French and Esperanto/Rejected tests

From Apertium
< French and Esperanto
Revision as of 19:27, 3 February 2011 by Hectoralos (talk | contribs) (→‎Adverbigo: +Il considère important....)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ĉi tie ni metas problemojn kiun ni ne volas solvi ĝuste nun, eble ĉar ili estas nesolveblaj (sen rompi ion alian), eble ĉar ni volas prokrasti la penon solvi ilin, aŭ eble ni simple ne taksas ilin sufiĉe gravaj por solvi nun.

Vidu ankaŭ:

Eraroj en la morfologia senambiguilo[edit]

 • (fr) Elle a été accusée par les grecs → Ŝi estis akuzita de la grekoj
 • (fr) Il s'agit de la molécule → Temas pri la molekulo
 • (fr) nous préparons d'abord la venue de Nancy → ni preparas unue la venon el Nancio
 • (fr) il ne nous plaît pas → ne plaĉas al ni
 • (fr) il ne vous plaît pas → ne plaĉas al vi
 • (fr) le patrimoine fruitier local → la loka frukta heredaĵo

Artikolo de[edit]

 • (fr) D'autres systèmes pourraient avoir été formés par de petits objets. → Aliaj sistemoj povus esti formitaj per malgrandaj objektoj.
 • (fr) Sa question n'a toujours pas de réponse → Lia demando ne havas ankoraŭ respondon

Datoj[edit]

 • (fr) Elles deviennent une colonie britannique le 1916 → Ili fariĝas brita kolonio en 1916

Kunordigo[edit]

 • (fr) Les tyrannies nazie et communiste → La nazia kaj komunisma tiranecoj

La sekva kaj aliaj solviĝas per kreado de antaux3_t2x, en kiun oni metas la regulon SN + que -> SN + kiu

 • (fr) Deux petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants qu'elle adorait. → Du genepoj kaj kvar pragenepoj kiujn ŝi adoris.

En pasivo ni nuntempe prenas la nombron de la participo; se ĝi malklaras, povas esti problemoj. La problemo estas, ke ne eblas preni ĝin de la helpverbo, se ĝi povas esti nekonjugaciita. Solvo eble postulas duobligon de la koncernaj (multaj) reguloj.

 • (fr) Ils seront pris en commun. → Ili estos prenitaj komune.

Komparoj[edit]

 • (fr) L'équipe n'avait pas d'autre ambition que de participer. → La teamo ne havis alian ambicion ol partopreni.

Negativaj frazoj[edit]

verboj kun helpverbo avoir[edit]

 • (fr) Ne pas le comprendre → Ne kompreni lin
 • (fr) Ne pas l'avoir beaucoup compris → Ne multe esti kompreninta lin

ne... que[edit]

 • (fr) La commémoration ne servirait-elle qu’à cela, qu’elle aurait été utile et nécessaire. → Se la memorfesto utilus nur al tio, ĝi estus utila kaj necesa.

autre... que[edit]

 • (fr) L'équipe n'avait pas d'autre ambition que de participer. → La teamo ne havis alian ambicion krom partopreni.

Duobla (aŭ pluropa) neado[edit]

 • (fr) Je ne fais aucun programme → Mi faras neniun programon
 • (fr) Je ne fais jamais aucun programme → Mi neniam faras programon
 • (fr) Il n'y aura donc aucun effet de surprise. → Estos do neniu efekto de surprizo.
 • (fr) Il n'y a eu aucun blessé → Estis neniu vundito
 • (fr) Il n'y avait plus rien à faire → Restis nenio por fari
 • (fr) Ces paroles n’ont jamais non plus été officialisées → Ankaŭ tiuj vortoj neniam estis oficialigitaj

faire + inf[edit]

 • (fr) Il fait manger → Li manĝigas

va + inf[edit]

 • (fr) Va devenir → Fariĝos

anta[edit]

 • (fr) Le chômage découlant du libéralisme → La senlaboreco elfluanta de la liberalismo

inversigo de la subjekto kiel esprimo de kondiĉo[edit]

 • (fr) La commémoration ne servirait-elle qu’à cela, qu’elle aurait été utile et nécessaire. → Se la memorfesto utilus nur al tio, ĝi estus utila kaj necesa.

akuzativo[edit]

 • (fr) Jean n'a présenté ni la mère ni les enfants → Jean prezentis nek la patrinon nek la infanojn
 • (fr) Ils n'ont ni douche, ni toilettes. → Ili havas nek duŝon, nek tualetejojn.
 • (fr) Comme le veut la tradition → Kiel tion volas la tradicio

rester[edit]

forigi la nepersonan 'il' se sekvas SNpl (verŝajne indos aldoni la lemon (fontan aŭ celan) al la ĉapo por fari tion en t2x)

 • (fr) Il reste 64 jours avant la fin de l'année. → Restas 64 tagoj antaŭ la fino de la jaro.
 • (fr) Il reste chez nous. → Li restas ĉe ni

Adverbigo[edit]

 • (fr) Manger est nécessaire. → Manĝi estas necese.
 • (fr) Manger est très nécessaire. → Manĝi estas tre necese.
 • (fr) C'est nécessaire. → Estas necese.
 • (fr) C'est très nécessaire. → Estas tre necese.
 • (fr) Il faut que tu viennes. → Estas necese, ke vi venu.
 • (fr) Il considère important de manger. → Li konsideras necese manĝi.
 • (fr) Il considère important de bien manger. → Li konsideras necese bone manĝi.
 • (fr) Il considère important de le manger. → Li konsideras necese manĝi ĝin.
 • (fr) Il considère important de ne pas manger. → Li konsideras necese ne manĝi.
 • (fr) Il considère important d'avoir mangé. → Li konsideras necese esti manĝinta.
 • (fr) Il considère important d'avoir bien mangé. → Li konsideras necese bone esti manĝinta.
 • (fr) Il considère important de l'avoir mangé. → Li konsideras necese esti manĝinta ĝin.
 • (fr) Il considère important de n'avoir pas mangé. → Li konsideras necese ne esti manĝinta.

Prepozicioj[edit]

Kazoj solveblaj ŝajne nur metante en la ĉapon de la SV-chunk la ĉefverbon kaj traktante kazojn de la tipo SV ADV PR en interchunk

 • (fr) Il ne s'agit que des enfants. → Temas nur pri la infanoj.
 • (fr) Il s'agit en fait des propositions. → Temas fakte pri la propozicioj.