Difference between revisions of "Catalan and Sardinian/Pending tests cat-srd"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 12: Line 12:
 
* {{test|cat|Quanta gent hi havia?|Canta gente bi fiat?}}
 
* {{test|cat|Quanta gent hi havia?|Canta gente bi fiat?}}
 
* {{test|cat|Quantes voltes t'ho he dit?|Cantas bortas ti l'apo naradu?}}
 
* {{test|cat|Quantes voltes t'ho he dit?|Cantas bortas ti l'apo naradu?}}
* {{test|cat|Quan vindràs?|?}}
+
* {{test|cat|Quan vindràs?|Cando as a bènnere?}}
* {{test|cat|Com dius?|?}}
+
* {{test|cat|Com dius?|Ite ti naras?}}
* {{test|cat|Per què penses això?|?}}
+
* {{test|cat|Per què penses això?|Pro ite pensas custu?}}
   
 
==Nùmeros ordinales==
 
==Nùmeros ordinales==

Revision as of 12:16, 21 May 2017

català→sardu

Interrogatius

 • (cat) Què vols fer? → Ite boles fàghere?
 • (cat) Qui ha de venir? → Chie depet bènnere?
 • (cat) Quin cotxe has comprat? → Cale vetura as comporadu?
 • (cat) Quina màscara has comprat? → Cale caratza as comporadu?
 • (cat) Quant falta? → Cantu manca?
 • (cat) Quanta gent hi havia? → Canta gente bi fiat?
 • (cat) Quantes voltes t'ho he dit? → Cantas bortas ti l'apo naradu?
 • (cat) Quan vindràs? → Cando as a bènnere?
 • (cat) Com dius? → Ite ti naras?
 • (cat) Per què penses això? → Pro ite pensas custu?

Nùmeros ordinales

 • (cat) primer. → su primu.
 • (cat) segon. → segundu.
 • (cat) tercer. → su de tres.
 • (cat) quart. → su de bator.
 • (cat) cinquè. → su de chimbe.
 • (cat) quint. → su de chimbe.
 • (cat) sisè. → su de ses.
 • (cat) setè. → su de sete.
 • (cat) vuitè. → su de oto.
 • (cat) novè. → su de noe.
 • (cat) desè. → su de deghe.
 • (cat) Ha arribat el segon. → Est arribadu su segundu.
 • (cat) Ha arribat segon. → Est arribadu segundu.
 • (cat) Ha arribat el tercer. → Est arribadu su de tres.
 • (cat) La segona casa. → Sa segunda domo.
 • (cat) La meva segona casa. → Sa segunda domo mea.
 • (cat) La tercera casa. → Sa de tres domos.
 • (cat) La meva tercera casa. → Sa de tres de sas domos meas.
 • (cat) Una tercera família. → Una de tres famìlias.

Possessivos

 • (cat) La meva casa. → Sa domo mea.
 • (cat) La teva casa. → Sa domo tua.
 • (cat) La seva casa. → Sa domo sua.
 • (cat) La nostra casa. → Sa domo nostra.
 • (cat) La vostra casa. → Sa domo bostra.
 • (cat) El meu amic. → Su amigu meu.
 • (cat) Els meus amics. → Sus amigos meos.
 • (cat) Les meves cases. → Sas domos meas.
 • (cat) Mon pare. → Su babbu meu.
 • (cat) Ton pare. → Su babbu tuo.
 • (cat) Son pare. → Su babbu suo.
 • (cat) Un amic meu. → ???.
 • (cat) Un amic teu. → ???.
 • (cat) Un amic d'ella. → ???.
 • (cat) Un amic d'ells. → ???.

Superlativos

 • (cat) La teva filla és molt estudiosa. → Sa fìgia tua est meda istudiosa. -- comprovar
 • (cat) Contentíssim. → Cuntentu a beru.
 • (cat) Bellíssims. → Bellos a beru.
 • (cat) El més bonic de tots. → Su prus bellu de totus.
 • (cat) La més rica del món. → Sa prus rica de su mundu.

Cumparativos

 • (cat) En Carles és més seriós que en Marc. → Carles est prus seriu de Marc.
 • (cat) En Carles és millor. → Carles est mègius.
 • (cat) La filla es tan bonica com la mare. → Sa fìgia est bella comente a sa mama.
 • (cat) La filla es no menys bonica que la mare. → Sa fìgia no est prus pagu bella de sa mama.
 • (cat) En Marc es menys estudiós que en Carles. → Marc est prus pagu istudiosu de Carles.
 • (cat) El teu fill es més intel·ligent que estudiós. → Fìgiu tuo est prus abbistu chi istudiosu.
 • (cat) És més fàcil prometre que cumplir. → Est prus fàtzile promìtere chi mantènnere.

Temps verbals

Forma continuada in su presente indicativu

 • (cat) Estic estudiant. → So istudiende.

Diferetzias in s'utilizu de sas pasivas

 • (cat) He estat cridat per tu → So istadu mutidu dae tene.

Passatu remotu

 • (cat) Combatí. → Aiat cumbàtidu.
 • (ita) Conegué. → Aiat connotu.
 • (cat) Va combatre. → Aiat cumbàtidu.
 • (cat) Va conèixer. → Aiat connotu.

Futuru

 • (cat) Faré. → Apo a fàghere.

Futuru Anteriore

 • (cat) Hauré fet. → Apo a àere fatu.

Cunditzionale

 • (cat) Faria. → Dia fàghere.
 • (cat) Hauria fet. → Dia àere fatu.

Verbs de moviment

 • (cat) Ha arribat. → Est arribadu.

faghere + a + infinito

 • (cat) Es pot entrar? → Faghet a intrare?
 • (cat) No se't pot dir res. → Non faghet a ti nàrrere nudda.

Pronoms proclítics

 • (cat) Dóna el pa al Joan a casa. → ???.
 • (cat) El dóna al Joan a casa. → ???.
 • (cat) Li dóna el pa a casa. → ???.
 • (cat) Hi dóna el pa al Joan. → ???.
 • (cat) L'hi dóna a casa. → ???.
 • (cat) Dóna pa al Joan a casa. → ???.
 • (cat) En dóna al Joan a casa. → ???.
 • (cat) Li dóna pa a casa. → ???.
 • (cat) Hi dóna pa al Joan. → ???.
 • (cat) Li'n dóna a casa. → ???.
 • (cat) Em dóna un llibre. → ???.
 • (cat) Et dóna un llibre. → ???.
 • (cat) Li dóna un llibre. → ???.
 • (cat) Ens dóna un llibre. → ???.
 • (cat) Us dóna un llibre. → ???.
 • (cat) Els dóna un llibre. → ???.
 • (cat) M'estima. → ???.
 • (cat) T'estima. → ???.
 • (cat) L'estima. → ???.
 • (cat) S'estima. → ???.
 • (cat) Ens estima. → ???.
 • (cat) Us estima. → ???.
 • (cat) Els estima. → ???.
 • (cat) Les estima. → ???.
 • (cat) Me'l dóna. → ???.
 • (cat) Te'l dóna. → ???.
 • (cat) Me'n dóna. → ???.
 • (cat) Te'n dóna. → ???.
 • (cat) Ho diu. → ???.
 • (cat) Li ho diu. → ???.

Pronoms enclítics

 • (cat) Dóna el pa al Joan a casa! → ???.
 • (cat) Dóna'l al Joan a casa. → ???.
 • (cat) Dóna-li el pa a casa. → ???.
 • (cat) Dóna-hi el pa al Joan. → ???.
 • (cat) Dóna-l'hi a casa. → ???.
 • (cat) Dóna pa al Joan a casa! → ???.
 • (cat) Dóna'n al Joan a casa. → ???.
 • (cat) Dóna-li pa a casa. → ???.
 • (cat) Dóna-hi pa al Joan. → ???.
 • (cat) Dóna-li'n a casa. → ???.
 • (cat) Dóna-ho. → ???.
 • (cat) Dóna-li-ho. → ???.

Infinitivo

 • (cat) Donar. → Dare
 • (cat) Donar-la. → La dare.
 • (cat) Donar-lo. → Li dare.
 • (cat) Donar-les. → Las dare.
 • (cat) Donar-li. → Li dare.
 • (cat) Donar-li-ho. → Bi lu dare.


Altres

 • (cat) Anglaterra és una nació que forma part del Regne Unit. → S'Inghilterra est una natzione chi faghet parte de su Regnu Unidu.
 • (cat) La casa de Mario és blanca. → Sa domo de Mario est bianca.
 • (cat) Les cases de pedra. → Sas domos de pedra.
 • (cat) És el millor de tots. → Est su mègius de totus.
 • (cat) La casa és a vint metres d'aquí. → Sa domo est a binti metros dae inoghe.
 • (cat) I menys qui posa el sard només com símbol. → E mancu chie ponet su sardu petzi comente sìmbulu.


Veure també

Sardo e italiano/Pending tests Sardo e italiano/Regression tests