Difference between revisions of "Czech and Slovak/Pending tests"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 89: Line 89:
 
* {{test|cs|Listopad|November}}
 
* {{test|cs|Listopad|November}}
 
* {{test|cs|Prosinec|December}}
 
* {{test|cs|Prosinec|December}}
  +
 
==Slovak→Czech==
 
==Slovak→Czech==
  +
===Noun phrases===
  +
====Simple nouns====
  +
* {{test|cs|veľké mesto|velké město}}
  +
* {{test|cs|veľké mestá|velká města}}
  +
* {{test|cs|silný chlap|silný chlap}}
  +
* {{test|cs|silní chlapi|silní chlapi}}
  +
* {{test|cs|starý stroj|starý stroj}}
  +
* {{test|cs|staré stroje|staré stroje}}
  +
* {{test|cs|biela kosť|bílá kost}}
  +
* {{test|cs|biele kosti|bílé kosti}}
  +
* {{test|cs|pena z vaječných bielkov|pěna z vaječných bílků}}
  +
* {{test|cs|Až opadá lístie z dubu.|Až opadá listí z dubu.}}
  +
====Adjective phrases====
  +
* {{test|cs|cudzie oko|cizí oko}}
  +
* {{test|cs|cudzie oči|cizí oči}}
  +
* {{test|cs|biely sneh|bílý sníh}}
  +
* {{test|cs|belší sneh|bělejší sníh}}
  +
* {{test|cs|najbelší sneh|nejbělejší sníh}}
  +
* {{test|cs|jesenné lístie|jesenní listí}}
  +
* {{test|cs|jesenného lístia|jesenného listí}}
  +
====Determiner phrases====
  +
===Pronouns===
  +
* {{test|cs|To som ja.|To jsem já.}}
  +
* {{test|cs|To sme my.|To jsme my.}}
  +
* {{test|cs|To sú oni.|To jsou oni.}}
  +
* {{test|cs| Kameň je môj.|Kámen je můj.}}
  +
* {{test|cs|naše problémy|naše problémy}}
  +
* {{test|cs|Milujem ťa.|Miluji tě.}}
  +
* {{test|cs|Pozri sa na neho.|Podívej se na nej.}}
  +
===Interrogatives===
  +
* {{test|cs|Koľko prstov vidíš?|Kolik prstů vidíš?}}
  +
* {{test|cs|Ako sa voláš?|Jak jse jmenuješ?}}
  +
* {{test|cs|Prečo plačeš?|Proč plačeš?}}
  +
* {{test|cs|Odkiaľ prichádzaš?|Odkud přicházíš?}}
  +
* {{test|cs|Kto to je?|Kto to je?}}
  +
* {{test|cs|Čo to je?|Co to je?}}
  +
===Prepositions===
  +
* {{test|cs|Jem a spím.|Jím a spím.}}
  +
* {{test|cs|Chcel by som, ale nemôžem.|Chtěl bych, ale nemůžu.}}
  +
* {{test|cs|Bola tam zima, dokonca snežilo.|Byla tam zima, dokonce sněžilo.}}
  +
* {{test|cs|Peniaze, alebo život!|Peníze, nebo život!}}
  +
* {{test|cs|Brat a sestra sa hrajú.|Brat a sestra si hrají.}}
  +
* {{test|cs|Idem tam, pretože chcem.|Jdu tam, poněvadž chci.}}
  +
* {{test|cs|Pracujem, aby som žil.|Pracuji, abych žil.}}
  +
* {{test|cs|Boli by sme radi, keby si chcela prísť.|Byli bychom radi, kdybys chtěla prijít.}}
  +
===Verbs===
  +
* {{test|cs|Mna to nezaujíma.|Mě to nezajímá.}}
  +
* {{test|cs|Ja som študent.|Já jsem student.}}
  +
* {{test|cs|Ty si študent.|Ty jsi student.}}
  +
* {{test|cs|On je študent.|On je student}}
  +
* {{test|cs|My sme študenti.|My jsme studenti.}}
  +
* {{test|cs|Vy ste študenti.|Vy jste studenti.}}
  +
* {{test|cs|Oni sú študenti.|Oni jsou studenti}}
  +
* {{test|cs|Ja nie som lekár.|Já nejsem lékař.}}
  +
* {{test|cs|On nie je lekár.|On není lékař.}}
  +
* {{test|cs|Ja žijem spokojne.|Já žiji spokojeně.}}
  +
* {{test|cs|Ony žijú spokojne.|Ony žijí spokojeně.}}
  +
===Tenses===
  +
* {{test|cs|Zomrel tak, ako žil.|Zemřel tak, jak žil.}}
  +
* {{test|cs|Chcem, aby to vedeli.|Chci, aby to vědeli.}}
  +
* {{test|cs|Pi vodu!|Pij vodu!}}
  +
* {{test|cs|Budú piť vodu.|Budou pít vodu.}}
  +
===Syntax===
  +
===Miscellaneous===
  +
* {{test|cs|napr.|např.}}
  +
* {{test|cs|Január|Leden}}
  +
* {{test|cs|Február|Únor}}
  +
* {{test|cs|Marec|Březen}}
  +
* {{test|cs|Apríl|Duben}}
  +
* {{test|cs|Máj|Květen}}
  +
* {{test|cs|Jún|Červen}}
  +
* {{test|cs|Júl|Červenec}}
  +
* {{test|cs|August|Srpen}}
  +
* {{test|cs|September|Září}}
  +
* {{test|cs|Október|Říjen}}
  +
* {{test|cs|November|Listopad}}
  +
* {{test|cs|December|Prosinec}}
   
 
[[Category:Czech and Slovak|Pending tests]]
 
[[Category:Czech and Slovak|Pending tests]]

Revision as of 20:48, 18 December 2010

Czech→Slovak

Noun phrases

Simple nouns

 • (cs) velké město → veľké mesto
 • (cs) velká města → veľké mestá
 • (cs) silný chlap → silný chlap
 • (cs) silní chlapi → silní chlapi
 • (cs) starý stroj → starý stroj
 • (cs) staré stroje → staré stroje
 • (cs) bílá kost → biela kosť
 • (cs) bílé kosti → biele kosti
 • (cs) pěna z vaječných bílků → pena z vaječných bielkov
 • (cs) Až opadá listí z dubu. → Až opadá lístie z dubu.

Adjective phrases

 • (cs) cizí oko → cudzie oko
 • (cs) cizí oči → cudzie oči
 • (cs) bílý sníh → biely sneh
 • (cs) bělejší sníh → belší sneh
 • (cs) nejbělejší sníh → najbelší sneh
 • (cs) jesenní listí → jesenné lístie
 • (cs) jesenného listí → jesenného lístia

Determiner phrases

Pronouns

 • (cs) To jsem já. → To som ja.
 • (cs) To jsme my. → To sme my.
 • (cs) To jsou oni. → To sú oni.
 • (cs) Kámen je můj. → Kameň je môj.
 • (cs) naše problémy → naše problémy
 • (cs) Miluji tě. → Milujem ťa.
 • (cs) Podívej se na nej. → Pozri sa na neho.

Interrogatives

 • (cs) Kolik prstů vidíš? → Koľko prstov vidíš?
 • (cs) Jak jse jmenuješ? → Ako sa voláš?
 • (cs) Proč plačeš? → Prečo plačeš?
 • (cs) Odkud přicházíš? → Odkiaľ prichádzaš?
 • (cs) Kto to je? → Kto to je?
 • (cs) Co to je? → Čo to je?

Prepositions

 • (cs) Jím a spím. → Jem a spím.
 • (cs) Chtěl bych, ale nemůžu. → Chcel by som, ale nemôžem.
 • (cs) Byla tam zima, dokonce sněžilo. → Bola tam zima, dokonca snežilo.
 • (cs) Peníze, nebo život! → Peniaze, alebo život!
 • (cs) Brat a sestra si hrají. → Brat a sestra sa hrajú.
 • (cs) Jdu tam, poněvadž chci. → Idem tam, pretože chcem.
 • (cs) Pracuji, abych žil. → Pracujem, aby som žil.
 • (cs) Byli bychom radi, kdybys chtěla prijít. → Boli by sme radi, keby si chcela prísť.

Verbs

 • (cs) Mě to nezajímá. → Mna to nezaujíma.
 • (cs) Já jsem student. → Ja som študent.
 • (cs) Ty jsi student. → Ty si študent.
 • (cs) On je student → On je študent.
 • (cs) My jsme studenti. → My sme študenti.
 • (cs) Vy jste studenti. → Vy ste študenti.
 • (cs) Oni jsou studenti → Oni sú študenti.
 • (cs) Já nejsem lékař. → Ja nie som lekár.
 • (cs) On není lékař. → On nie je lekár.
 • (cs) Já žiji spokojeně. → Ja žijem spokojne.
 • (cs) Ony žijí spokojeně. → Ony žijú spokojne.

Tenses

 • (cs) Zemřel tak, jak žil. → Zomrel tak, ako žil.
 • (cs) Chci, aby to vědeli. → Chcem, aby to vedeli.
 • (cs) Pij vodu! → Pi vodu!
 • (cs) Budou pít vodu. → Budú piť vodu.

Syntax

Miscellaneous

 • (cs) např. → napr.
 • (cs) Leden → Január
 • (cs) Únor → Február
 • (cs) Březen → Marec
 • (cs) Duben → Apríl
 • (cs) Květen → Máj
 • (cs) Červen → Jún
 • (cs) Červenec → Júl
 • (cs) Srpen → August
 • (cs) Září → September
 • (cs) Říjen → Október
 • (cs) Listopad → November
 • (cs) Prosinec → December

Slovak→Czech

Noun phrases

Simple nouns

 • (cs) veľké mesto → velké město
 • (cs) veľké mestá → velká města
 • (cs) silný chlap → silný chlap
 • (cs) silní chlapi → silní chlapi
 • (cs) starý stroj → starý stroj
 • (cs) staré stroje → staré stroje
 • (cs) biela kosť → bílá kost
 • (cs) biele kosti → bílé kosti
 • (cs) pena z vaječných bielkov → pěna z vaječných bílků
 • (cs) Až opadá lístie z dubu. → Až opadá listí z dubu.

Adjective phrases

 • (cs) cudzie oko → cizí oko
 • (cs) cudzie oči → cizí oči
 • (cs) biely sneh → bílý sníh
 • (cs) belší sneh → bělejší sníh
 • (cs) najbelší sneh → nejbělejší sníh
 • (cs) jesenné lístie → jesenní listí
 • (cs) jesenného lístia → jesenného listí

Determiner phrases

Pronouns

 • (cs) To som ja. → To jsem já.
 • (cs) To sme my. → To jsme my.
 • (cs) To sú oni. → To jsou oni.
 • (cs) Kameň je môj. → Kámen je můj.
 • (cs) naše problémy → naše problémy
 • (cs) Milujem ťa. → Miluji tě.
 • (cs) Pozri sa na neho. → Podívej se na nej.

Interrogatives

 • (cs) Koľko prstov vidíš? → Kolik prstů vidíš?
 • (cs) Ako sa voláš? → Jak jse jmenuješ?
 • (cs) Prečo plačeš? → Proč plačeš?
 • (cs) Odkiaľ prichádzaš? → Odkud přicházíš?
 • (cs) Kto to je? → Kto to je?
 • (cs) Čo to je? → Co to je?

Prepositions

 • (cs) Jem a spím. → Jím a spím.
 • (cs) Chcel by som, ale nemôžem. → Chtěl bych, ale nemůžu.
 • (cs) Bola tam zima, dokonca snežilo. → Byla tam zima, dokonce sněžilo.
 • (cs) Peniaze, alebo život! → Peníze, nebo život!
 • (cs) Brat a sestra sa hrajú. → Brat a sestra si hrají.
 • (cs) Idem tam, pretože chcem. → Jdu tam, poněvadž chci.
 • (cs) Pracujem, aby som žil. → Pracuji, abych žil.
 • (cs) Boli by sme radi, keby si chcela prísť. → Byli bychom radi, kdybys chtěla prijít.

Verbs

 • (cs) Mna to nezaujíma. → Mě to nezajímá.
 • (cs) Ja som študent. → Já jsem student.
 • (cs) Ty si študent. → Ty jsi student.
 • (cs) On je študent. → On je student
 • (cs) My sme študenti. → My jsme studenti.
 • (cs) Vy ste študenti. → Vy jste studenti.
 • (cs) Oni sú študenti. → Oni jsou studenti
 • (cs) Ja nie som lekár. → Já nejsem lékař.
 • (cs) On nie je lekár. → On není lékař.
 • (cs) Ja žijem spokojne. → Já žiji spokojeně.
 • (cs) Ony žijú spokojne. → Ony žijí spokojeně.

Tenses

 • (cs) Zomrel tak, ako žil. → Zemřel tak, jak žil.
 • (cs) Chcem, aby to vedeli. → Chci, aby to vědeli.
 • (cs) Pi vodu! → Pij vodu!
 • (cs) Budú piť vodu. → Budou pít vodu.

Syntax

Miscellaneous

 • (cs) napr. → např.
 • (cs) Január → Leden
 • (cs) Február → Únor
 • (cs) Marec → Březen
 • (cs) Apríl → Duben
 • (cs) Máj → Květen
 • (cs) Jún → Červen
 • (cs) Júl → Červenec
 • (cs) August → Srpen
 • (cs) September → Září
 • (cs) Október → Říjen
 • (cs) November → Listopad
 • (cs) December → Prosinec