Apertium has moved from SourceForge to GitHub.
If you have any questions, please come and talk to us on #apertium on irc.freenode.net or contact the GitHub migration team.

Apertium-nno-nob/kjektåkunne

From Apertium
< Apertium-nno-nob(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(diff før og etter:)
(pipelinen til nno-nob_e:)
 
(One intermediate revision by one user not shown)
Line 12: Line 12:
   
 
ev. "cat ~/corpora/nob/*ntb*.txt" i staden for xzcat *xz
 
ev. "cat ~/corpora/nob/*ntb*.txt" i staden for xzcat *xz
  +
  +
  +
== EDITOR for git ==
  +
  +
legg
  +
<pre>
  +
export EDITOR='/Applications/Sublime Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl'
  +
</pre>
  +
i ~/.bashrc ?
   
 
== pipelinen til nno-nob_e: ==
 
== pipelinen til nno-nob_e: ==
Line 27: Line 36:
 
</pre>
 
</pre>
   
  +
  +
  +
viss ord blir ukjend sjølv etter at du har lagt det inn i nob.dix kan det vera at det manglar frå nno-nob.dix:
  +
<pre>
  +
$ echo ordet |apertium -d ../apertium-nob nob-morph
  +
$ echo ordet |apertium -d . nno-nob_e-morph
  +
</pre>
   
 
== Finn regel med nummer 7 i t1x: ==
 
== Finn regel med nummer 7 i t1x: ==

Latest revision as of 10:02, 1 October 2019

Contents

[edit] diff før og etter:

$  xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.before
$ # hack hack hack 
$  xzcat ~/corpora/nob/*ntb*.xz | head -100000 | apertium -d . nob-nno_e > 2019-09-30.after
$ diff -U0 2019-09-30.before 2019-09-30.after | dwdiff -c -u

Bruk diff -U0 fil1 fil2 | dwdiff -u -c der fil1 og fil2 er store (tusener av linjer), elles går det an å berre gjera dwdiff -c -C0 fil1 fil2

(-U0 og -C0 betyr ingen kontekstlinjer; bruk -U1 for 1 linje kontekst til diff, eller -C1 for 1 linje kontekst til dwdiff)

ev. "cat ~/corpora/nob/*ntb*.txt" i staden for xzcat *xz


[edit] EDITOR for git

legg

export EDITOR='/Applications/Sublime Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl'

i ~/.bashrc ?

[edit] pipelinen til nno-nob_e:

$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-morph 
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-disam
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-tagger
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-pretransfer
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-biltrans    
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-lex    
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-chunker
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-interchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-postchunk
$ echo tulleord|apertium -d . nob-nno_e-dgen


viss ord blir ukjend sjølv etter at du har lagt det inn i nob.dix kan det vera at det manglar frå nno-nob.dix:

$ echo ordet |apertium -d ../apertium-nob nob-morph
$ echo ordet |apertium -d . nno-nob_e-morph

[edit] Finn regel med nummer 7 i t1x:

$ xmllint --xpath '//rule[7]'  apertium-nno-nob.nob-nno.t1x 


[edit] pull alle mappene:

legg

for d in ~/apertium/apertium-{nno-nob,nob,nno}; do ( cd "$d" && git pull; ); done

i pull.sh, chmod +x pull.sh og ./pull.sh


[edit] raskare kompilering:

$ make -j e  # kompiler alt som trengst i nno, nob og nno-nob, for pipelinen nob-nno_e
$ make -j r  # kompiler alt utanom ordbøkene for pipelinen nob-nno_e (dvs. kompiler berre transfer, cg, lrx)
Personal tools