Difference between revisions of "Apertium separable/GCI 2017/cat"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
(put img back)
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
  +
catalan
separable-word
 
  +
xavi
Arribar al cor
 
  +
Aspirar a + «professió»
 
  +
<table class="wikitable">
Entendre en + nom
 
  +
<tr>
entendre´s amb + nom
 
  +
<th> catalan </th>
Anar als fets
 
  +
<th> espanol </th>
Anar a pams
 
  +
<th> catalan </th>
Fer-se amb algú
 
  +
<th> espanol </th>
Avenir-se amb algú
 
  +
<th> ex </th>
Cantar de ple
 
  +
</tr>
Comptar amb quelcom
 
  +
Comptar amb algú
 
  +
Contribuir a alguna cosa
 
  +
<tr>
Deixar a/en mans
 
  +
<td> arribar </td>
Anar al gra
 
  +
<td> llegar </td>
Treure l'entrellat
 
  +
<td> arribar al cor </td>
Fer saber una cosa
 
  +
<td> Assolir el cor, tocar el cor, arribar a l'ànima </td>
Fer bugada
 
  +
<td> arribar al cor de la gent </td>
Fer-se amb algú
 
  +
</tr>
Fer una cosa
 
  +
<tr>
Fer dissabte
 
  +
<td> aspirar </td>
Obrir el pit
 
  +
<td> aspirar </td>
Netejar la consciència
 
  +
<td> aspirar a <<professió>> </td>
Fer un acte de fe amb algú
 
  +
<td> voler ser, esdevenir </td>
Fer un acte de fe en una cosa
 
  +
<td> aspira a metge </td>
Fer a cegues, fer a ulls clucs una cosa
 
  +
</tr>
Descarregar el cor
 
  +
<tr>
Beure a raig
 
  +
<td> entendre </td>
Girar al vent
 
  +
<td> entender </td>
Conquistar a algú
 
  +
<td> entendre en + nom </td>
Fer-se a una cosa
 
  +
<td> Ser especialista en,entendre </td>
Anar a mal dades
 
  +
<td> Entendre en informàtica </td>
En compliment d'una cosa
 
  +
</tr>
Posar-se al lloc de
 
  +
<tr>
Lligat de mans
 
  +
<td> Entendre´s </td>
Contribuir a una cosa
 
  +
<td> entender</td>
Avenir-se amb algú
 
  +
<td> entendre´s amb + nom </td>
Abraçar-se a una cosa
 
  +
<td> Arriba a acords </td>
Acabar amb alguna cosa/algú
 
  +
<td> S'entén amb els treballadors </td>
Acabar de + infinitiu
 
  +
</tr>
Acabar de + nom
 
  +
<tr>
Aclarir-se amb una activitat
 
  +
<td> Anar/ir </td>
Adreçar-se a algú
 
  +
<td> ir </td>
Entrar en una cosa
 
  +
<td> Anar als fets </td>
Escapar d'alguna cosa
 
  +
<td> Deixar de divagar, concretar </td>
Esperar a + verb
 
  +
<td> Va ràpid als fets i acaba a l'hora </td>
Esprèmer a algú
 
  +
</tr>
Despatxar a algú
 
  +
<tr>
  +
<td> ... </td>
  +
<td> ... </td>
  +
<td> ... </td>
  +
<td> ... </td>
  +
<td> ... </td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
  +
[[File:cat.JPG]]

Latest revision as of 23:36, 3 January 2018

catalan xavi

catalan espanol catalan espanol ex
arribar llegar arribar al cor Assolir el cor, tocar el cor, arribar a l'ànima arribar al cor de la gent
aspirar aspirar aspirar a <<professió>> voler ser, esdevenir aspira a metge
entendre entender entendre en + nom Ser especialista en,entendre Entendre en informàtica
Entendre´s entender entendre´s amb + nom Arriba a acords S'entén amb els treballadors
Anar/ir ir Anar als fets Deixar de divagar, concretar Va ràpid als fets i acaba a l'hora
... ... ... ... ...

Cat.JPG