Difference between revisions of "Apertium-nno-nob/kjektåkunne"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
(format)
Line 1: Line 1:
# diff før og etter:
+
== diff før og etter: ==
 
<pre>
 
<pre>
 
$ xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.before
 
$ xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.before
Line 12: Line 12:
   
   
# pipelinen til nno-nob_e:
+
== pipelinen til nno-nob_e: ==
 
<pre>
 
<pre>
 
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-morph
 
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-morph
Line 27: Line 27:
   
   
# Finn regel med nummer 7 i t1x:
+
== Finn regel med nummer 7 i t1x: ==
 
<pre>
 
<pre>
 
$ xmllint --xpath '//rule[7]' apertium-nno-nob.nob-nno.t1x
 
$ xmllint --xpath '//rule[7]' apertium-nno-nob.nob-nno.t1x
Line 33: Line 33:
   
   
# pull alle mappene:
+
== pull alle mappene: ==
 
legg
 
legg
 
<pre>
 
<pre>
Line 41: Line 41:
   
   
# raskare kompilering:
+
== raskare kompilering: ==
 
<pre>
 
<pre>
 
$ make -j e # kompiler alt som trengst i nno, nob og nno-nob, for pipelinen nob-nno_e
 
$ make -j e # kompiler alt som trengst i nno, nob og nno-nob, for pipelinen nob-nno_e

Revision as of 13:53, 30 September 2019

diff før og etter:

$  xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.before
$ # hack hack hack 
$  xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.after
$ diff -U0 2019-09-30.before 2019-09-30.after | dwdiff -c -u

Bruk diff -U0 fil1 fil2 | dwdiff -u -c der fil1 og fil2 er store (tusener av linjer), elles går det an å berre gjera dwdiff -c -C0 fil1 fil2

(-U0 og -C0 betyr ingen kontekstlinjer; bruk -U1 for 1 linje kontekst til diff, eller -C1 for 1 linje kontekst til dwdiff)


pipelinen til nno-nob_e:

$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-morph 
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-disam
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-tagger
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-pretransfer
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-biltrans    
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-lex    
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-chunker
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-interchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-postchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-dgen


Finn regel med nummer 7 i t1x:

$ xmllint --xpath '//rule[7]'  apertium-nno-nob.nob-nno.t1x 


pull alle mappene:

legg

for d in ~/apertium/apertium-{nno-nob,nob,nno}; do ( cd "$d" && git pull; ); done

i pull.sh, chmod +x pull.sh og ./pull.sh


raskare kompilering:

$ make -j e  # kompiler alt som trengst i nno, nob og nno-nob, for pipelinen nob-nno_e
$ make -j r  # kompiler alt utanom ordbøkene for pipelinen nob-nno_e (dvs. kompiler berre transfer, cg, lrx)