Difference between revisions of "Medumba/Noms"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 46: Line 46:
   
 
==Tons==
 
==Tons==
  +
<!-- Ḥ Ḅ -->
 
 
{|class=wikitable
 
{|class=wikitable
! Mot !! Gloss
+
! Mot !! Gloss !! Ton !! Forme !! Exemple
 
|-
 
|-
|rowspan=4| cwɛd ||rowspan=4| ''jardin'' || cwɛd || H || Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.
+
|rowspan=4| cwɛd ||rowspan=4| ''jardin'' || H || cwɛd || Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.
 
|-
 
|-
|| cwɛ̀d || B ||
+
|| B || cwɛ̀d ||
 
|-
 
|-
|| cwɛ̂d || HB ||
+
|| H-B || cwɛ̂d ||
 
|-
 
|-
|| cwɛ̌d || BH ||
+
|| B-H || cwɛ̌d ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 07:19, 28 December 2016

gloss class pl-type nom poss
singular plural singular plural
enfant 3-6 mɛn bon/bɔnnkəʼ ? bôn
person 1-6 mɛ̀n bənntʉ̀n mɛ̌n
chat ?-? bùsi bùsi busî
assiette 1-4 nas ka nka nkâ
étudiant 1-6 nue-del ngàŋwàʼnì ghǎŋwàʼnì
histoire 5-5 nue-tone cɔ̀ cɔ̀ cɔ̌ cɔ̌
chien 1-6 mbʉ bɑ̀ mbʉ  mbʉ̂ bɑ̀ mbʉ̂
pied 3-4 nas nkù nkǔ
patate 5-5 bə̀lòŋ bə̀lǒŋ
fruit 5-4 nas tɑm tʉ  ntɑm tʉ
cheville 3-? mbâkù
famille 1-? tǔnndɑ
mal 1-? kə̀bwɔ̀
papaye 5-? bubu
?-? tadtə̀
nom 1-? lɛn
bien 3-? mə̀bwɔ

Tons

Mot Gloss Ton Forme Exemple
cwɛd jardin H cwɛd Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd.
B cwɛ̀d
H-B cwɛ̂d
B-H cwɛ̌d