Difference between revisions of "Apertium-nno-nob/kjektåkunne"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
 
<code>dwdiff -c -C0 fil1 fil2</code>
 
<code>dwdiff -c -C0 fil1 fil2</code>
   
(-U0 og -C0 betyr ingen kontekstlinjer; bruk -U1 for 1 linje kontekst til diff, eller -C1 for 1 linje kontekst til dwdiff)
+
(-U0 og -C0 betyr ingen kontekstlinjer; bruk -U1 for 1 linje kontekst til diff, eller -C1 for 1 linje kontekst til dwdiff)
   
   

Revision as of 13:50, 30 September 2019

diff før og etter:

$  xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.before
$ # hack hack hack 
$  xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.after
$ diff -U0 2019-09-30.before 2019-09-30.after | dwdiff -c -u

Bruk diff -U0 fil1 fil2 | dwdiff -u -c der fil1 og fil2 er store (tusener av linjer), elles går det an å berre gjera dwdiff -c -C0 fil1 fil2

(-U0 og -C0 betyr ingen kontekstlinjer; bruk -U1 for 1 linje kontekst til diff, eller -C1 for 1 linje kontekst til dwdiff)


pipeline:

$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-morph 
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-disam
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-tagger
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-pretransfer
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-biltrans    
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-lex    
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-chunker
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-interchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-postchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-dgen
$ xmllint --xpath '//rule[7]'  apertium-nno-nob.nob-nno.t1x 

pullap.sh:

for d in ~/apertium/apertium-{nno-nob,nob,nno}; do ( cd "$d" && git pull; ); done


raskare kompilering:

$ make -j e  # kompiler alt som trengst i nno, nob og nno-nob for nob-nno_e
$ make -j r  # kompiler alt utanom ordbøker for nob-nno_e