Kazakh and Russian/Regression tests

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Russian to Kazakh

Noun phrases (SN)

Case for one word
 • (rus) дом → үй
 • (rus) дома → үйлер
 • (rus) в домах → үйлерде
 • (rus) из домов → үйлерден
 • (rus) в дом → үйге
 • (rus) в дома → үйлерге
 • (rus) с домами → үйлермен
Koptik zhalgau


Zhiktik zhalgau
 • (rus) я мальчик → мен баламын
 • (rus) ты мальчик → сен баласың
 • (rus) он мальчик → ол бала
 • (rus) она девочка → ол қыз
 • (rus) мы мальчики → біз балалармыз
 • (rus) вы мальчики → сіз балалар
 • (rus) они мальчики → олар балалар
Taueldik zhalgau
 • (rus) мой дом → менің үйім
 • (rus) моя машина → менің машинам
 • (rus) мое дело → менің ісім
 • (rus) твой дом → сенің үйің
 • (rus) твоя книга → сенің кітабың
 • (rus) твое дело → сенің ісің
 • (rus) ваш дом → сендердің үйің
 • (rus) его дом → оның үйі


 • (rus) книга ученика → үйренушінің кітабы
 • (rus) президент республики → республиканың президенті
 • (rus) ручка двери → есіктің тұтқасы

Adjective

 • (rus) хороший мальчик → жақсы бала
 • (rus) хорошего мальчика → жақсы баланың
 • (rus) хорошему мальчику → жақсы балаға
 • (rus) хорошим мальчиком → жақсы баламен
 • (rus) хорошая книга → жақсы кітап
 • (rus) хорошее дело → жақсы іс
 • (rus) самый хороший → ең жақсы
 • (rus) самый хороший день → ең жақсы күн
 • (rus) красивые места → әдемі орындар
 • (rus) все красивые места → барлық әдемі орындар
 • (rus) на всех красивых местах → барлық әдемі орындарда

Verb

Verb with pronoun
 • (rus) я скажу → мен айтармын
 • (rus) мы скажем → біз айтармыз
 • (rus) ты скажешь → сен айтарсың
 • (rus) он скажет → ол айтар
 • (rus) дом нужен → үй керек
 • (rus) будет удовлетворять → үйлесетін болады
 • (rus) был построен → жасалған болатын
 • (rus) был построен дом → үй жасалған болатын
 • (rus) был построен высокий дом → биік үй жасалған болатын
 • (rus) были подготовлены → үйретілген болатын
 • (rus) они были подготовлены → олар үйретілген болатын
 • (rus) они были хорошо подготовлены → олар жақсы үйретілген болатын

Numerals

 • (rus) один человек → бір кісі
 • (rus) шесть домов → алты үйлер
 • (rus) шести домов → алты үйлердің
 • (rus) одна машина → бір машина
 • (rus) один человек ушел → бір кісі кеткен
 • (rus) один хороший человек ушел → бір жақсы кісі кеткен


Prepositional phrases (AdvP)

 • (rus) в саду → бауда
 • (rus) в хорошем огороде → жақсы бақшада

Generating postpositions

 • (rus) под садом → баудың астында
 • (rus) над садом → баудың үстінде
 • (rus) под хорошим садом → жақсы баудың астында
 • (rus) над хорошим садом → жақсы баудың үстінде
 • (rus) под восемью хорошими садами → сегіз жақсы баулардың астында
 • (rus) над восемью хорошими садами → сегіз жақсы баулардың үстінде

Kazakh to Russian

Noun

 • (kaz) Қазақстан → Казахстан
 • (kaz) Астана → Астана
 • (kaz) КСРО → СССР
 • (kaz) Балжан → Балжан
 • (kaz) бала → мальчик
 • (kaz) баланың → мальчика
 • (kaz) баланың ойыншығы → игрушка мальчика
 • (kaz) бақша → огород


Case
 • (kaz) үй → дом
 • (kaz) үйлер → дома
 • (kaz) үйлердің → домов
 • (kaz) үйлерді → дома
 • (kaz) үйлермен → с домами


Zhiktelu
 • (kaz) үйің → дом
 • (kaz) үйі → дом
 • (kaz) үйіміз → дом
 • (kaz) үйлерің → дома
 • (kaz) үйлеріңіз → дома
 • (kaz) үйлері → дома
Other (Noun+noun)
 • (kaz) Мәдинаның кітабы → книга Мадины
 • (kaz) Мәдинаның кітабындағы бейне → образ в книге Мадины
 • (kaz) Мәдинаның кітабы туралы → о книге Мадины

AdVerb

 • (kaz) ең → очень
 • (kaz) ең әдемі → очень красивый
 • (kaz) ең әдемі қала → очень красивый город


Determinal

 • (kaz) мынау → этот
 • (kaz) мынау үй → этот дом
 • (kaz) мынау әдемі үй → этот красивый дом
 • (kaz) бұл компания → эта компания

Preposition

 • (kaz) мектебі де → школа тоже
 • (kaz) мектебімдегі де → из моей школы тоже
 • (kaz) мектептеріңіздей ғана → как ваши школы
 • (kaz) керек емес → не нужно


 • (kaz) бақшадан кейін → после огорода
 • (kaz) бақшаның жанында → возле огорода
 • (kaz) бақшаның артында → за огородом
 • (kaz) жақсы бақшадан кейін → после хорошего огорода
 • (kaz) жақсы бақшаның жанында → возле хорошего огорода
 • (kaz) жақсы бақшаның артында → за хорошим огородом


 • (kaz) бүгін → сегодня
 • (kaz) бүгін жексенбі → сегодня воскресенье
 • (kaz) алайда → однако

Adjective

 • (kaz) әдемі → красивый
 • (kaz) әдемі үй → красивый дом
 • (kaz) әдемі қаладағы базар → базар в красивом городе

Numerals

 • (kaz) бір үй → один дом
 • (kaz) бір бақша → один огород


Pronoun

 • (kaz) Мен → Я
 • (kaz) Ол → Он
 • (kaz) Ол дәрігер. → Он врач.
 • (kaz) ол бала → он мальчик
 • (kaz) Біз дәрігерлерміз. → Мы врачи.