Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

English and Catalan

From Apertium
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
==Current status==
 
==Current status==
   
  +
==Transfer Rules==
  +
  +
You can check a detailed list of all chunk, interchunk and postchunk rules and macros in the following page: [[English_and_Catalan/Transfer_Rules|Transfer Rules]]
   
 
==Archived information==
 
==Archived information==

Revision as of 13:08, 18 August 2017

Contents

Introduction

Current status

Transfer Rules

You can check a detailed list of all chunk, interchunk and postchunk rules and macros in the following page: Transfer Rules

Archived information

This information is out of date and kept only for archival purposes. Read the sections above for documentation on the current apertium-eng-cat.

Introducció

Aquesta pàgina recull els suggeriments de millora al paquet apertium-en-ca quant a vocabulari (especialment per a unitats multimot), canvis estructurals i lèxics, errades de format, etc. Les files marcades a la primera columna amb blau fosc corresponen a fenòmens que ja han estat tractats.

Unitats monoparaula i multiparaula

En aquesta taula podeu suggerir unitats monoparaula i multiparaula que haurien de ser als diccionaris d'apertium-en-ca. Una unitat multiparaula es útil quan la traducció en conjunt de seqüències de més d'un mot és preferible a la traducció del mots per separat. Això pot ajudar a desambiguar una paraula amb més d'un sentit.

Tenim bàsicament dos tipus d'unitats multiparaula: les que tenen flexió interna (el verb 'trobar a faltar': trobe a faltar, trobes a faltar, etc.) i les que no en tenen (com ara l'adverbi 'de bon grat'). Per a paraules senzilles i unitats multiparaula sense flexió, ens ajudareu més si feu servir la nostra eina d'inserció de vocabulari.

Per a la resta, podeu emplenar aquesta taula. La columna de 'Forma valenciana' la farem servir quan hi haja una distinció entre variants. Els sentits volen dir que la multiparaula s'ha d'introduir en els dos sentits de la traducció (:), només d'anglés a català (>) o només de català a anglés (<).

Castellà (en) Català (ca) Forma valenciana Sentit (:,<,>)
hurt fer mal :
prisoner presoner :
prisoner pres <
prisoner reclús <

Regles de transferència estructural

En aquesta secció us demanem que feu un esforç de definir un canvi estructural sistemàtic (tant com siga possible) entre anglés i català. Volem saber quin patró ens trobarem (seqüència d'etiquetes morfològiques acompanyades o no d'un lema específic en llengua origen) i quina acció li hem d'aplicar (seqüència d'etiquetes morfològiques acompanyades o no d'un lema específic en llengua meta). Distingirem entre canvis estructurals que afecten a sintagmes nominals i verbals. Per saber que significa, quins hi ha o com s'escriu un símbol mireu en la página List of symbols.

Anglés → Català

Sintagmes nominals
Patró (en) Acció (ca) Entrada (en) Eixida (ca)
adj + n n + adj green cow vaca verda
Sintagmes verbals
Patró (en) Acció (ca) Entrada (en) Eixida (ca)
prn.tn.p1.sg + will + vblex.inf vblex.fti.p1.sg I will go aniré

Català → Anglés

Sintagmes nominals
Patró (ca) Acció (es) Entrada (ca) Eixida (es)
det.pos + n1's + n2 det.def + n2 + de.pr + det.pos + n1 my sister's teacher el mestre de la meua germana
Sintagmes verbals
Patró (en) Acció (ca) Entrada (en) Eixida (ca)
Personal tools