Cross-model ro

From Apertium
Revision as of 17:17, 9 January 2011 by Cristipiticul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Main article: Crossdics

Cross Model

Definirea acţiunilor de încrucişare (cross actions)

Acţiunile de încrucişare sunt necesare pentru încrucişarea corectă a perechilor de limbi.

Aceste tipare şi acţiuni sunt descrise în XML. De exemplu:

<!DOCTYPE cross-model SYSTEM "crossmodel.dtd">
<cross-model>
 <cross-action id="pattern-1" a="author">
  <pattern>...</pattern>
  <action-set>...</action-set>
 </cross-action>
 ...
 <cross-action id="pattern-n" a="author">
  <pattern>...</pattern>
  <action-set>...</action-set>
 </cross-action>
</cross-model>

Exemplu de acţiune-tipar (pattern-action)

Tipar

<cross-action id="pattern-1" a="ebenimeli">
 <description>Pattern 1</description>
 <pattern>
  <e>
   <p>
    <l>$lemmaA<v n="X"/></l>
    <r>$lemmaB<v n="Y"/></r>

  </e>
  <e r="RL">
   <p>
    <l>$lemmaB</l>
    <r>$lemmaC</r>

  </e>
 </pattern>
 <action-set>
  <action>
   <e>
    <p>
     <l>$lemmaA<v n="X"/></l>
     <r>$lemmaC<v n="Y"/></r>

   </e>
  </action>
 </action-set>
</cross-action>

Exemplu cum această acţiune de încrucişare ar putea fi aplicată.

Acţiune de încrucişare implicită

Implicit, unealta apertium-crossdics foloseşte un model de încrucişare simplu (schemas/cross-model.xml). Acesta defineşte o singură regulă pattern-action.

<cross-model>
 <cross-action id="default" a="ebenimeli">
  <description>Default pattern</description>
  <pattern>
   <e>
    <p>
     <l>$lemmaA<v n="cat"/><t n="tailA"/></l>
     <r>$lemmaB<v n="cat"/><t/></r>

   </e>
   <e>
    <p>
     <l>$lemmaB<v n="cat"/><t/></l>
     <r>$lemmaC<v n="cat"/><t n="tailC"/></r>

   </e>
  </pattern>
  <action-set>
   <action>
    <e>
     <p>
      <l>$lemmaA<v n="cat"/><t n="tailA"/></l>
      <r>$lemmaC<v n="cat"/><t n="tailC"/></r>

    </e>
   </action>
  </action-set>
 </cross-action>
</cross-model>

În exemplul de mai sus:

 • <v n="cat"/> este o variabilă care poate reţine doar un element (de exemplu, ). În acest exemplu am folosit o variabilă deoarece avem nevoie să folosim valoarea în elementul action. Mai forţăm şi valoarea primului element să fie identică. Acolo mai este un simbol (<v/>) care poate fi folosit dacă nu vrem să folosim apoi valoarea.
 • Eticheta <t/> este o secvenţă de 0 sau mai multe elemente .
 • <t n="tailA"/> şi <t n="tailC"/> sunt de asemenea secvenţe de 0 sau mai multe elemente , dar, în acest caz particular, stocăm valoarea într-o variabilă pentru că trebuie să o folosim apoi (în elementul action).

Elemente

Elementul cross-model

Elementul cross-model este un set de acţiuni de încrucişare (elemente cross-action).

<!DOCTYPE cross-model SYSTEM "crossmodel.dtd">
<cross-model>
 <cross-action id="pattern-1" a="author">
 ...
 </cross-action>
 <cross-action id="pattern-2" a="author">
 ...
 </cross-action>
 ...
 <cross-action id="pattern-n" a="author">
 ...
 </cross-action>
</cross-model>

Elementul cross-action

Fiecare acţiune de încrucişare este formată dintr-o pereche (pattern,action-set).

<cross-action id="pattern-1" a="author">
 <description>Cross action 1</description>
 <pattern>
  ...
 </pattern>
 <action-set>
  <action>
   ...
  </action>
  ...
  <action>
   ...
  </action>
 </action-set>
</cross-action>

Elementul pattern

<pattern>
 <!-- Element in bilingual dictionary AB-->
 <e>
  <p>
   <l>$lemmaA...</l>
   <r>$lemmaB...</r>

 </e>
 <!-- Element in bilingual dictionary BC-->
 <e r="RL">
  <p>
   <l>$lemmaB...</l>
   <r>$lemmaC...</r>

 </e>
</pattern>

Elementul action-set

Elementul action-set este o listă de acţiuni care vor fi executate când o pereche de elemente candidate sunt conform tiparului (pattern-ului).

<action-set>
 <action>
  <e>
   <p>
    <l>$lemmaA...</l>
    <r>$lemmaC...</r>

  </e>
 </action>
 <action>
 ...
 </action>
</action-set>

Valori pentru elementul <s>

Simboluri

<e>
 <p>
  <r>$lemmaA</l>
  <r>$lemmaB</r>

</e>

Folosiţi simboluri (precum în ) pentru a potrivi elementul.

Variabile

Există două tipuri de variabile:

 • Eticheta <v n="..."/>: un element <s>. De exemplu, <v n="cat"/> se poate referi la <s n="adj"/>. Valoarea "adj" va fi stocată în variabila "cat".
 • Eticheta <t n="..."/>: este folosită pentru a indica secvenţa unor elemente <s>. În acest caz, <t n="tail"/>, se poate referi la secvenţa . Secvenţa "n.m.sg" va fi stocată în variabila "tail".

Exemplu:

<e>
 <p>
  <l>$lemmaA<v n="cat"/><t n="tailA"/></l>
  <r>$lemmaB<v n="cat"/><t/></r>

</e>

Dacă nu folosiţi valoarea <v...> sau <t...>, nu definiţi niciun atribut n, astfel:

 • <v/>: 1 element .
 • <t/>: 0 sau mai multe element(e) .

Exemplu:

<e>
 <p>
  <l>$lemmaA<v/></l>
  <r>$lemmaB<t/></r>

</e>

În exemplul de mai sus, <v/> poate fi , , etc, dar valoarea nu este stocată într-o variabilă pentru că nu este folosită în nicio acţiune de încrucişare (cross action).


Vezi şi

Linkuri externe