Apertium-nno-nob/kjektåkunne

From Apertium
< Apertium-nno-nob
Revision as of 13:52, 30 September 2019 by Unhammer (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
 1. diff før og etter:
$ xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.before
$ # hack hack hack 
$ xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.after
$ diff -U0 2019-09-30.before 2019-09-30.after | dwdiff -c -u

Bruk diff -U0 fil1 fil2 | dwdiff -u -c der fil1 og fil2 er store (tusener av linjer), elles går det an å berre gjera dwdiff -c -C0 fil1 fil2

(-U0 og -C0 betyr ingen kontekstlinjer; bruk -U1 for 1 linje kontekst til diff, eller -C1 for 1 linje kontekst til dwdiff)


 1. pipelinen til nno-nob_e:
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-morph 
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-disam
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-tagger
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-pretransfer
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-biltrans  
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-lex  
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-chunker
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-interchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-postchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-dgen


 1. Finn regel med nummer 7 i t1x:
$ xmllint --xpath '//rule[7]' apertium-nno-nob.nob-nno.t1x 


 1. pull alle mappene:

legg

for d in ~/apertium/apertium-{nno-nob,nob,nno}; do ( cd "$d" && git pull; ); done

i pull.sh, chmod +x pull.sh og ./pull.sh


 1. raskare kompilering:
$ make -j e # kompiler alt som trengst i nno, nob og nno-nob, for pipelinen nob-nno_e
$ make -j r # kompiler alt utanom ordbøkene for pipelinen nob-nno_e (dvs. kompiler berre transfer, cg, lrx)