Difference between revisions of "Apertium-kir-uzb/stats"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
==Over-all stats==
 
==Over-all stats==
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.dix kir-uzb stems]''': <section begin=kir-uzb_stems />268<section end=kir-uzb_stems /> as of r59790 by kantoro ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker
+
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.dix kir-uzb stems]''': <section begin=kir-uzb_stems />268<section end=kir-uzb_stems /> as of r59790 by kantoro ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t1x kir-uzb t1x rules]''': <section begin=kir-uzb_t1x_rules />14<section end=kir-uzb_t1x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker
+
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t1x kir-uzb t1x rules]''': <section begin=kir-uzb_t1x_rules />14<section end=kir-uzb_t1x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t2x kir-uzb t2x rules]''': <section begin=kir-uzb_t2x_rules />4<section end=kir-uzb_t2x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker
+
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t2x kir-uzb t2x rules]''': <section begin=kir-uzb_t2x_rules />4<section end=kir-uzb_t2x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t1x uzb-kir t1x rules]''': <section begin=uzb-kir_t1x_rules />14<section end=uzb-kir_t1x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker
+
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t1x uzb-kir t1x rules]''': <section begin=uzb-kir_t1x_rules />14<section end=uzb-kir_t1x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t2x uzb-kir t2x rules]''': <section begin=uzb-kir_t2x_rules />4<section end=uzb-kir_t2x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker
+
*'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t2x uzb-kir t2x rules]''': <section begin=uzb-kir_t2x_rules />4<section end=uzb-kir_t2x_rules /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t1x kir-uzb t1x macros]''': <section begin=kir-uzb_t1x_macros />0<section end=kir-uzb_t1x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker</span>
+
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t1x kir-uzb t1x macros]''': <section begin=kir-uzb_t1x_macros />0<section end=kir-uzb_t1x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker</span>
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t2x kir-uzb t2x macros]''': <section begin=kir-uzb_t2x_macros />0<section end=kir-uzb_t2x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker</span>
+
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.kir-uzb.t2x kir-uzb t2x macros]''': <section begin=kir-uzb_t2x_macros />0<section end=kir-uzb_t2x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker</span>
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t1x uzb-kir t1x macros]''': <section begin=uzb-kir_t1x_macros />0<section end=uzb-kir_t1x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker</span>
+
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t1x uzb-kir t1x macros]''': <section begin=uzb-kir_t1x_macros />0<section end=uzb-kir_t1x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker</span>
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t2x uzb-kir t2x macros]''': <section begin=uzb-kir_t2x_macros />0<section end=uzb-kir_t2x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 09:24, 21 April 2015 (CEST), run by firespeaker</span>
+
*<span style='opacity: .6'>'''[https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/incubator/apertium-kir-uzb/apertium-kir-uzb.uzb-kir.t2x uzb-kir t2x macros]''': <section begin=uzb-kir_t2x_macros />0<section end=uzb-kir_t2x_macros /> as of r44190 by spectre360 ~ [[User:StemCounterBot|StemCounterBot]] ([[User talk:StemCounterBot|talk]]) 07:00, 5 January 2018 (CET), run by firespeaker</span>
   
 
[[Category:Datastats]]
 
[[Category:Datastats]]

Revision as of 06:00, 5 January 2018

Over-all stats