English and Esperanto/Outstanding tests

From Apertium
< English and Esperanto
Revision as of 13:42, 27 August 2008 by Jacob Nordfalk (talk | contribs) (New page: ==OK except for missing accusative== * (en) ''In the 'Boards' section you can change the list of activities.'' → En la 'Tabuloj' sekcio vi povas ŝanĝi la liston de aktivecoj. ==TODO:...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OK except for missing accusative

 • (en) In the 'Boards' section you can change the list of activities. → En la 'Tabuloj' sekcio vi povas ŝanĝi la liston de aktivecoj.

TODO: add nouns/verbs (Jacob)

 • (en) Just untoggle them in the treeview. → Simple malelektu ilin en la arbaspekto.

Nur *untoggle ilin en la *treeview.

 • (en) You can save multiple configurations, and switch between them easily. → Vi povas sekurigi multajn agordojn, kaj ŝalti inter ili facile.

Vi povas savi *multiple *configurations, kaj ŝanĝo inter ilin facile.

TODO: grammar

 • (en) In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. → En la 'profilo' sekcio aldonu profilon, kaj poste en la 'Tabulo' sekcio elektu la profilon en la falmenuo, kaj poste elektu la tabulojn kiujn vi volas aktivigi.

Uncategorized

 • (en) You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. → Vi povas aldoni plurajn profilojn, kun diversaj listoj de tabuloj, kaj diversaj lingvoj.
 • (en) You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. → Vi fiksas la defaŭltan profilon en la 'profilo' sekcio, elektante la profilon kiun vi volas, kaj poste alklakante la butono 'Defaŭlto'.
 • (en) You can also choose a profile from the command line. → Vi povas ankaŭ elekti profilon de la komanda linio.
 • (en) Note that you can import users from a comma-separated file. → Notu ke vi povas importi uzantojn de komo-apartigita dosiero.
 • (en) Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. → Atribuu unu aŭ plurajn grupojn al profilo, kaj poste tiuj novaj uzantnomoj aperos post restarto de GCompris.
 • (en) Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. → Esti kapabla identigi individuajn infanojn en GCompris signifas ke ni povas provizi individuajn raportojn.
 • (en) It also recognises the children as individuals; they can learn to type in and recognise their own usernames (login is configurable) → Ĝi ankaŭ agnoskas la infanojn kiel individuoj; ili povas lerni entajpi kaj rekoni iliajn proprajn uzantnomojn (ensaluto estas agordebla)
 • (en) You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. → Vi povas aldoni uzantojn, klasojn kaj por ĉiu klaso, vi povas krei gropojn de uzantoj.
 • (en) First of all I want to thank Jacob from the Netherlands, who has been a great help on improving the English texts and translated the whole website into Danish, with the help of Jimmy. → Unue mi volas danki Jacob el Nederlando, kiu estis granda helpo pri la plibonigo de la anglaj tekstoj kaj kiu tradukis la tutan retejon danen, kun helpo de Jimmy.
 • (en) I noticed too a recurrent problem with the punctuation. → Ankaŭ mi rimarkis oftan problemon kun la interpunkcio.
 • (en) When a sentence to be translated is not ending with a point, then don't add a point in the translation. → Kiam frazo tradukenda ne finiĝas kun punkto, tiam ne aldonu punkton en la traduko.
 • (en) I know all sentences should end with a point, but for websites we often need to join texts together, and a point would disturb. → Mi scias, ke ĉiuj frazoj devus fini kun punkto, sed por retpaĝaroj ni ofte bezonas kunigi tekstojn, kaj punkto malhelpus.