Afrikaans and English

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

This file contains some observations and a general "TODO" list / discussion.

# Afrikaans
: lit. English
@ English

* Solutions?

Tagger

A tagger needs to be generated. Currently both en-af.prob and af-en.prob are copies of the de-en.prob

Transfer

Afrikaans to English

SOV to SVO transfer

Example 1
# nie een van hulle die taal   kan praat nie.
: not one of them the language can speak not.
 NP        NP      V 

@ [not one of them] [can speak not] [the language] 
  NP        V        NP
Example 2
# Vir elke Engelse woord moet  jy  een Afrikaanse woord  kies  en dis  nie altyd so duidelik wat  om te kies  nie.
: For each English word [must] [you] [one Afrikaans word ] [choose] and it's not always so clear  what to  choose not.
                NP  NP           V
             VAUX  SUB  OBJ          V 
             VAUX  PRN  DET ADJ    N    VBLEX

@ For each English word [you] [must] [choose] [one Afrikaans word]  and it is not always so clear  which to  choose.
             SUB  VAUX  V    OBJ
             PRN  VAUX  VBLEX  DET ADJ    N
 • <vaux><prn><det><adj><n><vblex> --> <prn><vaux><vblex><det><adj><n>


Example 3
# Sterrekundiges kondig  die ontdekking aan van Gliese 581 c, 'n Aarde-agtige planeet buite  ons sonnestelsel wat lewe mag   onderhou
: Astronomers  announce the discovery   of Gliese 581 c, an Earth-like  planet outside our solar system that life may   sustain

@ Astronomers  announce the discovery   of Gliese 581 c, an Earth-like  planet outside our solar system that may sustain life
Example 4
# Ek dink hulle sal hulp waardeer  van mense wat Afrikaans ken
: I think they will help appreciate of people who Afrikaans know

 I think they will appreciate help of people who Afrikaans know

 I think they will appreciate help of people who know Afrikaans

 <prpers> <vblex> <prpers> <vaux> <n> <vblex> <pr> <n> <rel> <n> <vblex>

 NP VBLEX NP  VAUX NP                    VBLEX           

@ I think they will appreciate help of people who know Afrikaans.
 • <rel> <n> <vblex> -> <rel> <vblex> <n>
 • <vaux> <n> <vblex> -> <vaux> <vblex> <n>

Double negatives

# nie een van hulle die taal kan praat nie.
: not one of them the language can speak not.

@ [not one of them] [can speak] [the language]

One solution:

 • <vaux><vblex>nie --> <vaux><vblex>

Or... basically drop the extra negative at the end of all sentences (well, at the full stop).

 • nie<sent> --> <sent>
Example 1
# Ek is nie so bekend  met  presies hoe die opstelling werk nie
: I am not so familiar with exactly how the setup   works not 

@ I am not so familiar with exactly how the setup   works

Constructions with 'do'

# Nee, ek het ook nie    'n idee wat dit beteken nie

No, I [have also not]   an idea what it means  not

No, I [also have not]   an idea what it means

No, I [also do  not have] an idea what it means

No, I [also don't  have] an idea what it means

@ No, I don't have an idea what it means either

Tenses

The ge<verb> construction

The past tense is formed regularly by adding the prefix ge- to the verb's infinitive/present form.

 • Ek breek - I break
 • Ek het gebreek - I broke, I have broken, I had broken
het        gebreek
^het<vaux><pres>$ ^ge<past><prefix>+breek<vblex><inf>$

= breek<vblex><past>

= break<vblex><past>

Detachable prefixes

* Ek tree op

   optree

Multi-prepositions

 • om met
 • om uit
 • oor te
 • om in
 • toe om
 • ... list more here ...

Verbs with attached prepositions

e.g. terugkry, oopmaak, weghardloop

For example:

teruggekry
terug+ge+kry

back+PAST+get

= got back

English to Afrikaans

Adjective inflection

http://web.sois.uwm.edu/AFR101/Document/index.asp?Parent=7324

Attributive = before noun Predicative = after noun

Adjectives in Afrikaans sometimes change depending on their position. Adjectives in the attributive position often morph. e.g.

Die blompot is goud. > Die goue  blompot.
The vase  is gold. > The golden vase.

goud -> goue

This  man is   most famous  , this  is the most famous  man
Hierdie man is die meeste beroemd, hierdie is die mees beroemde man

Determiners

His dog is red.
Sy hond is rooi.

This is his dog, the dog is his = 
Dit is sy hond, die hond is syne.

Verbs

That was a nice = Dit was lekker, Dit was lekker gewees

It was a good poem = Dit was 'n goeie gedig, dit was 'n goeie gedig gewees

It will be a good poem = dit sal 'n goeie gedig wees

It would have been a good poem = Dit sou 'n goeie gedig gewees het.

it would have been a good idea = dit sou 'n goeie idee wees, dit sou 'n goeie idee gewees het (both correct)

it would have been a good poem = dit sou 'n goeie gedig gewees het (only this form is correct)

Separable verbs

afskei, oplaai, inkoop, aftel

Ek het dit op  die kar gelaai.
I have it into the car loaded.

I loaded it onto the car