Difference between revisions of "English and Catalan/Transfer Rules"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
 
Line 97: Line 97:
 
|-
 
|-
 
!18
 
!18
|split_verb
 
| style="text-align:center" |1
 
|Splits the verb 'make public'. '''This rule should be ditched in favour of apertium-separable'''
 
|-
 
!19
 
|output_adj
 
| style="text-align:center" |1
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
!20
 
|output_adj2
 
| style="text-align:center" |2
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
!21
 
 
|pron
 
|pron
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!22
+
!19
 
|pronenc
 
|pronenc
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
 
|Undocumented macro!
 
|Undocumented macro!
 
|-
 
|-
!23
+
!20
 
|conj_verb1
 
|conj_verb1
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
 
|Conjugates a verb.
 
|Conjugates a verb.
 
|-
 
|-
!24
+
!21
 
|conj_verb_compost
 
|conj_verb_compost
 
| style="text-align:center" |2
 
| style="text-align:center" |2
 
|Conjugates a verb with an auxiliar before it.
 
|Conjugates a verb with an auxiliar before it.
 
|-
 
|-
!25
+
!22
 
|conj_be_ger
 
|conj_be_ger
 
| style="text-align:center" |2
 
| style="text-align:center" |2
 
|Conjugates a verb made of 'to be' + gerund.
 
|Conjugates a verb made of 'to be' + gerund.
 
|-
 
|-
!26
+
!23
 
|conj_going_to_inf
 
|conj_going_to_inf
 
| style="text-align:center" |3
 
| style="text-align:center" |3
 
|Conjugates a verb made of 'going to' + infinitive.
 
|Conjugates a verb made of 'going to' + infinitive.
 
|-
 
|-
!27
+
!24
 
|passa_inf_a_pres
 
|passa_inf_a_pres
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
 
|Changes the tense of a verb from infinitive to present.
 
|Changes the tense of a verb from infinitive to present.
 
|-
 
|-
!28
+
!25
 
|passa_pp_a_ifip
 
|passa_pp_a_ifip
 
| style="text-align:center" |1
 
| style="text-align:center" |1
Line 167: Line 152:
 
!3
 
!3
 
|on num months num
 
|on num months num
|REGLA: ON NUM MONTH YEAR (On 8 July 2010 → el 8 de juliol de 2010)
+
|On 8 July 2010 → el 8 de juliol de 2010
 
|-
 
|-
 
!4
 
!4
Line 395: Line 380:
 
!60
 
!60
 
|det det nom nom
 
|det det nom nom
  +
|the many train stations → les diverses estacions de tren *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
|REGLA: DET DET NOM1 NOM2 -> DET DET NOM2 de NOM1
 
 
|-
 
|-
 
!61
 
!61
 
|det num nom nom
 
|det num nom nom
  +
|the two train stations → les dues estacions de tren *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
|REGLA: DET NUM NOM1 NOM2 -> DET NUM NOM2 de NOM1
 
 
|-
 
|-
 
!62
 
!62
 
|adj nom nom
 
|adj nom nom
  +
|beautiful train station → estació de tren bonica *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
|REGLA: ADJ NOM1 NOM2 -> NOM2 de NOM1 ADJ
 
 
|-
 
|-
 
!63
 
!63
 
|det adj nom nom
 
|det adj nom nom
  +
|the beautiful train station → l'estació de tren bonica *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
|REGLA: DET ADJ NOM1 NOM2 -> DET NOM2 de NOM1 ADJ
 
 
|-
 
|-
 
!64
 
!64
 
|adj adj nom nom
 
|adj adj nom nom
  +
|big blue train station → estació de tren blava gran *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
|REGLA: ADJ1 ADJ2 NOM1 NOM2 -> NOM2 de NOM1 ADJ2 ADJ1
 
 
|-
 
|-
 
!65
 
!65
 
|det adj adj nom nom
 
|det adj adj nom nom
  +
|the big blue train station → l'estació de tren blava gran *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
|REGLA: DET ADJ1 ADJ2 NOM1 NOM2 -> DET NOM2 de NOM1 ADJ2 ADJ1
 
 
|-
 
|-
 
!66
 
!66
 
|nom nom nomcomu
 
|nom nom nomcomu
  +
|city train station → estació de tren de la ciutat *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
|REGLA: NOM1 NOM2 NOM3 -> NOM3 de NOM2 del NOM1 (noms comuns: una altra manera de solucionar reordenaments no volguts de noms propis, que en les regles anteriors es fa mitjançant operacions dins la regla
 
 
|-
 
|-
 
!67
 
!67
 
|nompropi nompropi nompropi
 
|nompropi nompropi nompropi
  +
|Marcus Tullius Cicero → Marcus Tullius Cicero
|REGLA: NOMpropi1 NOMpropi2 NOMpropi3 -> NOMpropi1 NOMpropi2 NOMpropi3
 
 
|-
 
|-
 
!68
 
!68
 
|det nom nom nomcomu
 
|det nom nom nomcomu
  +
|the city train station → l'estació de tren de la ciutat *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
|REGLA: DET NOM1 NOM2 NOM3 -> DET NOM3 de NOM2 del NOM1
 
 
|-
 
|-
 
!69
 
!69
 
|adj nom nom nomcomu
 
|adj nom nom nomcomu
  +
|beautiful city train station → estació de tren de la ciutat maca *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
|REGLA: ADJ NOM1 NOM2 NOM3 -> NOM3 de NOM2 de NOM1 ADJ (professional video game design -> disseny de joc de vídeo professional (?)
 
 
|-
 
|-
 
!70
 
!70
 
|det adj nom nom nomcomu
 
|det adj nom nom nomcomu
  +
|the beautiful city train station → l'estació de tren de la ciutat maca *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
|REGLA: DET ADJ NOM1 NOM2 NOM3 -> DET NOM3 de NOM2 de NOM1 ADJ
 
 
|-
 
|-
 
!71
 
!71
 
|nom nom nom nomcomu
 
|nom nom nom nomcomu
  +
|video game design industry → indústria de disseny de joc de vídeo *Revise restrictions (none applied), the fourth noun may not be a np*
|REGLA: NOM1 NOM2 NOM3 NOM4-> NOM4 de NOM3 de NOM2 de NOM1 (video game design industry -> indústria de disseny de joc de vídeo (?)
 
 
|-
 
|-
 
!72
 
!72
 
|det nom nom nom nomcomu
 
|det nom nom nom nomcomu
  +
|the video game design industry → la indústria de disseny de joc de vídeo *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the fourth noun may not be a np*
|REGLA: DET NOM1 NOM2 NOM3 NOM4-> DET NOM4 de NOM3 de NOM2 de NOM1 (the video game design industry -> la indústria de disseny de joc de vídeo (?)
 
 
|-
 
|-
 
!73
 
!73
Line 451: Line 436:
 
!74
 
!74
 
|nom cnjcoo nom nomcomu
 
|nom cnjcoo nom nomcomu
  +
|safety and security issues → seguretat i problemes de seguretat *Fourth noun may not be a np* '''Revise rule, big source of errors'''
|REGLA: NOM1 and NOM2 NOM3 (BCN safety and security issues)
 
 
|-
 
|-
 
!75
 
!75
 
|adj nom cnjcoo nom
 
|adj nom cnjcoo nom
  +
|native plants and animals → animals i plantes salvatges
|REGLA: ADJ NOM1 and NOM2 -> NOM1 i NOM2 ADJ ('native plants and animals')
 
 
|-
 
|-
 
!76
 
!76
 
|num yearmonth old
 
|num yearmonth old
|REGLA: NUM NOM1 OLD -> NUM NOM1 (300 years old - 300 anys)
+
|300 years old 300 anys
 
|-
 
|-
 
!77
 
!77
 
|num guio yearmonth guio old nom
 
|num guio yearmonth guio old nom
|REGLA: NUM-NOM1-OLD NOM3 -> NOM3 de NUM NOM1(pl) (48-year-old man - home de 48 anys)
+
|48-year-old man home de 48 anys
 
|-
 
|-
 
!78
 
!78
 
|num yearmonth old nom
 
|num yearmonth old nom
|REGLA: NUM NOM1 OLD NOM3 -> NOM3 de NUM NOM1(pl) (48 year old man - home de 48 anys)
+
|48 year old man home de 48 anys
 
|-
 
|-
 
!79
 
!79
 
|det num guio yearmonth guio old nom
 
|det num guio yearmonth guio old nom
|REGLA: DET NUM-NOM1-OLD NOM3 -> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) (the 48-year-old man - l'home de 48 anys)
+
|the 48-year-old man l’home de 48 anys
 
|-
 
|-
 
!80
 
!80
 
|det num yearmonth old nom
 
|det num yearmonth old nom
|REGLA: DET NUM NOM1 OLD NOM3 -> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) (the 48 year old man - l'home de 48 anys)
+
|the 48 year old man l’home de 48 anys
 
|-
 
|-
 
!81
 
!81
 
|num guio yearmonth guio old
 
|num guio yearmonth guio old
|REGLA: NUM-NOM1-OLD NOM3 -> NOM3 de NUM NOM1(pl) (9-year-old - (nen) de 9 anys)
+
|20-year-old nen/persona de 20 anys
 
|-
 
|-
 
!82
 
!82
 
|num guio yearmonth guio old descon
 
|num guio yearmonth guio old descon
  +
|20-year-old ? → de 20 anys ?
|REGLA: NUM-NOM1-OLD NOM3 unknown -> NOM3 de NUM NOM1(pl) unknown (9-year-old xxxxxx - de 9 anys xxxxxx) - quan va abans d'una desconeguda no s'afegeix el nom (nen/persona)
 
 
|-
 
|-
 
!83
 
!83
 
|det num guio yearmonth guio old
 
|det num guio yearmonth guio old
|REGLA: DET NUM-NOM1-OLD NOM3 -> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) (the 9-year-old - el nen de 9 anys)
+
|the 20-year-old el nen/persona de 20 anys
 
|-
 
|-
 
!84
 
!84
 
|det num guio yearmonth guio old descon
 
|det num guio yearmonth guio old descon
|REGLA: DET NUM-NOM1-OLD NOM3 unknown-> DET NOM3 de NUM NOM1(pl) unknown (the 9-year-old xxxxxx - de 9 anys xxxxx)
+
|the 20-year-old ? de 20 anys ?
 
|-
 
|-
 
!85
 
!85
 
|det nom ago
 
|det nom ago
|REGLA: DET NOM ago (a week ago)
+
|a week ago fa una setmana
 
|-
 
|-
 
!86
 
!86
 
|num nom ago
 
|num nom ago
|REGLA: NUM NOM ago (two weeks ago)
+
|two weeks ago fa dues setmanes
 
|-
 
|-
 
!87
 
!87
 
|nom ago
 
|nom ago
|REGLA: NOM ago (years ago)
+
|years ago fa anys
 
|-
 
|-
 
!88
 
!88
 
|det periode hence
 
|det periode hence
  +
|several years hence → d’aquí a diversos anys
|REGLA: DET NOM hence (several years hence)
 
 
|-
 
|-
 
!89
 
!89
 
|num periode hence
 
|num periode hence
|REGLA: NUM NOM hence (two weeks hence)
+
|two years hence d’aquí a dos anys
 
|-
 
|-
 
!90
 
!90
Line 646: Line 631:
 
|-
 
|-
 
!123
 
!123
  +
|verbimp
  +
|Sing -> canta (needs to support verbs with pronouns)
 
|-
  +
!124
  +
|verbdoimp not inf
  +
|Do not sing -> no canteu (needs to support verbs with pronouns)
 
|-
  +
!125
 
|copulatiu
 
|copulatiu
 
|REGLA: VERB copulatiu
 
|REGLA: VERB copulatiu
 
|-
 
|-
!124
+
!126
 
|copulatiu pp
 
|copulatiu pp
 
|REGLA: VERB copulatiu PP (el verb 'ser' del passat agafa aquí la forma perifràstica) Nota: en en-es el verb 'to be' + participi es tradueix per 'estar'. De moment en català no, si de cas es pot copiar de la regla castellana
 
|REGLA: VERB copulatiu PP (el verb 'ser' del passat agafa aquí la forma perifràstica) Nota: en en-es el verb 'to be' + participi es tradueix per 'estar'. De moment en català no, si de cas es pot copiar de la regla castellana
 
|-
 
|-
!125
+
!127
 
|be adv_not
 
|be adv_not
 
|REGLA: VERB copulatiu ADV
 
|REGLA: VERB copulatiu ADV
 
|-
 
|-
!126
+
!128
 
|be_sorry adv_not
 
|be_sorry adv_not
 
|REGLA: be sorry ADV
 
|REGLA: be sorry ADV
 
|-
 
|-
!127
+
!129
 
|verbcj
 
|verbcj
 
|REGLA: VERB
 
|REGLA: VERB
 
|-
 
|-
!128
+
!130
 
|verbcj probj
 
|verbcj probj
 
|REGLA: VERB+clític: finds it-> el troba
 
|REGLA: VERB+clític: finds it-> el troba
 
|-
 
|-
!129
+
!131
 
|mod
 
|mod
 
|REGLA: VERB MODAL (have to, want to). Per quan apareix sol o amb un verb desconegut
 
|REGLA: VERB MODAL (have to, want to). Per quan apareix sol o amb un verb desconegut
 
|-
 
|-
!130
+
!132
 
|inf
 
|inf
 
|REGLA: INF (per a col·locar la cua en les multiparaules)
 
|REGLA: INF (per a col·locar la cua en les multiparaules)
 
|-
 
|-
!131
+
!133
 
|inf probj
 
|inf probj
 
|REGLA: INF+clític
 
|REGLA: INF+clític
 
|-
 
|-
!132
+
!134
 
|to inf
 
|to inf
 
|REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
 
|REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
 
|-
 
|-
!133
+
!135
 
|to inf probj
 
|to inf probj
 
|REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
 
|REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
 
|-
 
|-
!134
+
!136
 
|pprs
 
|pprs
 
|REGLA: PPRS (per a col·locar la cua en les multiparaules. per ara 'pprs' no es fa servir per res, he copiat la regla del gerundi per treure com a chunk gerundi; si de cas, més endavant s'ha d'estudiar la utilitat del pprs.)
 
|REGLA: PPRS (per a col·locar la cua en les multiparaules. per ara 'pprs' no es fa servir per res, he copiat la regla del gerundi per treure com a chunk gerundi; si de cas, més endavant s'ha d'estudiar la utilitat del pprs.)
 
|-
 
|-
!135
+
!137
 
|pprs probj
 
|pprs probj
 
|REGLA: PPRS+clític (ídem regla anterior PPRS)
 
|REGLA: PPRS+clític (ídem regla anterior PPRS)
 
|-
 
|-
!136
+
!138
 
|ger
 
|ger
 
|REGLA: GER (per a col·locar la cua en les multiparaules i el pronom dels verbs pronominals)
 
|REGLA: GER (per a col·locar la cua en les multiparaules i el pronom dels verbs pronominals)
 
|-
 
|-
!137
+
!139
 
|ger probj
 
|ger probj
 
|REGLA: GER+clític
 
|REGLA: GER+clític
 
|-
 
|-
!138
+
!140
 
|prep_cnjadv ger
 
|prep_cnjadv ger
 
|REGLA: PREP GER
 
|REGLA: PREP GER
 
|-
 
|-
!139
+
!141
 
|prep_cnjadv ger probj
 
|prep_cnjadv ger probj
 
|REGLA: PREP GER+clític
 
|REGLA: PREP GER+clític
 
|-
 
|-
!140
+
!142
 
|prep_cnjadv haveger pp
 
|prep_cnjadv haveger pp
 
|PREP HAVERger PARTICIPI (without having finished - sense haver(inf) acabat)
 
|PREP HAVERger PARTICIPI (without having finished - sense haver(inf) acabat)
 
|-
 
|-
!141
+
!143
 
|prep_cnjadv haveger pp probj
 
|prep_cnjadv haveger pp probj
 
|PREP HAVERger PARTICIPI clític (without having finished it - sense haver-lo acabat)
 
|PREP HAVERger PARTICIPI clític (without having finished it - sense haver-lo acabat)
 
|-
 
|-
!142
+
!144
 
|non guio ger nom
 
|non guio ger nom
 
|REGLA: non-GER NOM, non-eating area > àrea de no menjar
 
|REGLA: non-GER NOM, non-eating area > àrea de no menjar
 
|-
 
|-
!143
+
!145
 
|non ger nom
 
|non ger nom
 
|REGLA: non GER NOM, non eating area > àrea de no menjar
 
|REGLA: non GER NOM, non eating area > àrea de no menjar
 
|-
 
|-
!144
+
!146
 
|det ger nom
 
|det ger nom
 
|REGLA: det GER NOM, no eating area > cap àrea de menjar / an eating area - una àrea de menjar
 
|REGLA: det GER NOM, no eating area > cap àrea de menjar / an eating area - una àrea de menjar
 
|-
 
|-
!145
+
!147
 
|withno ger nom
 
|withno ger nom
 
|REGLA: with no GER NOM, with no eating disorders > sense desordres de menjar
 
|REGLA: with no GER NOM, with no eating disorders > sense desordres de menjar
 
|-
 
|-
!146
+
!148
 
|no ger
 
|no ger
 
|REGLA: no GER: no eating > no menjar
 
|REGLA: no GER: no eating > no menjar
 
|-
 
|-
!147
+
!149
 
|adv guio ger
 
|adv guio ger
 
|REGLA: ADV-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament
 
|REGLA: ADV-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament
 
|-
 
|-
!148
+
!150
 
|adj guio ger
 
|adj guio ger
 
|REGLA: ADJ-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
 
|REGLA: ADJ-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
 
|-
 
|-
!149
+
!151
 
|nomcomu guio ger
 
|nomcomu guio ger
 
|REGLA: NOM-GER: Holocaust-denying (bishop) > (bisbe) que nega holocaust
 
|REGLA: NOM-GER: Holocaust-denying (bishop) > (bisbe) que nega holocaust
 
|-
 
|-
!150
+
!152
 
|det adv guio ger
 
|det adv guio ger
 
|REGLA: DET ADV-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament
 
|REGLA: DET ADV-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament
 
|-
 
|-
!151
+
!153
 
|det adj guio ger
 
|det adj guio ger
 
|REGLA: DET ADJ-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
 
|REGLA: DET ADJ-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
 
|-
 
|-
!152
+
!154
 
|det nomcomu guio ger
 
|det nomcomu guio ger
 
|REGLA: DET NOM-GER: the Holocaust-denying (bishop) > el (bisbe) que nega holocaust
 
|REGLA: DET NOM-GER: the Holocaust-denying (bishop) > el (bisbe) que nega holocaust
 
|-
 
|-
!153
+
!155
 
|vbsubs
 
|vbsubs
 
|REGLA: VERB SUBS (living -> viure)
 
|REGLA: VERB SUBS (living -> viure)
 
|-
 
|-
!154
+
!156
 
|vbsubs probj
 
|vbsubs probj
 
|REGLA: VERB SUBS+clític (living it -> viure'l) ATENCIÓ: no he pogut comprovar si funciona -carmentano
 
|REGLA: VERB SUBS+clític (living it -> viure'l) ATENCIÓ: no he pogut comprovar si funciona -carmentano
 
|-
 
|-
!155
+
!157
 
|pp
 
|pp
 
|REGLA: VERB PART. Seran GD i ND excepte 'ser' i 'estar'. Caldria afegir el pp en les regles d'adjectiu?)
 
|REGLA: VERB PART. Seran GD i ND excepte 'ser' i 'estar'. Caldria afegir el pp en les regles d'adjectiu?)
 
|-
 
|-
!156
+
!158
 
|auxtemps infpres
 
|auxtemps infpres
 
|REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come)
 
|REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come)
 
|-
 
|-
!157
+
!159
 
|auxtemps infpres probj
 
|auxtemps infpres probj
 
|REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come) + clític: will sing it -> el cantarà
 
|REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come) + clític: will sing it -> el cantarà
 
|-
 
|-
!158
+
!160
 
|auxmod infpres
 
|auxmod infpres
 
|REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come)
 
|REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come)
 
|-
 
|-
!159
+
!161
 
|auxmod infpres probj
 
|auxmod infpres probj
 
|REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come) + clític (she should sing it -> l'hauria de cantar)
 
|REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come) + clític (she should sing it -> l'hauria de cantar)
 
|-
 
|-
!160
+
!162
 
|do infpres
 
|do infpres
 
|REGLA: DO (aux) VERB (do come, did come -> vénen, van venir)
 
|REGLA: DO (aux) VERB (do come, did come -> vénen, van venir)
 
|-
 
|-
!161
+
!163
 
|do infpres probj
 
|do infpres probj
 
|REGLA: DO (aux) VERB + clític (do come, did come -> vénen, van venir)
 
|REGLA: DO (aux) VERB + clític (do come, did come -> vénen, van venir)
 
|-
 
|-
!162
+
!164
 
|mod infpres
 
|mod infpres
 
|REGLA: MODAL conjugable + VERB (had to come - va/van haver de venir)
 
|REGLA: MODAL conjugable + VERB (had to come - va/van haver de venir)
 
|-
 
|-
!163
+
!165
 
|mod infpres probj
 
|mod infpres probj
 
|REGLA: MODAL conjugable + VERB + clític (had to sing it -> el van haver de cantar)
 
|REGLA: MODAL conjugable + VERB + clític (had to sing it -> el van haver de cantar)
 
|-
 
|-
!164
+
!166
 
|auxnocan modinf infpres
 
|auxnocan modinf infpres
 
|REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to come - hauré de venir)
 
|REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to come - hauré de venir)
 
|-
 
|-
!165
+
!167
 
|auxnocan modinf infpres probj
 
|auxnocan modinf infpres probj
 
|REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB + clític (I will have to sing it - l'hauré de cantar)
 
|REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB + clític (I will have to sing it - l'hauré de cantar)
 
|-
 
|-
!166
+
!168
 
|auxnocan modinf
 
|auxnocan modinf
 
|REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to - hauré de)
 
|REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to - hauré de)
 
|-
 
|-
!167
+
!169
 
|have_aux pp
 
|have_aux pp
 
|HAVER PARTICIPI (have finished - han acabat)
 
|HAVER PARTICIPI (have finished - han acabat)
 
|-
 
|-
!168
+
!170
 
|have_aux_inf pp probj
 
|have_aux_inf pp probj
 
|HAVER PARTICIPI clític (have finished it - l'han acabat)
 
|HAVER PARTICIPI clític (have finished it - l'han acabat)
 
|-
 
|-
!169
+
!171
 
|have_aux controlverbpp to inf
 
|have_aux controlverbpp to inf
 
|HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (BCN)
 
|HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (BCN)
 
|-
 
|-
!170
+
!172
 
|controlverb to inf
 
|controlverb to inf
 
|REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|-
 
|-
!171
+
!173
 
|controlverb to inf probj
 
|controlverb to inf probj
 
|REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer
 
|REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer
 
|-
 
|-
!172
+
!174
 
|auxmod controlverb to inf
 
|auxmod controlverb to inf
 
|REGLA: AUX + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|REGLA: AUX + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|-
 
|-
!173
+
!175
 
|auxmod adv controlverb to inf
 
|auxmod adv controlverb to inf
 
|REGLA: AUX + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|REGLA: AUX + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|-
 
|-
!174
+
!176
 
|auxtemps controlverb to inf
 
|auxtemps controlverb to inf
 
|REGLA: AUX (temps) + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|REGLA: AUX (temps) + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|-
 
|-
!175
+
!177
 
|auxtemps adv controlverb to inf
 
|auxtemps adv controlverb to inf
 
|REGLA: AUX (temps) + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|REGLA: AUX (temps) + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
 
|-
 
|-
!176
+
!178
 
|be ger
 
|be ger
 
|REGLA: BE GER (am saying -> estic dient)
 
|REGLA: BE GER (am saying -> estic dient)
 
|-
 
|-
!177
+
!179
 
|be ger probj
 
|be ger probj
 
|REGLA: BE GER clític (am saying it-> ho estic dient)
 
|REGLA: BE GER clític (am saying it-> ho estic dient)
 
|-
 
|-
!178
+
!180
 
|be adv ger
 
|be adv ger
 
|REGLA: BE ADV GER (is always/not working -> sempre/no està treballant
 
|REGLA: BE ADV GER (is always/not working -> sempre/no està treballant
 
|-
 
|-
!179
+
!181
 
|be adv ger probj
 
|be adv ger probj
 
|REGLA: BE ADV GER clític (is always singing it-> sempre l'està cantant
 
|REGLA: BE ADV GER clític (is always singing it-> sempre l'està cantant
 
|-
 
|-
!180
+
!182
 
|be controlverbger to inf
 
|be controlverbger to inf
 
|REGLA: BE CONTROLger TO INF (BCN am planning to go -> estic planejant anar)
 
|REGLA: BE CONTROLger TO INF (BCN am planning to go -> estic planejant anar)
 
|-
 
|-
!181
+
!183
 
|be_past_pres going to infpres
 
|be_past_pres going to infpres
 
|REGLA: BE going to INF (am going to read -> llegiré; was going to read -> anava a llegir ) mireia
 
|REGLA: BE going to INF (am going to read -> llegiré; was going to read -> anava a llegir ) mireia
 
|-
 
|-
!182
+
!184
 
|be_past_pres going to infpres probj
 
|be_past_pres going to infpres probj
 
|REGLA: BE going to INF clitic (am going to read it -> el llegiré; was going to read -> l'anava a llegir )
 
|REGLA: BE going to INF clitic (am going to read it -> el llegiré; was going to read -> l'anava a llegir )
 
|-
 
|-
!183
+
!185
 
|be_past_pres adv going to infpres
 
|be_past_pres adv going to infpres
 
|REGLA: BE ADV going to INF (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir ) mireia
 
|REGLA: BE ADV going to INF (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir ) mireia
 
|-
 
|-
!184
+
!186
 
|be_past_pres adv going to infpres probj
 
|be_past_pres adv going to infpres probj
 
|REGLA: BE ADV going to INF clitic (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir )
 
|REGLA: BE ADV going to INF clitic (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir )
 
|-
 
|-
!185
+
!187
 
|verbcjnoser ger
 
|verbcjnoser ger
 
|REGLA: VERB + ING (BCN 'avoid doing -> evitar fer'
 
|REGLA: VERB + ING (BCN 'avoid doing -> evitar fer'
 
|-
 
|-
!186
+
!188
 
|auxmod infpres ger
 
|auxmod infpres ger
 
|REGLA: AUX + VERB + ING (BCN 'can avoid doing -> pot evitar fer'
 
|REGLA: AUX + VERB + ING (BCN 'can avoid doing -> pot evitar fer'
 
|-
 
|-
!187
+
!189
 
|auxtemps infpres ger
 
|auxtemps infpres ger
 
|REGLA: AUX (temps) + VERB + ING (BCN 'will avoid doing this -> evitar fer'
 
|REGLA: AUX (temps) + VERB + ING (BCN 'will avoid doing this -> evitar fer'
 
|-
 
|-
!188
+
!190
 
|auxtemps adv infpres
 
|auxtemps adv infpres
 
|REGLA: AUX ADV VERB (will always think -> sempre pensaré. will not think -> no pensaré.)
 
|REGLA: AUX ADV VERB (will always think -> sempre pensaré. will not think -> no pensaré.)
 
|-
 
|-
!189
+
!191
 
|auxtemps adv infpres probj
 
|auxtemps adv infpres probj
 
|REGLA: AUX ADV VERB clític (will always sing it-> sempre el cantaré. will not sing it-> no el cantaré.)
 
|REGLA: AUX ADV VERB clític (will always sing it-> sempre el cantaré. will not sing it-> no el cantaré.)
 
|-
 
|-
!190
+
!192
 
|auxmod adv infpres
 
|auxmod adv infpres
 
|REGLA: AUX ADV VERB (can always think -> sempre puc pensar)
 
|REGLA: AUX ADV VERB (can always think -> sempre puc pensar)
 
|-
 
|-
!191
+
!193
 
|auxmod adv infpres probj
 
|auxmod adv infpres probj
 
|REGLA: AUX ADV VERB clític (can always think it -> sempre el puc pensar)
 
|REGLA: AUX ADV VERB clític (can always think it -> sempre el puc pensar)
 
|-
 
|-
!192
+
!194
 
|do adv infpres
 
|do adv infpres
 
|REGLA: AUX ADV VERB (I do not think -> no penso. I do always think -> sempre penso)
 
|REGLA: AUX ADV VERB (I do not think -> no penso. I do always think -> sempre penso)
 
|-
 
|-
!193
+
!195
 
|do adv infpres probj
 
|do adv infpres probj
 
|REGLA: AUX ADV VERB clític (I do not sing it -> no el canto. I do always sing it-> sempre el canto)
 
|REGLA: AUX ADV VERB clític (I do not sing it -> no el canto. I do always sing it-> sempre el canto)
 
|-
 
|-
!194
+
!196
 
|auxnocan adv modinf infpres
 
|auxnocan adv modinf infpres
 
|AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB (He will sometimes have to explain - Alguna vegada haurà d'explicar. He will not have to explain -> No haurà d'explicar. He does not have to explain - No ha d'explicar)
 
|AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB (He will sometimes have to explain - Alguna vegada haurà d'explicar. He will not have to explain -> No haurà d'explicar. He does not have to explain - No ha d'explicar)
 
|-
 
|-
!195
+
!197
 
|auxnocan adv modinf infpres probj
 
|auxnocan adv modinf infpres probj
 
|AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB + clític (He will sometimes have to explain it- Alguna vegada l'haurà d'explicar. He will not have to explain it-> No l'haurà d'explicar. He does not have to explain it- No l'ha d'explicar)
 
|AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB + clític (He will sometimes have to explain it- Alguna vegada l'haurà d'explicar. He will not have to explain it-> No l'haurà d'explicar. He does not have to explain it- No l'ha d'explicar)
 
|-
 
|-
!196
+
!198
 
|have_aux adv pp
 
|have_aux adv pp
 
|HAVER ADV PARTICIPI (have always/not asked - Sempre/No han preguntat)
 
|HAVER ADV PARTICIPI (have always/not asked - Sempre/No han preguntat)
 
|-
 
|-
!197
+
!199
 
|have_aux_inf adv pp probj
 
|have_aux_inf adv pp probj
 
|PRONOM HAVER PARTICIPI clític (have always/not asked it- Sempre/No l'han preguntat)
 
|PRONOM HAVER PARTICIPI clític (have always/not asked it- Sempre/No l'han preguntat)
 
|-
 
|-
!198
+
!200
 
|auxtemps have_aux_inf pp
 
|auxtemps have_aux_inf pp
 
|AUXtemps HAVER PARTICIPI (would have finished - hauria acabat)
 
|AUXtemps HAVER PARTICIPI (would have finished - hauria acabat)
 
|-
 
|-
!199
+
!201
 
|auxmod have_aux_inf pp
 
|auxmod have_aux_inf pp
 
|AUXmod HAVER PARTICIPI (might have finished - podria haver acabat)
 
|AUXmod HAVER PARTICIPI (might have finished - podria haver acabat)
 
|-
 
|-
!200
+
!202
 
|auxtemps have_aux_inf pp probj
 
|auxtemps have_aux_inf pp probj
 
|AUXtemps HAVER PARTICIPI clític (would have finished it - l'hauria acabat)
 
|AUXtemps HAVER PARTICIPI clític (would have finished it - l'hauria acabat)
 
|-
 
|-
!201
+
!203
 
|auxmod have_aux_inf pp probj
 
|auxmod have_aux_inf pp probj
 
|AUXmod HAVER PARTICIPI clític (might have finished it - el podria haver acabat)
 
|AUXmod HAVER PARTICIPI clític (might have finished it - el podria haver acabat)
 
|-
 
|-
!202
+
!204
 
|auxtemps have_aux_inf controlverbpp to inf
 
|auxtemps have_aux_inf controlverbpp to inf
 
|AUXtemps HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (would have decided to come)
 
|AUXtemps HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (would have decided to come)
 
|-
 
|-
!203
+
!205
 
|auxmod have_aux_inf controlverbpp to inf
 
|auxmod have_aux_inf controlverbpp to inf
 
|AUXmod HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (should have decided to come)
 
|AUXmod HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (should have decided to come)
 
|-
 
|-
!204
+
!206
 
|auxtemps adv have_aux_inf pp
 
|auxtemps adv have_aux_inf pp
 
|AUXtemps ADV HAVER PARTICIPI (would always/not have asked - Sempre/No hauria preguntat)
 
|AUXtemps ADV HAVER PARTICIPI (would always/not have asked - Sempre/No hauria preguntat)
 
|-
 
|-
!205
+
!207
 
|auxmod adv have_aux_inf pp
 
|auxmod adv have_aux_inf pp
 
|AUXmod ADV HAVER PARTICIPI (should always/not have asked - Sempre/No hauria d'haver preguntat)
 
|AUXmod ADV HAVER PARTICIPI (should always/not have asked - Sempre/No hauria d'haver preguntat)
 
|-
 
|-
!206
+
!208
 
|auxtemps adv have_aux_inf pp probj
 
|auxtemps adv have_aux_inf pp probj
 
|AUXtemps PRONOM HAVER PARTICIPI clític (would always/not have asked it- Sempre/No ho hauria preguntat)
 
|AUXtemps PRONOM HAVER PARTICIPI clític (would always/not have asked it- Sempre/No ho hauria preguntat)
 
|-
 
|-
!207
+
!209
 
|auxmod adv have_aux_inf pp probj
 
|auxmod adv have_aux_inf pp probj
 
|AUXmod PRONOM HAVER PARTICIPI clític (should always/not have asked it- Sempre/No ho hauria d'haver preguntat)
 
|AUXmod PRONOM HAVER PARTICIPI clític (should always/not have asked it- Sempre/No ho hauria d'haver preguntat)
 
|-
 
|-
!208
+
!210
 
|relnom
 
|relnom
 
|REL (funció de nom)
 
|REL (funció de nom)
 
|-
 
|-
!209
+
!211
 
|reladj
 
|reladj
 
|REL (funció adjectiva: visitors who search peace)
 
|REL (funció adjectiva: visitors who search peace)
 
|-
 
|-
!210
+
!212
 
|relaa
 
|relaa
 
|REL whose (quan va sol o amb desconegudes, ho traduïm com 'de qui'. 'The hotel, whose slkjdkj is John - L'hotel, de qui slkjdkj és John.)
 
|REL whose (quan va sol o amb desconegudes, ho traduïm com 'de qui'. 'The hotel, whose slkjdkj is John - L'hotel, de qui slkjdkj és John.)
 
|-
 
|-
!211
+
!213
 
|tn_itg_pos
 
|tn_itg_pos
 
|PRONOM tònic/interrogatiu/possessiu (queda com a GD o ND si és el cas)
 
|PRONOM tònic/interrogatiu/possessiu (queda com a GD o ND si és el cas)
 
|-
 
|-
!212
+
!214
 
|prep
 
|prep
 
|PREP
 
|PREP
 
|-
 
|-
!213
+
!215
 
|genitiu
 
|genitiu
 
|genitiu
 
|genitiu
 
|-
 
|-
!214
+
!216
 
|there
 
|there
 
|THERE
 
|THERE
 
|-
 
|-
!215
+
!217
 
|adv
 
|adv
 
|ADV
 
|ADV
 
|-
 
|-
!216
+
!218
 
|advitg
 
|advitg
 
|ADV ITG
 
|ADV ITG
 
|-
 
|-
!217
+
!219
 
|preadv
 
|preadv
 
|PREADV
 
|PREADV
 
|-
 
|-
!218
+
!220
 
|interj
 
|interj
 
|IJ
 
|IJ
 
|-
 
|-
!219
+
!221
 
|cnj
 
|cnj
 
|CNJ
 
|CNJ
 
|-
 
|-
!220
+
!222
 
|sent
 
|sent
 
|Resets variables.
 
|Resets variables.
 
|-
 
|-
!221
+
!223
 
|coma
 
|coma
 
|Resets variables.
 
|Resets variables.

Latest revision as of 10:56, 18 September 2017

This page provides general documentation on the transfer rules used in the English-Catalan pair. The tables are generated from the data and comments found within the rule files using an automated script (transfer_documentation.sh, available here).

English → Catalan[edit]

Chunk (T1X)[edit]

# Macro name Arguments Description
1 elimina_GDND 1 Changes 'GD' to 'm' and 'ND' to 'sg'.
2 posa_GDND 1 Adds 'GD' and 'ND' tags (used for adjectives and determiners).
3 genere_nombre 1 Passes the gender and number to the 'genere' and 'nombre' variables.
4 f_concord2 2 Matches the gender and the number of two lemmas.
5 f_concord3 3 Matches the gender and the number of three lemmas.
6 f_concord4 4 Matches the gender and the number of four lemmas.
7 f_concord5 5 Matches the gender and the number of five lemmas.
8 f_bcond 2 Passes the format of a blank if it is detected.
9 million 1 Changes 'milió' to 'milió de' and 'bilió' to 'bilió de'
10 flexio_numerals 2 Undocumented macro!
11 det_no 2 Changes the number of a noun to singular if it is preceded by 'no' (no cars → cap cotxe).
12 determiner 1 Sets the 'tipus_det' variable to 'DET', 'UNDET' or UNDEF' in determiners.
13 comparatiu_adj1 1 Adds 'més' before an adjective in comparative or superlative form.
14 comparatiu_adj2 1 Adds 'més' before an adjective in comparative or superlative form (for rules with two adjectives).
15 firstWord 1 Changes the first letter of a lemma to uppercase.
16 tipus_verbs 1 Adds a special tag to some verbs ('pron', 'like', 'sorry' or 'reporting').
17 tipus_verbs_imp 1 Adds a special tag to some verbs when they are in a non-personal form ('pron', 'like' or 'reporting').
18 pron 1 Undocumented macro!
19 pronenc 1 Undocumented macro!
20 conj_verb1 1 Conjugates a verb.
21 conj_verb_compost 2 Conjugates a verb with an auxiliar before it.
22 conj_be_ger 2 Conjugates a verb made of 'to be' + gerund.
23 conj_going_to_inf 3 Conjugates a verb made of 'going to' + infinitive.
24 passa_inf_a_pres 1 Changes the tense of a verb from infinitive to present.
25 passa_pp_a_ifip 1 Changes the tense of a verb from past participle to past.
# Rule pattern Description
1 months num coma num July 23, 2010 → 23 de juliol de 2010
2 on num months On 8 July → el 8 de juliol
3 on num months num On 8 July 2010 → el 8 de juliol de 2010
4 all nomplural all students → tots els estudiants
5 all adj nomplural all legal states → tots els estats legals
6 det nom the house → la casa
7 num nom two houses → dues cases
8 det det nom REGLA: DET DET NOM
9 det num nom REGLA: DET NUM NOM
10 num num nom REGLA: NUM NUM NOM
11 det det num nom REGLA: DET DET NUM NOM
12 det num num nom REGLA: DET NUM NUM NOM
13 such_a adj nom such a beautiful girl → una noia tan bonica
14 adj nom red house → casa vermella
15 det adj nom the red house → la casa vermella
16 num adj nom two red houses → dues cases vermelles
17 det det adj nom your many beautiful cats → els teus diversos gats bonics
18 det num adj nom your three beautiful cats → els teus tres gats bonics
19 adj num adj nom REGLA: ADJ NUM ADJ NOM (top 100 listed companies)
20 det adv_preadv adj nom the badly damaged house → la casa avariada malament
21 num adv_preadv adj nom two badly damaged houses → dues cases avariades malament
22 preadv adj nom REGLA: PREADV ADJ NOM
23 det detquant adv_preadv adj nom REGLA: DET DET ADV (incl preadv) ADJ NOM (BCN)
24 det num adv_preadv adj nom REGLA: DET NUM ADV (incl preadv) ADJ NOM (BCN)
25 adv_preadv pp nom locally produced materials → materials produïts localment
26 det adj adj nom the big blue house → la casa blava gran
27 det det adj adj nom your many beautiful red cats → els teus diversos gats vermells bonics
28 det adv_preadv adj adj nom a currently valid legislative delegation → una delegació legislativa actualment vàlida
29 num adv_preadv adj adj nom two currently valid legislative delegations → dues delegacions legislatives actualment vàlides
30 num adj adj nom two big red houses → dues cases vermelles grans
31 det num adj adj nom your three beautiful red cats → els teus tres gats vermells bonics
32 adj adj nom big red house → casa vermella gran
33 det num adv_preadv adj adj nom REGLA: DET NUM PREADV ADJ ADJ NOM (BCN)
34 det detquant adv_preadv adj adj nom REGLA: DET DETquant PREADV ADJ ADJ NOM (BCN)
35 adj cnjcoo adj nom big and beautiful house → casa gran i bonica
36 adj cnjcoo adv_preadv adj nom REGLA: ADJ AND ADV ADJ NOM
37 det adj cnjcoo adj nom REGLA: DET ADJ AND ADJ NOM (BCN)
38 det adj cnjcoo adv_preadv adj nom REGLA: DET ADJ AND ADV ADJ NOM (BCN)
39 det adv_preadv adj cnjcoo adj nom REGLA: DET ADV ADJ AND ADJ NOM (BCN: the most popular and largest city)
40 det adj coma adj nom REGLA: DET ADJ, ADJ NOM (Those wild, wonderful places)
41 adj coma adj nom REGLA: ADJ, ADJ NOM (wild, wonderful places)
42 apos adj apos nom REGLA: APOS ADJ APOS NOM
43 adj apos nom apos REGLA: ADJ APOS NOM APOS
44 det adj apos nom apos REGLA: DET ADJ APOS 'NOM' APOS
45 det apos adj apos nom REGLA: DET APOS 'ADJ' APOS NOM
46 nom nom train station → estació de tren *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
47 det nom nom the train station → l'estació de tren *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
48 num nom nom two train stations → dues estacions de tren *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
49 num guio nom nom three-month extension → extensió de tres mesos
50 det num guio nom nom a three-month extension → una extensió de tres mesos
51 adj guio nom nom open-source software → programari de font oberta
52 det adj guio nom nom the open-source software → el programari de font oberta
53 num adj guio nom nom two open-source softwares → dos programaris de font oberta
54 adj guio nom nom nom open-source software systems → sistemes de programari de font oberta
55 det adj guio nom nom nom the open-source software systems → els sistemes de programari de font oberta
56 num adj guio nom nom nom two open-source software systems → dos sistemes de programari de font oberta
57 adv guio adj nom non-free software → programari no gratuït
58 num adv guio adj nom two non-free softwares → dos programaris no gratuïts
59 det adv guio adj nom the non-free softwares → els programaris no gratuïts
60 det det nom nom the many train stations → les diverses estacions de tren *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
61 det num nom nom the two train stations → les dues estacions de tren *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
62 adj nom nom beautiful train station → estació de tren bonica *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
63 det adj nom nom the beautiful train station → l'estació de tren bonica *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
64 adj adj nom nom big blue train station → estació de tren blava gran *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
65 det adj adj nom nom the big blue train station → l'estació de tren blava gran *Does not apply to 'np.ant', 'np.cog', 'tractaments' and 'days'*
66 nom nom nomcomu city train station → estació de tren de la ciutat *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
67 nompropi nompropi nompropi Marcus Tullius Cicero → Marcus Tullius Cicero
68 det nom nom nomcomu the city train station → l'estació de tren de la ciutat *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
69 adj nom nom nomcomu beautiful city train station → estació de tren de la ciutat maca *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
70 det adj nom nom nomcomu the beautiful city train station → l'estació de tren de la ciutat maca *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the third noun may not be a np*
71 nom nom nom nomcomu video game design industry → indústria de disseny de joc de vídeo *Revise restrictions (none applied), the fourth noun may not be a np*
72 det nom nom nom nomcomu the video game design industry → la indústria de disseny de joc de vídeo *Does not apply to 'tractaments' and 'days', the fourth noun may not be a np*
73 nom cnjcoo nom cat and dog → gat i gos
74 nom cnjcoo nom nomcomu safety and security issues → seguretat i problemes de seguretat *Fourth noun may not be a np* Revise rule, big source of errors
75 adj nom cnjcoo nom native plants and animals → animals i plantes salvatges
76 num yearmonth old 300 years old → 300 anys
77 num guio yearmonth guio old nom 48-year-old man → home de 48 anys
78 num yearmonth old nom 48 year old man → home de 48 anys
79 det num guio yearmonth guio old nom the 48-year-old man → l’home de 48 anys
80 det num yearmonth old nom the 48 year old man → l’home de 48 anys
81 num guio yearmonth guio old 20-year-old → nen/persona de 20 anys
82 num guio yearmonth guio old descon 20-year-old ? → de 20 anys ?
83 det num guio yearmonth guio old the 20-year-old → el nen/persona de 20 anys
84 det num guio yearmonth guio old descon the 20-year-old ? → de 20 anys ?
85 det nom ago a week ago → fa una setmana
86 num nom ago two weeks ago → fa dues setmanes
87 nom ago years ago → fa anys
88 det periode hence several years hence → d’aquí a diversos anys
89 num periode hence two years hence → d’aquí a dos anys
90 coma which REGLA: COMA WHICH (BCN noun, which noun -> el qual)
91 prep which REGLA: PREP WHICH (to which all belong -> 'al qual(rel.nn)' i no 'a que(rel.an.)')
92 num REGLA: NUMERAL. Si pot ser 'm' o 'f', sortirà com a GD. Caldrà tractar-ho en interchunk o postchunk.
93 det REGLA: DETERMINANT
94 nom REGLA: NOM ( per a col·locar la cua en les multiparaules amb g )
95 prnsubj REGLA: PRONOM
96 prnref REGLA: PRONOM reflexiu
97 det num REGLA: DET NUM (per quan va davant de desconegudes, almenys que concordin entre ells) - The two xxx : el(s) dos xxx
98 prep probj REGLA: PREPOSICIÓ PRONOM_OBJECTE : with him - amb ell
99 det nom to inf REGLA: DET NOM TO INF (BCN: Regla que canvia la preposició TO de l'anglès per DE del català per A noms de control i per PER per als altres ('the need to work' - 'la necessitat de treballr' vs. 'a book to read' - 'un llibre per llegir'. Com que és d'aplicació general es codifica via regla i no al lèxic. Els noms de control (o equi nouns) es llisten sota la marca equinouns. Amb això evitem duplicar entrades. Les excepcions que hi pugui haver s'han de codificar al lèxic).
100 det nom to inf probj REGLA: DET NOM TO INF+clitic (igual que l'anterior, amb inf + pronom obj= inf+clític)
101 nom to inf REGLA: NOM TO INF (BCN: Regla que canvia la preposició TO de l'anglès per DE del català per A noms de control i per PER per als altres ('the need to work' - 'la necessitat de treballr' vs. 'a book to read' - 'un llibre per llegir'. Com que és d'aplicació general es codifica via regla i no al lèxic. Els noms de control (o equi nouns) es llisten sota la marca equinouns. Amb això evitem duplicar entrades. Les exepcions que hi pugui haver s'han de codificar al lèxic).
102 nom to inf probj REGLA: NOM TO INF + PRNobj
103 det adj nom to inf REGLA: DET ADJ NOM TO INF (BCN: Regla que canvia la preposició TO de l'anglès per DE del català per A noms de control i per PER per als altres ('the need to work' - 'la necessitat de treballr' vs. 'a book to read' - 'un llibre per llegir'. Com que és d'aplicació general es codifica via regla i no al lèxic. Els noms de control (o equi nouns) es llisten sota la marca equinouns. Amb això evitem duplicar entrades. Les exepcions que hi pugui haver s'han de codificar al lèxic).
104 det adj nom to inf probj REGLA: DET ADJ NOM TO INF PRNobj (igual que l'anterior però amb inf + clític).
105 relaa nom REGLA: whose NOM
106 relaa det nom REGLA: whose DET NOM
107 relaa num nom REGLA: whose NUM NOM
108 relaa det num nom REGLA: whose DET NUM NOM
109 relaa num num nom REGLA: whose NUM NUM NOM
110 relaa adj nom REGLA: whose ADJ NOM
111 relaa det adj nom REGLA: whose DET ADJ NOM (whose many beautiful cats)
112 relaa num adj nom REGLA: whose NUM ADJ NOM (whose three beautiful cats)
113 adj enough REGLA: ADJECTIU + enough (BCN strong enough :: prou fort)
114 adj2pos REGLA: ADJECTIU (queda com a GD i ND fins al interchunk)
115 preadv adj REGLA: PREADV ADJECTIU ('very difficult'; queda com a GD i ND fins al interchunk)
116 adjsup ever REGLA: ADJECTIU superlatiu EVER ('biggest ever'; queda com a GD i ND fins al interchunk)
117 nploc guio pp REGLA: NPLOC-PP (London-based)
118 det nploc guio pp REGLA: DET NPLOC-PP (a London-based)
119 adj2 to inf REGLA: ADJ TO INF (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
120 adj2 to inf probj REGLA: ADJ TO INF PRNobj (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
121 preadv adj2 to inf REGLA: ADV ADJ TO INF (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
122 preadv adj2 to inf probj REGLA: ADV ADJ TO INF ENC (BCN: canviem la prep TO per DE; els adjectius que no compleixin la regla s'han de codificar al lèxic. Queda com a GD i ND fins al interchunk)
123 verbimp Sing -> canta (needs to support verbs with pronouns)
124 verbdoimp not inf Do not sing -> no canteu (needs to support verbs with pronouns)
125 copulatiu REGLA: VERB copulatiu
126 copulatiu pp REGLA: VERB copulatiu PP (el verb 'ser' del passat agafa aquí la forma perifràstica) Nota: en en-es el verb 'to be' + participi es tradueix per 'estar'. De moment en català no, si de cas es pot copiar de la regla castellana
127 be adv_not REGLA: VERB copulatiu ADV
128 be_sorry adv_not REGLA: be sorry ADV
129 verbcj REGLA: VERB
130 verbcj probj REGLA: VERB+clític: finds it-> el troba
131 mod REGLA: VERB MODAL (have to, want to). Per quan apareix sol o amb un verb desconegut
132 inf REGLA: INF (per a col·locar la cua en les multiparaules)
133 inf probj REGLA: INF+clític
134 to inf REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
135 to inf probj REGLA: TO INF (BCN canvia la prep 'a' per 'per' davant infinitiu')
136 pprs REGLA: PPRS (per a col·locar la cua en les multiparaules. per ara 'pprs' no es fa servir per res, he copiat la regla del gerundi per treure com a chunk gerundi; si de cas, més endavant s'ha d'estudiar la utilitat del pprs.)
137 pprs probj REGLA: PPRS+clític (ídem regla anterior PPRS)
138 ger REGLA: GER (per a col·locar la cua en les multiparaules i el pronom dels verbs pronominals)
139 ger probj REGLA: GER+clític
140 prep_cnjadv ger REGLA: PREP GER
141 prep_cnjadv ger probj REGLA: PREP GER+clític
142 prep_cnjadv haveger pp PREP HAVERger PARTICIPI (without having finished - sense haver(inf) acabat)
143 prep_cnjadv haveger pp probj PREP HAVERger PARTICIPI clític (without having finished it - sense haver-lo acabat)
144 non guio ger nom REGLA: non-GER NOM, non-eating area > àrea de no menjar
145 non ger nom REGLA: non GER NOM, non eating area > àrea de no menjar
146 det ger nom REGLA: det GER NOM, no eating area > cap àrea de menjar / an eating area - una àrea de menjar
147 withno ger nom REGLA: with no GER NOM, with no eating disorders > sense desordres de menjar
148 no ger REGLA: no GER: no eating > no menjar
149 adv guio ger REGLA: ADV-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament
150 adj guio ger REGLA: ADJ-GER: fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
151 nomcomu guio ger REGLA: NOM-GER: Holocaust-denying (bishop) > (bisbe) que nega holocaust
152 det adv guio ger REGLA: DET ADV-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament
153 det adj guio ger REGLA: DET ADJ-GER: the fast-growing > que creix/en ràpidament (tagger tria adj i no adv)
154 det nomcomu guio ger REGLA: DET NOM-GER: the Holocaust-denying (bishop) > el (bisbe) que nega holocaust
155 vbsubs REGLA: VERB SUBS (living -> viure)
156 vbsubs probj REGLA: VERB SUBS+clític (living it -> viure'l) ATENCIÓ: no he pogut comprovar si funciona -carmentano
157 pp REGLA: VERB PART. Seran GD i ND excepte 'ser' i 'estar'. Caldria afegir el pp en les regles d'adjectiu?)
158 auxtemps infpres REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come)
159 auxtemps infpres probj REGLA: AUX (de temps) VERB (will come, would come) + clític: will sing it -> el cantarà
160 auxmod infpres REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come)
161 auxmod infpres probj REGLA: AUX (de mode) VERB (can come, should come) + clític (she should sing it -> l'hauria de cantar)
162 do infpres REGLA: DO (aux) VERB (do come, did come -> vénen, van venir)
163 do infpres probj REGLA: DO (aux) VERB + clític (do come, did come -> vénen, van venir)
164 mod infpres REGLA: MODAL conjugable + VERB (had to come - va/van haver de venir)
165 mod infpres probj REGLA: MODAL conjugable + VERB + clític (had to sing it -> el van haver de cantar)
166 auxnocan modinf infpres REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to come - hauré de venir)
167 auxnocan modinf infpres probj REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB + clític (I will have to sing it - l'hauré de cantar)
168 auxnocan modinf REGLA: AUX + MODAL conjugable + VERB (I will have to - hauré de)
169 have_aux pp HAVER PARTICIPI (have finished - han acabat)
170 have_aux_inf pp probj HAVER PARTICIPI clític (have finished it - l'han acabat)
171 have_aux controlverbpp to inf HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (BCN)
172 controlverb to inf REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
173 controlverb to inf probj REGLA: VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer
174 auxmod controlverb to inf REGLA: AUX + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
175 auxmod adv controlverb to inf REGLA: AUX + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
176 auxtemps controlverb to inf REGLA: AUX (temps) + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
177 auxtemps adv controlverb to inf REGLA: AUX (temps) + ADV + VERBcontrol + to + INF (BCN 'try/need/... to do this -> intentar/necessitar/ fer'
178 be ger REGLA: BE GER (am saying -> estic dient)
179 be ger probj REGLA: BE GER clític (am saying it-> ho estic dient)
180 be adv ger REGLA: BE ADV GER (is always/not working -> sempre/no està treballant
181 be adv ger probj REGLA: BE ADV GER clític (is always singing it-> sempre l'està cantant
182 be controlverbger to inf REGLA: BE CONTROLger TO INF (BCN am planning to go -> estic planejant anar)
183 be_past_pres going to infpres REGLA: BE going to INF (am going to read -> llegiré; was going to read -> anava a llegir ) mireia
184 be_past_pres going to infpres probj REGLA: BE going to INF clitic (am going to read it -> el llegiré; was going to read -> l'anava a llegir )
185 be_past_pres adv going to infpres REGLA: BE ADV going to INF (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir ) mireia
186 be_past_pres adv going to infpres probj REGLA: BE ADV going to INF clitic (am not/always going to read ->no llegiré; was not/always going to read -> no anava a llegir )
187 verbcjnoser ger REGLA: VERB + ING (BCN 'avoid doing -> evitar fer'
188 auxmod infpres ger REGLA: AUX + VERB + ING (BCN 'can avoid doing -> pot evitar fer'
189 auxtemps infpres ger REGLA: AUX (temps) + VERB + ING (BCN 'will avoid doing this -> evitar fer'
190 auxtemps adv infpres REGLA: AUX ADV VERB (will always think -> sempre pensaré. will not think -> no pensaré.)
191 auxtemps adv infpres probj REGLA: AUX ADV VERB clític (will always sing it-> sempre el cantaré. will not sing it-> no el cantaré.)
192 auxmod adv infpres REGLA: AUX ADV VERB (can always think -> sempre puc pensar)
193 auxmod adv infpres probj REGLA: AUX ADV VERB clític (can always think it -> sempre el puc pensar)
194 do adv infpres REGLA: AUX ADV VERB (I do not think -> no penso. I do always think -> sempre penso)
195 do adv infpres probj REGLA: AUX ADV VERB clític (I do not sing it -> no el canto. I do always sing it-> sempre el canto)
196 auxnocan adv modinf infpres AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB (He will sometimes have to explain - Alguna vegada haurà d'explicar. He will not have to explain -> No haurà d'explicar. He does not have to explain - No ha d'explicar)
197 auxnocan adv modinf infpres probj AUX + ADV + MODAL conjugable + VERB + clític (He will sometimes have to explain it- Alguna vegada l'haurà d'explicar. He will not have to explain it-> No l'haurà d'explicar. He does not have to explain it- No l'ha d'explicar)
198 have_aux adv pp HAVER ADV PARTICIPI (have always/not asked - Sempre/No han preguntat)
199 have_aux_inf adv pp probj PRONOM HAVER PARTICIPI clític (have always/not asked it- Sempre/No l'han preguntat)
200 auxtemps have_aux_inf pp AUXtemps HAVER PARTICIPI (would have finished - hauria acabat)
201 auxmod have_aux_inf pp AUXmod HAVER PARTICIPI (might have finished - podria haver acabat)
202 auxtemps have_aux_inf pp probj AUXtemps HAVER PARTICIPI clític (would have finished it - l'hauria acabat)
203 auxmod have_aux_inf pp probj AUXmod HAVER PARTICIPI clític (might have finished it - el podria haver acabat)
204 auxtemps have_aux_inf controlverbpp to inf AUXtemps HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (would have decided to come)
205 auxmod have_aux_inf controlverbpp to inf AUXmod HAVER PARTICIPIcontrolverb TO INF (should have decided to come)
206 auxtemps adv have_aux_inf pp AUXtemps ADV HAVER PARTICIPI (would always/not have asked - Sempre/No hauria preguntat)
207 auxmod adv have_aux_inf pp AUXmod ADV HAVER PARTICIPI (should always/not have asked - Sempre/No hauria d'haver preguntat)
208 auxtemps adv have_aux_inf pp probj AUXtemps PRONOM HAVER PARTICIPI clític (would always/not have asked it- Sempre/No ho hauria preguntat)
209 auxmod adv have_aux_inf pp probj AUXmod PRONOM HAVER PARTICIPI clític (should always/not have asked it- Sempre/No ho hauria d'haver preguntat)
210 relnom REL (funció de nom)
211 reladj REL (funció adjectiva: visitors who search peace)
212 relaa REL whose (quan va sol o amb desconegudes, ho traduïm com 'de qui'. 'The hotel, whose slkjdkj is John - L'hotel, de qui slkjdkj és John.)
213 tn_itg_pos PRONOM tònic/interrogatiu/possessiu (queda com a GD o ND si és el cas)
214 prep PREP
215 genitiu genitiu
216 there THERE
217 adv ADV
218 advitg ADV ITG
219 preadv PREADV
220 interj IJ
221 cnj CNJ
222 sent Resets variables.
223 coma Resets variables.

Interchunk (T2X)[edit]

# Macro name Arguments Description
1 determina_nbr_gen_SN 1 Passes the gender and number to the 'genere' and 'nombre' variables.
2 f_bcond 2 Passes the format of a blank if it is detected.
3 concord_SN_SV 2 Matches a NP and a VP.
4 concord_SNcoo_SV 3 Matches two NPs and a VP.
5 posadet_SN 1 Adds a determiner to a NP.
# Rule pattern Description
1 SN vblike SNnorel REGLA: SN like SN
2 SN ADV vblike SNnorel REGLA: SN adv like SN
3 SN ADV ADV vblike SNnorel REGLA: SN adv adv like SN (igual que l'anterior però amb dos adverbis, per a tractar: 'she really does not like potatoes'
4 SN pro_vblike REGLA: SN pro_vblike
5 SN ADV pro_vblike REGLA: SN adv like-prn
6 SN ADV ADV pro_vblike REGLA: SN adv adv like-prn (igual que regla anterior però amb dos adverbis)
7 SN vblike REGLA: SN vblike
8 SN ADV vblike REGLA: SN adv vblike
9 SN ADV ADV vblike REGLA: SN adv adv vblike
10 SN vbsorry REGLA: SN sorry
11 SN ADV vbsorry REGLA: SN adv sorry
12 there thereis SNnorel REGLA: there BE SN
13 there ADV thereis SNnorel REGLA: there ADV BE SN (there can not be a cat)
14 there ADV ADV thereis SNnorel REGLA: there ADV ADV BE SN (there really can not be a cat)
15 there thereis REGLA: there BE (sense SN clar a continuació)
16 there ADV thereis REGLA: there ADV BE (sense SN clar a continuació)
17 there ADV ADV thereis REGLA: there ADV ADV BE (sense SN clar a continuació - There really can not be)
18 SN SV REGLA: SN SV
19 SNnorel and SN SV REGLA: SN and SN SV (BCN)
20 SNnorel GEN SNundet_num SV REGLA: SN GEN SN SV (Europe's top 100 listed companies are...)
21 SN ADV SV REGLA: SN ADV SV
22 SN ADV ADV SV REGLA: SN ADV ADV SV (We really can not say)
23 SNnorel and SN ADV SV REGLA: SN and SN ADV SV (BCN)
24 SNnorel and SN ADV ADV SV REGLA: SN and SN ADV ADV SV (com l'anterior però dos adv: 'You and your father really can not say')
25 SNnorel GEN SNundet_num ADV SV REGLA: SN GEN SN ADV SV
26 SNnorel GEN SNundet_num ADV ADV SV REGLA: SN GEN SN ADV ADV SV (com l'anterior però dos adv)
27 SN SV SA REGLA: SN SV SA (they live/are happy - viuen feliços (BCN s'ha modificat)
28 SNnorel and SN SV SA REGLA: SN and SN SV SA (BCN)
29 SN SV SA cnjcoo SA REGLA: SN SV SA and SA (BCN)
30 SN ADV SV SA REGLA: SN adv SV SA
31 SN ADV ADV SV SA REGLA: SN adv adv SV SA (com l'anterior però amb dos adverbis)
32 SNnorel and SN ADV SV SA REGLA: SN and SN ADV SV SA (BCN)
33 SNnorel and SN ADV ADV SV SA REGLA: SN and SN ADV ADV SV SA (com l'anterior però amb dos adv)
34 SN vbcopulatiu SN REGLA: SN Vcop SN (my sister is teacher - la meva germa és mestra
35 SN vbcopulatiu ADV SN REGLA: SN Vcop ADV SN (the man is almost 10 years old / my mother was always a teacher)
36 SN pr SNnorel vbcopulatiu SN REGLA: SN SP Vcop SN (The International Council of Nurses is 10 years old)
37 SN pr SNnorel vbcopulatiu ADV SN REGLA: SN SP Vcop ADV SN (The International Council of Nurses is almost 10 years old)
38 SN SV prnref REGLA: SN SV refl (I find myself - (jo) em trobo / I find yourself - et trobo)
39 SN ADV SV prnref REGLA: SN ADV SV refl (I always find myself - (jo) sempre em trobo)
40 SV prnref REGLA: SV refl (xxxx finds itself)
41 SN vbreporting SNnorel SV REGLA: reporting VERBS (BCN: per afegir QUE quan tenim un 'reporting' werb seguit d'una clàusula: she said they would go home -- va dir que anirien casa. Falta fer el mateix per quan tenim: SN Vcop SA; SN ADV SV; SN SV SA; a la segona part )
42 SN pr SNnorel SV REGLA: SN SP SV (BCN, modificat per MG)
43 SN pr SNnorel SV SA REGLA: SN SP SV SA (BCN, modificat per MG)
44 SN pr SNnorel SV SA cnjcoo SA REGLA: SN SP SV SA and SA (BCN, modificada per MG)
45 SN SV negacio REGLA: SN SV SN.negacio (BCN I read no books -- NO llegeixo cap llibre
46 SN_nopron SVGER REGLA: SN SVger (BCN the man working in the garage :: l'home que treballa ...)
47 SN_nopron pp REGLA: SN PP (patients treated -> pacients tractats)
48 SN_nopron ADV pp REGLA: SN ADV PP (representatives freely elected )
49 RELAN SV REGLA: RELAN SV
50 RELAN ADV SV REGLA: RELAN ADV SV
51 adj SNundet REGLA: SA SN (London-based design company)
52 DET adj SNundet REGLA: DET SA SN (a London-based design company)
53 SNnorel GEN SNundet_num REGLA: SN GEN SN (Europe's top 100 listed companies...)
54 SA REGLA: SA (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar)
55 SAobj SN REGLA: SAobj SN [make] public the information - [fer] pública la informació
56 SN REGLA: SN (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar, com passa en alguns pronoms: both, etc.)
57 DET REGLA: DET (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar, com passa en alguns pronoms: both, etc.)
58 SV REGLA: SV (per assignar persona i nombre si hi ha PD i ND que no s'han pogut determinar, escepte per als infinitius i gerundis
59 NUM REGLA: NUM (per assignar gènere si hi ha GD)
60 punt Resets variables.

Postchunk (T3X)[edit]

# Macro name Arguments Description
1 f_bcond 2 Passes the format of a blank if it is detected.
2 gen_nbr_determinante 1 Changes 'mf' to 'm' and 'sp' to 'sg'.
# Rule pattern Description
1 nom CHUNK: nom
2 adj_obj CHUNK: adj_obj
3 SN_2words3 CHUNK: SN_2words3
4 nom_i_nom CHUNK: nom conj nom
5 SN_3words5 CHUNK: SN_3words5
6 SN_3words CHUNK: SN_3words
7 SN_4words6 CHUNK: SN_4words6
8 SN_5words CHUNK: SN de 5 paraules: es posa det si son PDET
9 SN_6words CHUNK: SN de 6 paraules: es posa det si son PDET
10 SN_5words7 CHUNK: SN de 5 paraules: es posa det si son PDET
11 SN_6words7 CHUNK: SN de 6 o 7 paraules: es posa det si son PDET, i s'envia la 7a paraula si hi ha un 'més' preadv
12 SN_7words CHUNK: SN de 7 paraules: es posa det si son PDET
13 SN_4words CHUNK: SN_4words
14 inf CHUNK: INF
15 inf_2 CHUNK: INF + 2a paraula
16 inf_enc CHUNK: INF + enc
17 inf_enc_enc Undocumented rule!
18 inf_inf_enc CHUNK: INF +INF + enc
19 have_enc_pp Undocumented rule!
20 have_enc_enc_pp Undocumented rule!
21 ger CHUNK: GER (BCN)
22 ger_enc CHUNK: GER ENC
23 ger_enc_enc CHUNK: GER ENC
24 be CHUNK: BE (there is)
25 pro_vblike assigna persona i nombre als verbs tipus LIKE amb pronom
26 pro_vblike2 assigna persona i nombre als verbs tipus LIKE amb pronom
27 pro_vblike3 assigna persona i nombre als verbs tipus LIKE amb pronom
28 have_pp arregla el pronom proclític, i arregla el verb 'haver-hi'
29 be_ger arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
30 be_ger_enc arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
31 be_ger_inf arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
32 auxmod_have_pp_inf arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític: si és p3 fes que sigui 'es' (reflexiu)
33 verbcj_inf arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític
34 verbcj_inf_enc arregla el pron reflexiu de tercera persona, enclític
35 pottenirpronom arregla el pron reflexiu de tercera persona, quan és proclític
36 reflexiu CHUNK: reflexiu (arregla el pronom reflexiu creat en t2x)
37 hi CHUNK: HI
38 tenir CHUNK: tenir (el chunk 'tenir' és resultat de canviar 'ser' per 'tenir' en el t2x en el patró 'I am 20 years old'

Catalan → English[edit]

Chunk (T1X)[edit]

# Macro name Arguments Description
1 f_bcond 2 Undocumented macro!
2 nombre_nom 1 Undocumented macro!
3 tipus_nom 1 Undocumented macro!
4 canvia_det 2 Undocumented macro!
5 f_concord2 2 Undocumented macro!
6 f_concord3 3 Undocumented macro!
7 f_concord4 4 Undocumented macro!
8 donar_per 1 Undocumented macro!
9 elimina_ND 1 Undocumented macro!
10 firstWord 1 Undocumented macro!
11 prep_inf 2 Undocumented macro!
12 adv_adj 2 Undocumented macro!
13 det_adv_adj 3 Undocumented macro!
14 el_millor_pitjor 2 Undocumented macro!
15 f_superlatiu1 1 Undocumented macro!
16 f_superlatiu2 1 Undocumented macro!
17 tipus_verb 1 Undocumented macro!
18 conj_verb1 1 Undocumented macro!
19 conj_haverhi_pp 1 Undocumented macro!
20 conj_haverhi 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 de aquí a num nom REGLA: d'aquí a NUM NOM
2 fa num periode REGLA: fa NUM NOM
3 nom REGLA: NOM (per a col·locar la cua en les multiparaules amb g
4 ant REGLA: ANTROPÒNIM
5 det ant REGLA: DET ANTROPÒNIM (La Maria - Maria)
6 det nom REGLA: DET NOM
7 num nom REGLA: NUM NOM
8 nom adj REGLA: NOM ADJ
9 nom adj_pp adj REGLA: NOM ADJ ADJ
10 det nom adj REGLA: DET NOM ADJ
11 det adj nom REGLA: DET ADJ NOM
12 det adj nom adj REGLA: DET ADJ NOM ADJ
13 det nom adj adj REGLA: DET NOM ADJ ADJ
14 num nom adj REGLA: NUM NOM ADJ
15 det nom adv_preadv adj_pp REGLA: DET NOM ADV ADJ
16 num nom adv_preadv adj_pp REGLA: NUM NOM ADV ADJ
17 nom adj_pp cnjcoo adj_pp nom REGLA: NOM ADJ conj ADJ NOM (aspecte fràgil i tímida aparença -> fragile look and shy appearance. Regla creada perquè no entrin frases que no toquen en la regla següent
18 nom adj_pp cnjcoo adj REGLA: NOM ADJ conj ADJ (aspecte fràgil i tímid -> fragile and shy look
19 det nom adj_pp cnjcoo adj_pp nom REGLA: DET NOM ADJ conj ADJ NOM (un aspecte fràgil i tímida aparença -> a fragile look and shy appearance. Regla creada perquè no entrin frases que no toquen en la regla següent)
20 det nom adj cnjcoo adj REGLA: DET NOM ADJ conj ADJ (un aspecte fràgil i tímid -> a fragile and shy look
21 adj REGLA: ADJECTIU (quan no acompanya res o va amb desconeguda)
22 adv_preadv adj_pp REGLA: ADV ADJECTIU (per a fer comparatius i superlatius: 'més llarg - longer')
23 det adj REGLA: DET ADJECTIU (el lleig / el millor)
24 det més adj_pp REGLA: DET ADV ADJECTIU (per a fer comparatius i superlatius: 'la més gran - the biggest; la més important - the most important')
25 det REGLA: DETERMINANT (perquè no doni error si va davant de desconegudes i no es pot assignar nombre. MG: falta regla t2x per al ND)
26 el percent REGLA: el (num)%
27 a loc REGLA: a Girona -> in Girona
28 a detdef loc REGLA: a l'Iraq -> in Irak
29 caldre REGLA: CALDRE
30 verbcj REGLA: VERB conjugat
31 anar inf ANAR + INF (vaig venir - came)
32 anar inf enc ANAR + INF +enc (vaig comprar-los - bought them) (MG: falta el mateix amb dos enclítics
33 pro anar inf pro ANAR + INF (els vaig comprar - bought them)
34 pro pro anar inf pro + pro + ANAR + INF (m'ho va donar - gave it to me)
35 haver pp HAVER + PP (han vist - have seen)
36 pro haver pp pro HAVER + PP (l'han vist - have seen it)
37 pro pro haver pp pro + pro + HAVER + PP (me'ls han donat - have given them to me)
38 pro verbcj REGLA: PROCLÍTIC VERB conjugat
39 pro pro verbcj REGLA: PROCL + PROCL + VERB conjugat
40 verbnm_inf_ger enc VERB + ENCL (ajudar-me - help me) mireia vaig per aqui pingui
41 verbnm_imp enc VERB + ENCL (ajuda'm - help me)
42 verbnm_inf_ger enc enc VERB + ENCL + ENCL (portar-me'ls - bring them to me)
43 verbnm_imp enc enc VERB + ENCL + ENCL (porta-me'ls - bring them to me)
44 verbm enc inf VERBMOD + ENCL + INF (poder-ho fer - be able to do it)(no he fet res per a pronominals, difícil fer la concordança de persona en frases que no són de 3a persona ('es'): per poder-te enamorar...
45 verbm enc enc inf VERBMOD + ENCL + ENCL + INF (poder-los-ho explicar -> be able to explain it to them)
46 pro verbm inf REGLA: procl + verb modal + inf (em pot sorprendre -> can surprise me)
47 verbm enc VERBMOD + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: poder-ho xxx - be able to it xxx)
48 verbm enc enc VERBMOD + ENCL + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: poder-los-ho xxx - be able to them it xxx
49 pp REGLA: PARTICIPI (perquè no enviï gènere ni nombre quan va sol (per tal que no doni error). Caldrà posar-lo tb en les regles d'adjectiu
50 prep inf PER + INF (per ajudar - to help (en general; cal estudiar quan hi va gerundi)
51 prep haverinf pp PREP + HAVER + PP (per haver ajudat)
52 pp per REGLA: PARTICIPI + per (canvia 'for' per 'by' ja que es considera que generalment serà passiva.
53 pp prep inf PP + PER + INF (preparat per ajudar - prepared to help (perquè no entri per la regla anterior i digui 'prepared by')
54 inf REGLA: VERB no conjugat (perquè posi bé la cua en multiparaules)
55 mod_inf REGLA: VERB no conjugat (perquè posi bé la cua en multiparaules)
56 ger REGLA: VERB no conjugat (perquè posi bé la cua en multiparaules)
57 estar ger REGLA: ESTAR + GER (estan estudiant)
58 pro estar ger REGLA: PROCLÍTIC ESTAR GER (els estan buscant) mireia falta els negatius pingui i amb dos proclítics
59 adv verbcj REGLA: ADV VERB conjugat (no volia)
60 adv anar inf ADV ANAR + INF (no vaig venir)
61 adv pro anar inf ADV pro ANAR + INF (no els vaig comprar - did not buy them)
62 adv haver pp ADV HAVER + PP (no han vist - have seen)
63 adv pro haver pp ADV pro HAVER + PP (no els han vist - have not seen them)
64 per_pera no inf PER + NO + INF (per no oblidar - not to forget
65 adv pro verbcj REGLA: ADV PROCLÍTIC VERB conjugat (no el veig)
66 no verbnm_inf_ger enc NO VERB + ENCL (no ajudar-me - not to help me) (posar-ho en gerundi en anglès?)
67 no verbnm_inf_ger enc enc NO VERB + ENCL + ENCL (no portar-me'ls - not to bring them to me)(en gerundi?)
68 no verbm_inf_ger enc inf NO + VERBMOD + ENCL + INF (no poder-ho fer - not being able to do it)(aquí ho he posat en gerundi, en els altres casos d'infinitiu negat no, revisar)
69 no verbm_inf_ger enc enc inf NO + VERBMOD + ENCL + ENCL + INF (no poder-los-ho explicar -> not being able to explain it to them)
70 no verbm_inf_ger enc NO + VERBMOD + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: no poder-ho xxx - not being able to it xxx)
71 no verbm_inf_ger enc enc NO + VERBMOD + ENCL + ENCL (per quan va davant desconegudes, perquè almenys no peti: no poder-los-ho xxx - not being able to them it xxx)
72 no inf REGLA: NO + INF (no jugar - not playing)
73 no ger REGLA: NO + GER (no fent - not doing)
74 tot i inf REGLA: tot i + inf - in spite of + ger
75 tot i inf enc REGLA: tot i + inf + enc - in spite of + ger + prnobj
76 tot i inf enc enc tot i + inf + enc + enc - in spite of + ger + prnobj to prnobj)
77 tot i no inf REGLA: tot i + no + inf - in spite of + not + ger
78 tot i no inf enc REGLA: tot i + no + inf + enc - in spite of + not + ger + prnobj
79 tot i no inf enc enc tot i + inf + no + enc + enc - in spite of + not + ger + prnobj to prnobj)
80 fins el digits de mesos fins el DIGITS de MESO (fins el 30 d'agost → until August 30th (en_US))
81 num de mesos de num NUM de MESO de NUM (23 de juliol de 2010 → July 23, 2010
82 a det mesos a + DET + MESO ( al juliol → in July
83 adv ADV
84 advitg ADV ITG
85 tn_itg_pos PRONOM tònic/interrogatiu/possessiu (no pronoms personals)
86 prpers PRN personal
87 prep prpers PREP PRN personal (amb ell = with him (prn obj))
88 cnj CNJ
89 de de
90 prep PREP
91 rel REL
92 preadv PREADV
93 cog REGLA: NP cognom
94 al REGLA: NP altres
95 num REGLA: NUM
96 sent Undocumented rule!
97 coma REGLA: reset variables

Interchunk (T2X)[edit]

# Macro name Arguments Description
1 f_bcond 2 Undocumented macro!
2 generate_subject 1 Undocumented macro!
# Rule pattern Description
1 haverger_pp REGLA: haverger pp
2 SN REGLA: SN (per assignar gènere i nombre si hi ha GD i ND que no s'han pogut determinar, com passa en alguns pronoms: both, etc.)
3 SN de SN Undocumented rule!
4 que REGLA: que (horrible kludge to avoid than where it should be that)
5 sabergreu procl REGLA: saber greu + pron
6 haverhi SN REGLA: haverhi SN
7 SN haverhi SN REGLA: SN haverhi SN (per a frase com 'al seu país no hi ha dubte que', pq no entrin per 'SN SV'
8 haverhi REGLA: haverhi (per quan no va seguit de SN, assignar-li nombre per defecte
9 SN SV_pers inf REGLA: SN SV inf (SN han decidit venir -> SN have decided TO come)
10 SV_pers inf REGLA: SV inf (han decidit venir -> have decided TO come) (caldria generar aquí subjecte? estudiar)
11 SV SA inf REGLA: SV SA inf (és/considera difícil entendre -> is/considers difficult TO understand)
12 donarper pp SN REGLA: doner per pp SN (donen per acabat el judici -> consider the trial finished)
13 SV SA de inf REGLA: SV SA de inf (és/considera difícil d'entendre -> is/considers difficult TO understand) MG: treureho? es fa ja tot en el t1x?
14 SN SV SA inf REGLA: SN SV SA inf (això és/considera difícil entendre -> is/considers difficult TO understand)
15 SN SV SA de inf REGLA: SN SV SA de inf (és/considera difícil d'entendre -> is/considers difficult TO understand)MG: treureho? es fa ja tot en el t1x?
16 SV_pers REGLA: SV (Significava -> IT meant)
17 cnjsub SV_pers REGLA: cnjsub SV ( que vinguis -> that YOU come)
18 cnjsub SV_pers inf REGLA: cnjsub SV inf ( que intentis venir -> that YOU try TO come)
19 cnjsub SV_pers SA inf REGLA: cnjsub SV SA inf ( que és difícil venir -> that IT is difficult TO come)
20 cnjsub SV_pers SA de inf REGLA: cnjsub SV SA de inf ( que és difícil d'entendre -> that IT is difficult TO understand)MG: treureho? es fa ja tot en el t1x?
21 fi_frase REGLA: fi de frase
22 SV REGLA: SV
23 SA REGLA: SA
24 SP REGLA: SP
25 REL REGLA: REL
26 DET REGLA: DET
27 unknown REGLA: unknown
28 vblextohave SN REGLA: vblexhave SN

Postchunk (T3X)[edit]

# Rule pattern Description
1 haver_pp CHUNK: HAVER_PP
2 aux_verb CHUNK: AUX VERB
3 aux_haver_pp CHUNK: AUX HAVER PP
4 verbcj CHUNK: VERB CONJUGAT
5 SUBJ CHUNK: SUBJ
6 haverhi CHUNK: HAVER-HI
7 haverhi_pp CHUNK: HAVER-HI
8 aux_haverhi CHUNK: AUX HAVER-HI
9 rm_el CHUNK: SN, rm 'the'