Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

Crimean Tatar and Turkish/Pending tests

From Apertium
< Crimean Tatar and Turkish(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Created page with "Source: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11871,atasozlerivedeyimlerpdf.pdf?0 * {{test|crh|Adamnı küldürgen de tilö küydürgen de.|Adamı güldüren de dil, yaka...")
 
 
(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Source: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11871,atasozlerivedeyimlerpdf.pdf?0
+
== Assorted ==
  +
Source [http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11871,atasozlerivedeyimlerpdf.pdf?0]
   
* {{test|crh|Adamnı küldürgen de tilö küydürgen de.|Adamı güldüren de dil, yakan da.}}
+
* {{test|crh|Adamnı küldürgen de til, küydürgen de.|Adamı güldüren de dil, yakan da.}}
   
* {{test|crh|Tatlı söz baldan tatlı.|Tatlı söz baldan tatlıdır.}}
+
* {{test|crh|Sözünnen işin bir olsun.|Sözünle işin bir olsun.}}
  +
* {{test|crh|Atılğan oq keri qaytmaz, aytılğan söz.|Atılan ok geri dönmez, söylenen söz.}}
   
* {{test|crh|Til aqıl terazesidir.|Dil aklın terazesidir.}}
+
* {{test|crh|Yipnin uzunu yaxşı, söznin qısqası.|İpin uzunu iyi, sözün kısası.}}
   
* {{test|crh|Sözünnen işin bir olsun.|Sözünle işin bir olsun.}}
+
* {{test|crh|Qızım sana aytamın, kelinim sen dinle.|Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle.}}
  +
  +
* {{test|crh|Uzaqtan davulnun sesi xoş kelir.|Uzaktan davulun sesi hoş gelir.}}
  +
  +
* {{test|crh|Yigitnin sözü birdir.|Yiğidin sözü birdir.}}
  +
* {{test|crh|Prokuraturanıñ taqiq etken areketlerni ögrenmek kerek.|Savcılığın araştırdığı hareketleri öğrenmek gerek.}}
  +
* {{test|crh|Nazir anda yaşağan qırımtatarlarnıñ ayatına qıymet kesecek.|Bakan orada yaşayan Kırım Tatarlarının hayatını değerlendirecek.}}
  +
[[Category:Crimean Tatar and Turkish|Pending tests]]

Latest revision as of 04:21, 13 July 2019

[edit] Assorted

Source [1]

  • (crh) Adamnı küldürgen de til, küydürgen de. → Adamı güldüren de dil, yakan da.
  • (crh) Sözünnen işin bir olsun. → Sözünle işin bir olsun.
  • (crh) Atılğan oq keri qaytmaz, aytılğan söz. → Atılan ok geri dönmez, söylenen söz.
  • (crh) Yipnin uzunu yaxşı, söznin qısqası. → İpin uzunu iyi, sözün kısası.
  • (crh) Qızım sana aytamın, kelinim sen dinle. → Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle.
  • (crh) Uzaqtan davulnun sesi xoş kelir. → Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
  • (crh) Yigitnin sözü birdir. → Yiğidin sözü birdir.
  • (crh) Prokuraturanıñ taqiq etken areketlerni ögrenmek kerek. → Savcılığın araştırdığı hareketleri öğrenmek gerek.
  • (crh) Nazir anda yaşağan qırımtatarlarnıñ ayatına qıymet kesecek. → Bakan orada yaşayan Kırım Tatarlarının hayatını değerlendirecek.
Personal tools