Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

Norwegian Nynorsk and Norwegian Bokmål/Installasjon

From Apertium
Jump to: navigation, search

Denne sida viser korleis ein installerer nyaste utgåve av apertium-nno-nob på GNU/Linux-system.

Viss du berre vil omsetja, så kan du få den blodferske SVN-utgåva for Debian eller andre Debian-baserte system som Ubuntu ved å køyra følgjande

wget http://apertium.projectjj.com/apt/install-nightly.sh
sudo bash install-nightly.sh
sudo apt-get update
sudo apt-get install apertium-nno-nob

For Arch Linux finst nyaste utgåve i AUR (sei frå om pakkene der ikkje fungerer).


Les vidare for å sjå korleis du henter og installerer pakkene for andre system, eller viss du vil kompilera sjølv.

Contents

Viss du har rottilgang

Installer kravde pakker

Du må ha visse pakker installert på førehand, sjå Installation og vel ditt system for å sjå korleis du installerer pakkekrav.

Last ned kjeldekode

Hent ned apertium-nno-nob og relaterte pakker med:

svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/lttoolbox
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nno
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nob
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium-nno-nob
svn co --username anonymous --password anonymous http://beta.visl.sdu.dk/svn/visl/tools/vislcg3/trunk vislcg3

Kompiler og installer

Du kan kompilera og installera med kommandoane nedanfor. Lim inn ei og ei linje i terminalen så du ser om noko går gale undervegs.

cd lttoolbox
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..

cd apertium
./autogen.sh
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..

cd vislcg3
./get-boost.sh
./cmake.sh
make
sudo make install
cd ..

cd apertium-nno
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..

cd apertium-nob
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..

cd apertium-nno-nob
./autogen.sh
make
sudo make install
cd ..

Send ein epost viss det er noko som ikkje fungerer :-)

Omset!

Alt skal no vera installert :-) Du kan testa at det fungerer ved å prøva desse kommandoane:

echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno
echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno_e


Utan rottilgang: installer i heimemappa

Viss du ikkje har rottilgang (t.d. om du bruker ein skule-/universitetsmaskin), så kan du likevel installera i brukarkontoen din. Dette kan vera litt meir styrete, så ta Kontakt om du får problem! IRC gir oftast raskast svar.

Me lager ei mappe som skal innehalda alt me installerer:

mkdir ~/local

Sørg for at program installert her blir gjenkjent av andre program:

PKG_CONFIG_PATH=$HOME/local/lib/pkgconfig 
export PKG_CONFIG_PATH
LD_LIBRARY_PATH=$HOME/local/lib
export LD_LIBRARY_PATH
PATH=$HOME/local/bin:$PATH
export PATH

(Legg dei fire linjene over inn i ~/.bashrc òg, sånn at dei køyrer kvar gong du logger inn.)

Installer kravde pakker

Desse pakkene må vera installerte, anten av administrator, eller i heimemappa di.

subversion 
g++ 
pkg-config 
libxml2 
libxml2-dev
libxml2-utils 
xsltproc 
flex
automake
autoconf 
libtool 
libpcre3-dev
libicu-dev

Sjå Installation og vel ditt system for å sjå kva pakkene heiter på ditt system.

Uheldigvis varierer det frå system til system kva for pakker som manglar, og som dermed må installerast i heimemappa. Viss ei pakke ikkje er installert, vil du få ei åtvaring når du køyrer autogen.sh eller cmake.sh seinare. Då kan du installera den pakka du manglar i heimemappa di.

T.d. har UiO-brukarar rapportert at dei må lasta ned nyaste pcre frå http://www.pcre.org/ (bruk ./configure --prefix=$HOME/local --enable-utf8) og http://site.icu-project.org/ (bruk ./configure --prefix=$HOME/local).


Last ned kjeldekode

Hent ned apertium-nno-nob og relaterte pakker med:

svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/lttoolbox
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nno
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/languages/apertium-nob
svn co https://svn.code.sf.net/p/apertium/svn/trunk/apertium-nno-nob
svn co --username anonymous --password anonymous http://beta.visl.sdu.dk/svn/visl/tools/vislcg3/trunk vislcg3

Kompiler og installer

No kan du kan kompilera og installera med kommandoane nedanfor. Lim inn ei og ei linje i terminalen så du ser om noko går gale undervegs. Viss du manglar kravde pakker, så bør cmake- eller autogen-steget klaga.

cd lttoolbox
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
ldconfig -n $HOME/local
cd ..

cd apertium
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
ldconfig -n $HOME/local
cd ..

cd vislcg3
./get-boost.sh
./cmake.sh -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/local
make
make install
ldconfig -n $HOME/local
cd ..

cd apertium-nno
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
cd ..

cd apertium-nob
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
cd ..

cd apertium-nno-nob
./autogen.sh --prefix=$HOME/local
make
make install
cd ..

Omset!

Alt skal no vera installert :-) Du kan testa at det fungerer ved å prøva desse kommandoane:

echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno
echo Å være eller å ikke være|apertium nob-nno_e
Personal tools