Difference between revisions of "Crimean Tatar and Turkish/Pending tests"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
Source [http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11871,atasozlerivedeyimlerpdf.pdf?0]
 
Source [http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11871,atasozlerivedeyimlerpdf.pdf?0]
  +
== Assorted ==
 
* {{test|crh|Til ve söz aqqında|Dil ve konuşma ile ilgili}}
 
 
 
* {{test|crh|Adamnı küldürgen de til, küydürgen de.|Adamı güldüren de dil, yakan da.}}
 
* {{test|crh|Adamnı küldürgen de til, küydürgen de.|Adamı güldüren de dil, yakan da.}}
 
* {{test|crh|Tatlı söz baldan tatlı.|Tatlı söz baldan tatlıdır.}}
 
 
* {{test|crh|Til aqıl terazesidir.|Dil aklın terazesidir.}}
 
   
 
* {{test|crh|Sözünnen işin bir olsun.|Sözünle işin bir olsun.}}
 
* {{test|crh|Sözünnen işin bir olsun.|Sözünle işin bir olsun.}}
   
 
* {{test|crh|Sözü aqnın işi aq.|Sözü hak olanın işi de haktır.}}
 
* {{test|crh|Sözü aqnın işi aq.|Sözü hak olanın işi de haktır.}}
 
* {{test|crh|Özüne baqma, sözüne baq.|Kendine bakma, sözüne bak.}}
 
   
 
* {{test|crh|Aşnın dadı tuznen, adamın dadı söznen.|Yemeğin tadı tuzla, insanın tadı sözle.}}
 
* {{test|crh|Aşnın dadı tuznen, adamın dadı söznen.|Yemeğin tadı tuzla, insanın tadı sözle.}}
   
 
* {{test|crh|Atılğan oq keri qaytmaz, aytılğan söz.|Atılan ok geri dönmez, söylenen söz.}}
 
* {{test|crh|Atılğan oq keri qaytmaz, aytılğan söz.|Atılan ok geri dönmez, söylenen söz.}}
 
* {{test|crh|Yürmege bilmegen yolnı bozar, söylemege bilmegen lamı bozar.|Yürümeye bilmeyen yolu bozar, söylemeye bilmeyen konuşmayı bozar.}}
 
 
* {{test|crh|Til yarası pıcaq yarasından müşküldür.|Dil yarası bıçak yarasından kötüdür.}}
 
 
* {{test|crh|Kötek etten öter, söz süyekten.|Dayak ette etkilidir, söz kemikte.}}
 
 
* {{test|crh|Aqılı qısqanın tili uzun.|Akılı kısanın dili uzundur.}}
 
 
* {{test|crh|Doğru söz ölmez.|Doğru söz ölmez.}}
 
 
* {{test|crh|Çoq ağız bir olsa, bir ağız yoq olur.|Çok ağız bir olursa, tek ağız yok olur.}}
 
 
* {{test|crh|Tatlı söz yılannı yuvasından çıqarır.|Tatlı söz yılanı yuvasından çıkarır.}}
 
   
 
* {{test|crh|Yipnin uzunu yaxşı, söznin qısqası.|İpin uzunu iyi, sözün kısası.}}
 
* {{test|crh|Yipnin uzunu yaxşı, söznin qısqası.|İpin uzunu iyi, sözün kısası.}}

Revision as of 03:01, 13 July 2019

Source [1]

Assorted

 • (crh) Adamnı küldürgen de til, küydürgen de. → Adamı güldüren de dil, yakan da.
 • (crh) Sözünnen işin bir olsun. → Sözünle işin bir olsun.
 • (crh) Sözü aqnın işi aq. → Sözü hak olanın işi de haktır.
 • (crh) Aşnın dadı tuznen, adamın dadı söznen. → Yemeğin tadı tuzla, insanın tadı sözle.
 • (crh) Atılğan oq keri qaytmaz, aytılğan söz. → Atılan ok geri dönmez, söylenen söz.
 • (crh) Yipnin uzunu yaxşı, söznin qısqası. → İpin uzunu iyi, sözün kısası.
 • (crh) Qızım sana aytamın, kelinim sen dinle. → Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle.
 • (crh) Uzaqtan davulnun sesi xoş kelir. → Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
 • (crh) Yigitnin sözü birdir. → Yiğidin sözü birdir.
 • (crh) Tek boyle alda esirlerni yollaycaq ekenler. → ...
 • (crh) Prokuraturanıñ taqiq etken areketlerni ögrenmek kerek. → Savcılığın araştırdığı hareketleri öğrenmek gerek.
 • (crh) Nazir anda yaşağan qırımtatarlarnıñ ayatına qıymet kesecek. → Bakan orada yaşayan Kırım Tatarlarının hayatını değerlendirecek.