Afrikaans and English

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

This file contains some observations and a general "TODO" list / discussion.

# Afrikaans
: lit. English
@ English

* Solutions?

Tagger

A tagger needs to be generated. Currently both en-af.prob and af-en.prob are copies of the de-en.prob

Transfer

Afrikaans to English

SOV to SVO transfer

Example 1
# nie een van hulle die taal   kan praat nie.
: not one of them the language can speak not.
 NP        NP      V 

@ [not one of them] [can speak not] [the language] 
  NP        V        NP
Example 2
# Vir elke Engelse woord moet  jy  een Afrikaanse woord  kies  en dis  nie altyd so duidelik wat  om te kies  nie.
: For each English word [must] [you] [one Afrikaans word ] [choose] and it's not always so clear  what to  choose not.
                NP  NP           V
             VAUX  SUB  OBJ          V 
             VAUX  PRN  DET ADJ    N    VBLEX

@ For each English word [you] [must] [choose] [one Afrikaans word]  and it is not always so clear  which to  choose.
             SUB  VAUX  V    OBJ
             PRN  VAUX  VBLEX  DET ADJ    N
 • <vaux><prn><det><adj><n><vblex> --> <prn><vaux><vblex><det><adj><n>
Example 3
# Sterrekundiges kondig  die ontdekking aan van Gliese 581 c, 'n Aarde-agtige planeet buite  ons sonnestelsel wat lewe mag   onderhou
: Astronomers  announce the discovery   of Gliese 581 c, an Earth-like  planet outside our solar system that life may   sustain
Astronomers  announce the discovery   of Gliese 581 c, an Earth-like  planet outside our solar system [that life may   sustain]

@ Astronomers  announce the discovery   of Gliese 581 c, an Earth-like  planet outside our solar system [that may sustain life]
 • <dem><n><vaux><vblex> -> <dem><vaux><vblex><n>
Example 4
# Ek dink hulle sal hulp waardeer  van mense wat Afrikaans ken
: I    think  they   will  help appreciate of  people who  Afrikaans know

 <prpers> <vblex> <prpers> <vaux> <n> <vblex>  <pr> <n>  <rel> <n>    <vblex>

 NP    VBLEX  NP    VAUX  NP  VBLEX   PR  NP   REL  NP    VBLEX           

 I think they [will help appreciate] of people [who Afrikaans know]
 
 I think they [will appreciate help] of people who Afrikaans know

 I think they will appreciate help of people [who know Afrikaans]

@ I think they will appreciate help of people who know Afrikaans.
 • <rel> <n> <vblex> -> <rel> <vblex> <n>
 • <vaux> <n> <vblex> -> <vaux> <vblex> <n>

Double negatives

# nie een van hulle die taal kan praat nie.
: not one of them the language can speak not.

@ [not one of them] [can speak] [the language]

One solution:

 • <vaux><vblex>nie --> <vaux><vblex>

Or... basically drop the extra negative at the end of all sentences (well, at the full stop).

 • nie<sent> --> <sent>
Example 1
# Ek is nie so bekend  met  presies hoe die opstelling werk nie
: I am not so familiar with exactly how the setup   works not 

@ I am not so familiar with exactly how the setup   works

Constructions with 'do'

# Nee, ek het ook nie    'n idee wat dit beteken nie

No, I [have also not]   an idea what it means  not

No, I [also have not]   an idea what it means

No, I [also do  not have] an idea what it means

No, I [also don't  have] an idea what it means

@ No, I don't have an idea what it means either

Tenses

The ge<verb> construction
Fixed — If broken, report a bug!

The past tense is formed regularly by adding the prefix ge- to the verb's infinitive/present form.

 • Ek breek - I break
 • Ek het gebreek - I broke, I have broken, I had broken
het        gebreek
^het<vaux><pres>$ ^ge<past><prefix>+breek<vblex><inf>$

= breek<vblex><past>

= break<vblex><past>

Detachable prefixes

* Ek tree op

   optree

Multi-prepositions

 • om met
 • om uit
 • oor te
 • om in
 • toe om
 • ... list more here ...

Verbs with attached prepositions

e.g. terugkry, oopmaak, weghardloop, teruggebring, aankondig, afkondig, verkondig, opgedaag, aangerand, aangesê, teëgekom, weggekom, uitgeklim

For example:

teruggekry
terug+ge+kry

back+PAST+get

= got back

List of prepositions: terug, oop, op, weg, aan, af, ver, teë, uit, ...

English to Afrikaans

Adjective inflection

Fixed — If broken, report a bug!

Attributive = before noun Predicative = after noun

Adjectives in Afrikaans sometimes change depending on their position. Adjectives in the attributive position often morph. e.g.[1]

Die blompot is goud. > Die goue  blompot.
The vase  is gold. > The golden vase.

goud -> goue

This  man is   most famous  , this  is the most famous  man
Hierdie man is die meeste beroemd, hierdie is die mees beroemde man

Rule that says:

 • <adj><noun> -> <adj><attr><noun>
 • <noun><adj> -> <noun><adj><pred>

Determiners

His dog is red.
Sy hond is rooi.

This is his dog, the dog is his = 
Dit is sy hond, die hond is syne.

Verbs

That was a nice = Dit was lekker, Dit was lekker gewees

It was a good poem = Dit was 'n goeie gedig, dit was 'n goeie gedig gewees

It will be a good poem = dit sal 'n goeie gedig wees

It would have been a good poem = Dit sou 'n goeie gedig gewees het.

it would have been a good idea = dit sou 'n goeie idee wees, dit sou 'n goeie idee gewees het (both correct)

it would have been a good poem = dit sou 'n goeie gedig gewees het (only this form is correct)

Separable verbs

afskei, oplaai, inkoop, aftel

Ek het dit op  die kar gelaai.
I have it into the car loaded.

I loaded it onto the car

Competing products

"for each english word must you one afrikaans word choose and it's not always so clear that/what to select not."