Difference between revisions of "Crimean Tatar and Turkish/Pending tests"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
(even more)
Line 40: Line 40:
   
 
* {{test|crh|Yigitnin sözü birdir.|Yiğidin sözü birdir.}}
 
* {{test|crh|Yigitnin sözü birdir.|Yiğidin sözü birdir.}}
  +
  +
[[Category:Crimean Tatar and Turkish|Pending tests]]

Revision as of 17:13, 24 May 2017

Source [1]

 • (crh) Til ve söz aqqında → Dil ve konuşma ile ilgili
 • (crh) Adamnı küldürgen de til, küydürgen de. → Adamı güldüren de dil, yakan da.
 • (crh) Tatlı söz baldan tatlı. → Tatlı söz baldan tatlıdır.
 • (crh) Til aqıl terazesidir. → Dil aklın terazesidir.
 • (crh) Sözünnen işin bir olsun. → Sözünle işin bir olsun.
 • (crh) Sözü aqnın işi aq. → Sözü hak olanın işi de haktır.
 • (crh) Özüne baqma, sözüne baq. → Kendine bakma, sözüne bak.
 • (crh) Aşnın dadı tuznen, adamın dadı söznen. → Yemeğin tadı tuzla, insanın tadı sözle.
 • (crh) Atılğan oq keri qaytmaz, aytılğan söz. → Atılan ok geri dönmez, söylenen söz.
 • (crh) Yürmege bilmegen yolnı bozar, söylemege bilmegen lamı bozar. → Yürümeye bilmeyen yolu bozar, söylemeye bilmeyen konuşmayı bozar.
 • (crh) Til yarası pıcaq yarasından müşküldür. → Dil yarası bıçak yarasından kötüdür.
 • (crh) Kötek etten öter, söz süyekten. → Dayak ette etkilidir, söz kemikte.
 • (crh) Aqılı qısqanın tili uzun. → Akılı kısanın dili uzundur.
 • (crh) Doğru söz ölmez. → Doğru söz ölmez.
 • (crh) Çoq ağız bir olsa, bir ağız yoq olur. → Çok ağız bir olursa, tek ağız yok olur.
 • (crh) Tatlı söz yılannı yuvasından çıqarır. → Tatlı söz yılanı yuvasından çıkarır.
 • (crh) Yipnin uzunu yaxşı, söznin qısqası. → İpin uzunu iyi, sözün kısası.
 • (crh) Qızım sana aytamın, kelinim sen dinle. → Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle.
 • (crh) Uzaqtan davulnun sesi xoş kelir. → Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
 • (crh) Yigitnin sözü birdir. → Yiğidin sözü birdir.