Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

Apertium separable/GCI 2017/cat

From Apertium
< Apertium separable | GCI 2017(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(format)
Line 1: Line 1:
separable-word
+
<table class="wikitable">
Arribar al cor
+
<tr>
Aspirar a + «professió»
+
<th> catalan </th>
Entendre en + nom
+
<th> espanol </th>
entendre´s amb + nom
+
<th> catalan </th>
Anar als fets
+
<th> espanol </th>
Anar a pams
+
<th> ex </th>
Fer-se amb algú
+
</tr>
Avenir-se amb algú
+
Cantar de ple
+
Comptar amb quelcom
+
<tr>
Comptar amb algú
+
<td> arribar </td>
Contribuir a alguna cosa
+
<td> llegar </td>
Deixar a/en mans
+
<td> arribar al cor </td>
Anar al gra
+
<td> Assolir el cor, tocar el cor, arribar a l'ànima </td>
Treure l'entrellat
+
<td> arribar al cor de la gent </td>
Fer saber una cosa
+
</tr>
Fer bugada
+
<tr>
Fer-se amb algú
+
<td> aspirar </td>
Fer una cosa
+
<td> aspirar </td>
Fer dissabte
+
<td> aspirar a <<professió>> </td>
Obrir el pit
+
<td> voler ser, esdevenir </td>
Netejar la consciència
+
<td> aspira a metge </td>
Fer un acte de fe amb algú
+
</tr>
Fer un acte de fe en una cosa
+
<tr>
Fer a cegues, fer a ulls clucs una cosa
+
<td> entendre </td>
Descarregar el cor
+
<td> entender </td>
Beure a raig
+
<td> entendre en + nom </td>
Girar al vent
+
<td> Ser especialista en,entendre </td>
Conquistar a algú
+
<td> Entendre en informàtica </td>
Fer-se a una cosa
+
</tr>
Anar a mal dades
+
<tr>
En compliment d'una cosa
+
<td> Entendre´s </td>
Posar-se al lloc de
+
<td> entender</td>
Lligat de mans
+
<td> entendre´s amb + nom </td>
Contribuir a una cosa
+
<td> Arriba a acords </td>
Avenir-se amb algú
+
<td> S'entén amb els treballadors </td>
Abraçar-se a una cosa
+
</tr>
Acabar amb alguna cosa/algú
+
<tr>
Acabar de + infinitiu
+
<td> Anar/ir </td>
Acabar de + nom
+
<td> ir </td>
Aclarir-se amb una activitat
+
<td> Anar als fets </td>
Adreçar-se a algú
+
<td> Deixar de divagar, concretar </td>
Entrar en una cosa
+
<td> Va ràpid als fets i acaba a l'hora </td>
Escapar d'alguna cosa
+
</tr>
Esperar a + verb
+
<tr>
Esprèmer a algú
+
<td> ... </td>
Despatxar a algú
+
<td> ... </td>
  +
<td> ... </td>
  +
<td> ... </td>
  +
<td> ... </td>
  +
</tr>
  +
</table>

Revision as of 00:22, 4 January 2018

catalan espanol catalan espanol ex
arribar llegar arribar al cor Assolir el cor, tocar el cor, arribar a l'ànima arribar al cor de la gent
aspirar aspirar aspirar a <<professió>> voler ser, esdevenir aspira a metge
entendre entender entendre en + nom Ser especialista en,entendre Entendre en informàtica
Entendre´s entender entendre´s amb + nom Arriba a acords S'entén amb els treballadors
Anar/ir ir Anar als fets Deixar de divagar, concretar Va ràpid als fets i acaba a l'hora
... ... ... ... ...
Personal tools