple
3 conj_verb2 2 Conjuga un verb compost doble
4 conj_verb3 3 Conjuga un verb compost triple
5 f_concord1 1 Realitza la concordança d'un element i desa els valors a les variables del chunk
6 f_concord2 2 Realitza la concordança de dos elements i desa els valors a les variables del chunk
7 f_concord3 3 Realitza la concordança de tres elements i desa els valors a les variables del chunk
8 f_concord4 4 Realitza la concordança de quatre elements i desa els valors a les variables del chunk
9 f_concord5 5 Realitza la concordança de cinc elements i desa els valors a les variables del chunk
10 f_concord1_i 1 Realitza la concordança d'un element intern i desa els valors a les variables internes
11 f_concord2_i 2 Realitza la concordança de dos elements interns i desa els valors a les variables internes
12 f_concord3_i 3 Realitza la concordança de tres elements interns i desa els valors a les variables internes
13 f_concord4_i 4 Realitza la concordança de quatre elements interns i desa els valors a les variables internes
14 f_concord5_i 5 Realitza la concordança de cinc elements interns i desa els valors a les variables internes
15 n_gen_nbr 0 Neteja les variables de gènere i nombre
16 f_bcond 2 Undocumented macro!
17 f_outverb2 2 Undocumented macro!
18 f_outverb3 3 Undocumented macro!
19 prn_verb 1 Undocumented macro!
20 prn_verbp 1 Undocumented macro!
21 prn_verbenc 2 Undocumented macro!
22 f_modgen 1 Undocumented macro!
23 f_lexicAdj 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 nom NOM: casă → casa
2 num nom NUM + NOM: 3 case → 3 cases
3 num prepde nom NUM + de + NOM: 20 de case → 20 cases
4 nom adjnorm NOM + ADJECTIU
5 nom adjpos NOM + ADJECTIU POSSESSIU
6 num nom adjnorm NUM + NOM + ADJECTIU
7 num prepde nom adjnorm NUM + de + NOM + ADJECTIU
8 nom adjnorm adjnorm NOM + ADJECTIU + ADJECTIU
9 adj nom ADJECTIU + NOM
10 det nom DETERMINANT + NOM
11 predet nom tot + NOM
12 nom nom_dgdef adjpos NOM + NOM GENITIU + ADJECTIU POSSESSIU
13 nom np_dg NOM + NOM PROPI GENITIU
14 nom adj_lui np NOM + lui + NOM PROPI
15 nom adjnorm det_al np_dg NOM + ADJECTIU + al + NOM PROPI GENITIU
16 nom adjnorm det_al adj_lui np NOM + ADJECTIU + al + lui + NOM PROPI
17 det_cel num nom cel + NUMERAL + NOM
18 det_cel adv_mai adjnorm nom cel + mai + ADJECTIU + NOM
19 det_cel adv_mai adjnorm nom adjnorm cel + mai + ADJECTIU + NOM + ADJECTIU
20 det_cel adv_mai adjnorm nom adjnorm adjnorm cel + mai + ADJECTIU + NOM + ADJECTIU + ADJECTIU
21 np NOM PROPI
22 num NUMERAL
23 prn_tnitg PRONOM
24 prnpro CLÍTIC
25 det_al nom_dg al + NOM GENITIU
26 det_al nom_dg adjnorm al + NOM GENITIU + ADJECTIU
27 det_al nom_dg adjnorm adjnorm al + NOM GENITIU + ADJECTIU + ADJECTIU
28 adj ADJ
29 pp REGLA: PP
30 pp prnenc REGLA: PP + ENC (per si no ho reconeix cap altra regla)
31 prepnum num_xifra prep + NUMERAL (any)
32 prepnum nom_any num_xifra prep + NOM (any) + NUMERAL (any)
33 prep num_xifra mesos num_xifra prep + NUMERAL (dia) + NOM (mes) + NUMERAL (any)
34 vbcnj REGLA: VERB CONJUGAT
35 advnu vbcnj REGLA: NU + VERB CONJUGAT
36 prnproref vbcnj REGLA: CLÍTIC + VERB CONJUGAT
37 advnu prnproref vbcnj REGLA: NU + CLÍTIC + VERB CONJUGAT
38 vbcnj_doble1 vbcnj_doble2 REGLA: VERB CONJUGAT DOBLE
39 advnu vbcnj_doble1 vbcnj_doble2 REGLA: NU + VERB CONJUGAT DOBLE
40 vbcnj_doble1 vbcnj_doble2 prnenc REGLA: VERB CONJUGAT DOBLE + CLÍTIC (-o)
41 advnu vbcnj_doble1 vbcnj_doble2 prnenc REGLA: NU + VERB CONJUGAT DOBLE + CLÍTIC (-o)
42 vbcnj_triple1 vbcnj_triple2 vbcnj_triple3 REGLA: VERB CONJUGAT TRIPLE
43 advnu vbcnj_triple1 vbcnj_triple2 vbcnj_triple3 REGLA: NU + VERB CONJUGAT TRIPLE
44 inf REGLA: INF
45 ger REGLA: GER
46 cnjcoo REGLA: CNJCOO
47 sent Reinicialitza les variables
48 advnu vbcnj advdecât nom Undocumented rule!
49 advnu vbcnj advdecât detind nom Undocumented rule!
50 num mesos Undocumented rule!
51 nom verbfi adj Undocumented rule!
52 nom verbfi pp Undocumented rule!
53 nom det_al relcărui nom Undocumented rule!
54 prep_în nptop Undocumented rule!
55 prep nom adjpos Undocumented rule!
56 vbcnj nom adjpos Undocumented rule!
57 verbtrebui conjsub vbcnj Undocumented rule!
58 num mesos num Undocumented rule!
59 prep nom adj Undocumented rule!
60 prep nom adj adj Undocumented rule!
61 prep nom nom adj adj Undocumented rule!
62 vbcnj nom adj Undocumented rule!
63 vbcnj nom det nom Undocumented rule!
64 preppe npant Undocumented rule!
65 preppe prn Undocumented rule!
66 preppe det Undocumented rule!
67 vbcnj prep nom nom Undocumented rule!
68 prep nom nom_dg Undocumented rule!
69 prep nom Undocumented rule!
70 prep nom adj adj adj Undocumented rule!
71 det_predet Undocumented rule!
72 adjtot nom Undocumented rule!
73 vbcnj dettuturor Undocumented rule!
74 nom dettuturor Undocumented rule!
75 relat Undocumented rule!
76 vbcnj nom nom Undocumented rule!
77 adj nom det_al nom Undocumented rule!
78 nom adj det_al nom Undocumented rule!
79 prep nom adj det_al np Undocumented rule!
80 prep nom adj det_al nom Undocumented rule!
81 nom det_al nom Undocumented rule!
82 nom det nom Undocumented rule!
83 nom det_al detind nom Undocumented rule!
84 det nom det_al nom Undocumented rule!
85 det adj nom det_al nom Undocumented rule!
86 nom adv adj Undocumented rule!
87 det_cel adv_mai adj Undocumented rule!
88 advnespus prepde adj Undocumented rule!
89 prep prepa prnpro inf Undocumented rule!
90 prep prepa inf Undocumented rule!
91 nom det_cel adj Undocumented rule!
92 det nom adj Undocumented rule!
93 det adj nom Undocumented rule!
94 nom nom Undocumented rule!
95 advnu adv_mai vbcnj Undocumented rule!
96 vrea verbtrebui conjsub vbcnj Undocumented rule!
97 conjnici advnu vbcnj Undocumented rule!
98 advnici- advnu vbcnj Undocumented rule!
99 advnu vbcnj advdecât Undocumented rule!
100 vbaveacni verbtrebui conjsub vbcnj Undocumented rule!
101 vbaveapri verbtrebui conjsub vbcnj Undocumented rule!
102 vbcnj nom Undocumented rule!
103 vbcnj conjsub vbcnj Undocumented rule!
104 adv adj nom Undocumented rule!
105 num adj nom Undocumented rule!
106 vbcnj det_cel num nom Undocumented rule!
107 vbcnj prep nom Undocumented rule!
108 vrea vbcnj prep prn Undocumented rule!
109 vrea vbcnj prep nom Undocumented rule!
110 vbaveacni vbcnj prep nom Undocumented rule!
111 prepde pp Undocumented rule!
112 catverb prnenc Undocumented rule!
113 catverb prnenc prnenc Undocumented rule!
114 advca nom Undocumented rule!
115 advca det nom Undocumented rule!
116 adv adj advca Undocumented rule!
117 prep nom nptop Undocumented rule!
118 prepdintr- detind Undocumented rule!

Interchunk (T2X)

# Rule pattern Description
1 SN REGLA: SN

Postchunk (T3X)

# Rule pattern Description
1 sent CHUNK:

Catalan → Romanian

Chunk (T1X)

# Macro name Arguments Description
1 conj_verb1 1 Conjuga un verb simple
# Rule pattern Description
1 nom casa > casă
2 artdef nom la casa > casa
3 np REGLA: NOM PROPI
4 adj REGLA: ADJ
5 pp REGLA: PP
6 vbcnj REGLA: VERB CONJUGAT
7 inf REGLA: INF
8 ger REGLA: GER
9 vbhaver REGLA: VBHAVER (per si apareix sol)
10 sent Resets variables.

Interchunk (T2X)

# Rule pattern Description
1 SN REGLA: SN
2 SA REGLA: SA

Postchunk (T3X)

# Rule pattern Description
1 sent CHUNK: